Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|02 jul, 2019|Pressmaterial

WWFs hållbara semestertips i Sverige

Det är semestertider och i år väljer många att enbart resa på hemmaplan, så kallad ”svemester”. Allt fler svenskar vill minska sin klimatpåverkan och ersätter därför bilåkning och flyg med att resa kommunalt, cykla eller vandra. Världsnaturfonden WWF listar sina favoriter till sköna sommarsverige.

Enligt en färsk undersökning från Novus planerar 72 procent av svenskarna att semestra i Sverige i år.

–  Den största anledningen till att semestra i Sverige är förstås att det finns så mycket vackert att se här. En ökad klimatmedvetenhet tror jag också bidrar till att allt fler semestrar i Sverige på sommaren. Det varma vädret förra sommaren påverkar säkert också hur många som väljer att stanna i Sverige, säger Ola Hansén, senior klimatexpert WWF.

WWFs Klimatbarometer, som släpptes tidigare i år, visar att det är allt fler som väljer att åka tåg framför flyget. Men billigare tågbiljetter, bättre bokningsmöjligheter och förbindelser för längre resor, exempelvis med nattåg, skulle få ännu fler att välja det klimatsmarta tåget.

Under semestern i Sverige finns goda möjligheter att åka tåg, även till glesbefolkade områden. Finns inte tåg är buss ett bra alternativ. Åker man bil så minskar klimatfotavtrycket om man lättar på gasen och åker i bränslesnåla bilar. Den som äger eller kan hyra ”en fossilfri bil” minskar utsläppen ytterligare. Att åka flera personer tillsammans i bilen ger också tid för samtal och minskar utsläppen per person.

WWF har tidigare år låtit allmänheten rösta fram vackra och skyddsvärda naturområden i Sverige i sommarkampanjen Svenska Pärlor. Det är platser med en fantastisk natur som kan erbjuda unika naturupplevelser. Här har vår naturvårdsexpert Ola Jennersten valt ut sina tio favoriter bland de över 50 pärlorna.

– Sveriges natur är fantastisk och allemansrätten ger oss unika möjligheter att vandra, vistas och även tälta i naturen i hela landet. Med våra tips nedan vill vi påminna om några av våra finaste Pärlor och jag hoppas att fler personer får chans att upptäcka dom i sommar, säger Ola Jennersten, expert biologisk mångfald WWF.

WWF rekommenderar tio svenska naturområden att besöka:

Hanö i Blekinge

Blekinge har många spännande havsnära områden varav Hanö är en exklusiv Pärla i Östersjön. Ön är täckt av lövskog med avenbok, alm, ask, björk, ek, vildapel, olika videarter och buskar som hagtorn, slån och nyponros. Det finns cirka 230 olika växtarter, exempelvis blå- och gulsippa, orkidéer och blåklocka. Större delen av Hanö är klassat som Natura 2000-område och är sedan 2017 ett naturreservat. Man når Hanö med båt från Nogersund på Listerlandet.

Alsterån i Småland

Alsterån är ett av Smålandskustens mest värdefulla vattendrag. Dalgången utgörs av isälvsterrasser, branta sprickdalar, forsnackar och andra isälvsfenomen. Det finns sällsynta och intressanta växtsamhällen med arter som mosippa, ängsskära, brudborste, skogsklocka och myrlilja. En del av sträckan kantas av stora våtmarker, som omges av löv- och artrika sumpskogar. I ån kan man fiska gädda, abborre och öring. Området ingår i det europeiska nätverket Natura 2000.

Skiröområdet i Småland

Skirö kallas Smålands trädgård på grund av den rika floran, de vackra trädgårdarna och sjöarna samt den kuperade terrängen. Skirö ligger i sydöstra delen av länet kring sjöarna Saljen, Skirösjön och Övrasjön. Området utgörs av ett ålderdomligt och småskaligt kulturlandskap med många stora och gamla ekar och lindar. Det fuktiga och varma klimatet och tillgången till gamla träd gynnar många skalbaggsarter.

