Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|21 sep, 2015|Pressmaterial

WWF välkomnar miljösatsningar i regeringens statsbudget – men mer behövs

   2005-09-21 – Det är bra att budgeten försöker möta de stora utmaningar världen står inför när det gäller en gemensam framtid inom ramarna för en planet. Men ska Sverige ta täten för planetens framtid behövs ytterligare satsningar, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Vi välkomnar att Sverige tar sitt internationella klimatansvar på allvar. De 500 miljoner kronorna i extra medel till internationell klimatfinansiering som regeringen aviserar i sin budget, är mycket välkommet. Men det är mindre än vi hade förväntat oss i år med tanke på att regeringen har utlovat 4 miljarder kronor till FN:s Gröna Klimatfond under mandatperioden. För att fylla sin rättvisa andel av den utlovade klimatfinansieringen om 100 miljarder dollar till år 2020 bör Sverige bidra med 2,3 miljarder kronor per år.

Vi välkomnar även regeringens vision att göra Sverige till ett av världens första fossilfria välfärdsländer. WWF hade dock velat se att satsningen på laddningsinfrastrukturen för elbilar skedde nationellt istället för på regional nivå. Vi välkomnar också det utökade solcellstödet även om en enklare väg kunde ha valts.

Det är bra att fyra miljarder tas in i statsbudgeten genom en bensin- och dieselskatt som motsvarar en 3-procentig ökning av bensin- och dieselpriset för konsumenten.

– Det här är en viktig signal för att ställa om Sveriges största inhemska utsläpp – transporterna – samtidigt som det ger medel till de välbehövliga insatser som presenteras. Men för att nå målet om fossilfrihet behövs också tydliga styrmedel för att minska utsläppen från industrin som nu får fortsatt koldioxid- och energiskattebefrielse, säger Håkan Wirtén.

De ökade anslagen för biologisk mångfald är mycket välkomna. Hoten mot arter och naturmiljöer är stort både globalt och i Sverige. För att vända trenden och nå de svenska miljömålen beräknar WWF att anslagen i den svenska budgeten för skydd och skötsel av biologisk mångfald behöver uppgå till minst 4 miljarder per år för att Sveriges miljömål ska nås. Att anslagen nu uppgår till knappt 2,7 miljarder per år är ett steg i rätt riktning.

I dagarna presenterade WWF den globala rapporten Living Blue Planet Report som visade att populationerna av marina däggdjur, sjöfåglar, kräldjur och fisk i snitt har halverats sedan 1970 och att många viktiga livsmiljöer fortsätter att försvinna.

– Att regeringen satsar extra på havs-och vattenmiljö, miljöövervakning och Havs- och vattenmyndighetens verksamhet är mycket bra, men området är eftersatt och det skulle behövas betydligt större satsningar för att vända trenden i haven, säger Håkan Wirtén.

Samtidigt som budgeten stärkts på flera områden, ser WWF framtida utmaningar, exempelvis när det gäller att stärka kustbevakningens arbete med kontroll av fiske och utsläpp till havs. För att nå de vattenrelaterade miljömålen behöver man säkra anslag till åtgärdsprogrammen inom ramen för vattendirektivet och en ny, modern vattenlagstiftning behöver komma på plats.

För frågor kontakta:

Lovisa Hagberg, senior miljöpolicyansvarig WWF, lovisa.hagberg@wwf.se, 070-584 15 81
Stefan Henningsson, klimatexpert WWF, stefan.henningsson@wwf.se, 070-579 92 91
Jenny  Fors,  Sakkunnig havs- och vattenmiljöolicy WWF, jenny.fors@wwf.se, 070-5137764

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 08/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se