Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|18 sep, 2023|Pressmaterial

WWF välkomnar nya globala ramverket TNFD

Idag släpper Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD), där WWF är en av initiativtagarna, sitt ramverk som hjälper företag och finansiella aktörer att mäta och rapportera risker, påverkan och beroenden av naturen. Ett viktigt och välkommet steg för att inkludera naturen i ekonomiskt beslutsfattande, menar Världsnaturfonden WWF.

sjo-i-svensk-skog-bild germund sellgren
Sjö i svensk skog. Foto: Germund Sellgren

- All ekonomisk verksamhet är direkt eller indirekt beroende av naturen. Men idag syns varken värdet av naturens tjänster, eller den kostnad som förlust av värdefull natur medför, i företagens resultat eller investerares portföljer. TNFD blir ett viktigt verktyg för att synliggöra detta samband och för att omsätta företagens strategier och mål för naturen i praktiken, säger Gustaf Lind, generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF.

Med hjälp av ramverkets metodik (LEAP) guidas ett företag eller en finansiell institution att kartlägga och utvärdera hur en verksamhet påverkar och påverkas av naturen, och kan ta fram strategi, åtgärdsplaner och rapportering av sina framsteg.

Syftet med TNFD är att konkret länka ihop målsättningarna i det globala Kunming-Montreal-avtalet för naturen som slötsvid FN-mötet COP 15, med befintliga och kommande rapporteringsramverk som EUs European Sustainability Reporting Standards (ESRS), Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) och globala International Sustainability Standards Board (ISSB).  TNFD ska skapa ett enhetligt språk och jämförbara nyckeltal mellan aktörer, och fungera på liknande sätt som Taskforce on Climate-related Disclosures (TCFD) gjort för redovisningen av klimatrisker. 

- På sikt ska användningen av TNFD påverka både marknadens prissättning och ekonomiska resultat. En verksamhets faktiska värde kan vara högre eller lägre än vad som anges med dagens redovisningsregler. Därför bör myndigheter och politiker verka för att ramverk som TNFD upptas på bred front i regleringar och tillsynsverksamheter, säger Magnus Emfel, chefsekonom på WWF.

Hittills har intresset från marknaden varit stort. Ett fyrtiotal bolag och finansiella aktörer har aktivt deltagit i arbetet med ramverket och ett tusental aktörer har gått med i TNFDs större referensgrupp.   

Om TNFD 

TNFD är ett globalt samarbete mellan ett stort antal intressenter från bland annat näringsliv, finansmarknad, civilsamhället och FN. Ramverket har utvecklats under två år av världsledande experter och förfinats genom mer än 1000 skriftliga kommentarer och 200 tester. Ramverket hjälper företag och finansiella aktörer att kartlägga och utvärdera sitt beroende, sin påverkan, sina risker och möjligheter kopplade till naturen, och ta fram strategi, åtgärdsplaner och rapportering av sina framsteg. Initiativtagare till TNFD är Global Canopy, UNEP Finance Initiative, UNDP och WWF. Läs mer på  TNFD – Taskforce on Nature-related Financial Disclosures.

Om naturrelaterade risker

Företag är både beroende av naturen och påverkar den. Beroendet kan till exempel handla om hur en verksamhet behöver rent vatten till sin produktion av textilier, medan påverkan i samma exempel handlar om hur odling och utsläpp kan orsaka skada på vattensystemen. När naturen utsätts för ett för stort tryck riskerar detta att äventyra naturens stabilitet och ekosystemtjänster som människor och djur är beroende av, vilket i sin tur kan medföra risker för företaget. Genom ramverk som TNFD ska båda dessa aspekter fångas upp och leda till en mer rättvisande värdering av det naturen bidrar till och att företag gör ökade insatser för att ha positiv påverkan på naturen.

För mer information, kontakta

Magnus Emfel, chefsekonom WWF Sverige, tel 070-541 98 02, magnus.emfel@wwf.se

Erika Reje, kommunikation näringsliv och finans WWF Sverige, tel 076–545 40 00, erika.reje@wwf.se

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän

Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Senast ändrad 12/12/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se