Ojnareskogen på Gotland

Ojnareskogen är Gotlands största vildmarksområde och innefattar också Bästeträsk, som med sitt fina vatten är en viktig vattentäkt. Den unika hällmarkstallskogen med komplex hydrologi varvas med våtmarker. Området har över 60 hotade arter som exempelvis ängshök, gotlandssnok, många fjärilar och orkidéer. Området blev uppmärksammat 2012 när planerna att anlägga ett stort kalkbrott där blev kända. Högsta domstolen har nu slagit fast att det inte får ske någon kalkbrytning i området och Ojnareskogen kan nu bli del i Gotlands första nationalpark.

Ore skogsrike i Dalarna

Ore skogsrike har flera skyddsvärda naturskogar. Det är ett av de sista och största områdena i Mellansverige där det fortfarande finns en stor andel gammal naturskog kvar. Här växer många signal- och rödlistade arter, bland annat brandberoende insekter. Som många andra biologiskt värdefulla skogsområden har debatten varit het för att förmå skogsbruket stoppa avverkningar av skyddsvärd skog och i stället inrätta fler naturreservat.

Marstrandsskärgården i Bohuslän

På en del av öarna är landskapet öppet, men de skyddade öarna i innerskärgården domineras av träd- och buskrika marker och skog. Här finns klippor, korta partier med sand- eller blockstränder och bälten med vass och havssäv. Under ytan finns både hårdbottnar och grunda sandbottnar som är hemvist för både fiskar, marina växter och djur. Från Kungälv kör man västerut på väg 168 till Koön och en parkeringsplats. Här finns idag naturreservatet Marstrand.
 Årike Fyris i Uppland

Det nya naturreservatet sträcker sig från Kungsängsleden i norr till Flottsund i söder, både på östra och västra sidan av Fyrisån. Runt Fyrisån finns det också stora områden med ängs- och betesmarker och produktiv åkermark. Vattnet som rinner genom Fyrisån orsakar regelbundna översvämningar under våren. Det är bra fågelskådning vid Övre Föret med ett fågeltorn och gott om kungsängsliljor i en del av området.

Flatruet i Jämtland

Vackra Flatruet är en vidsträckt platå med en fantastisk rikedom av moränformer. Det är fantastiskt att se och är lätt åtkomligt med bil. Detta unika fjällområde har ett rikt fågel- och insektsliv. Här har Mittådalens sameby sina betesmarker och en renskiljningsplats. Vid Rudändan finns en av Sveriges största hällmålningslokaler. Området ingår i det europeiska nätverket Natura 2000.

Vindelälven i Västerbotten

Vindelälven är en av fyra outbyggda älvar i västra Europa. Här finns fantastisk natur med fjäll, skogsland, myr och kust, många naturreservat och norra Europas största skyddade område – Vindelfjällens naturreservat med fjällrävar, röding, fjällgäss och berglärkor. Här pågår renskötsel av två samebyar, Ran och Gran, med säsongsvandringar mellan kust och fjäll. Många skogs- och fjällbyar erbjuder lokal mat, fiske och andra naturupplevelser. Vindelälven-Juhtatdahka har utsetts till Norrlands första biosfärområde av UNESCO och ingår i europeiska nätverket Natura 2000.
Karatj-Råvvåive i Norrbotten

Karatj-Råvvåive är ett stort fjällnära område med mycket gammelskog. Här ryms låga kalfjäll, urskogsklädda berg, utbredda klipphällar, hedar med flerhundraårig tallskog, stora myrmarker, bäckar och sjöar. Ett 50-tal rödlistade arter har hittats inom området. Några exempel är tretåig hackspett, lappmes, pilgrimsfalk och den hotade smalfotade taggsvampen. Halva området blev nyligen naturreservat och framtiden för resterande delar diskuteras.

För frågor, kontakta:

Ola Jennersten, expert biologisk mångfald, 070-5551402, ola.jennersten@wwf.se

Ola Hansén, klimatexpert,070-2808033, ola.hansen@wwf.se

Nina Schmieder, pressekreterare, 073-5862622, nina.schmieder@wwf.se

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 12/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se