Gå till huvudinnehållet
Nu är arbetet igång att skapa ett biosfärsområde i Nämdö skärgård. Foto: Lotten Hjelm

Ett modellområde för hållbar utveckling

Sverige har idag sju av UNESCO utsedda biosfärområden. Dessa är geografiska platser där nya metoder utvecklas utifrån lokala initiativ och genom lokal samverkan i syfte att visa på modeller för hållbar utveckling.

WWF arbetar i samverkan med föreningen Nämdö Green Archipelago för att ett biosfärområde ska utses av UNESCO i Stockholms skärgård. Geografisk avgränsning är postnummerområde Nämdö, men visionen är att få ett större organiskt växande biosfärområde i skärgården. Inom biosfärområdet kommer även den av staten planerade nationalparken att ligga, i den yttre arkipelagen. Nationalparken kommer då att utgöra biosfärområdets kärnområde med högst skyddsvärde.

Biosfärområden innefattar landskapsområden med biologiska och kulturhistoriska värden. De värden som finns i dessa områden bör bevaras och utvecklas, men inte skyddas från mänsklig aktivitet. Istället för att skilja människan från de livsmiljöer hon verkar i är syftet med biosfärområden att, i lokal samverkan, utforska och testa nya idéer för att både bevara och fortsatt bruka naturens ekosystemtjänster.

Nämdö skärgård

För att kunna bli biosfärområde krävs en genomarbetad förstudie där bland annat mål med verksamheten, geografisk avgränsning och förankringsarbetet lokalt och regionalt finns redovisat. Därefter beslutar regeringen om sökande kan bli en godkänd biosfärkandidat, innan Unesco efter ytterligare ett antal år godkänner hela biosfärområdet. Arbete med förankring och utveckling sker genom workshops, studiebesök och föreläsningar. Det långsiktiga målet är hållbar utveckling i en livskraftig skärgård med fungerande ekosystemtjänster, över och under ytan samt i kustlandskapet. Med människa och miljö i samklang.

Biosfärområde Nämdöskärgård

Förankringsarbete pågår i Hembygdsgården

Senast ändrad 19/04/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se