Gå till huvudinnehållet
Kilindoni, östra afrika

Projekt östafrikas kustområde

Hållbar utveckling i Östafrikas kustområde

Östafrikas kustband har en stor artrikedom och är hem för bland annat elefanter, mangroveskogar och sjökor. Samtidigt är det en av världens mest ekonomiskt utsatta platser, där naturresurserna är ständigt hotade.

Ett av Afrikas sista stora och fortfarande ganska oexploaterade naturområden finns utefter den östafrikanska kusten. Här samsas unika marina miljöer med storartade vildmarker och livsmiljöer för en sällsynt biologisk mångfald. Utmed hela kusten finner man korallrev som liksom mangrover utgör barnkammare och matplats för en mängd marina arter.

Mangroveskogarna står med ena foten på land, medan den andra i havet är yngelkammare för det rika marina livet med fisk, havsköldpaddor, dugonger, valar och delfiner. Nya arter upptäcks hela tiden i dessa områden. Miomboskogarna är en utmärkt livsmiljö för elefanter och samtidigt viktiga kolsänkor. Här finns också fantastiska Selous, Afrikas största vildmark.

Ett prioriterat område

Allt detta gör Östafrikas kustområde till ett av WWFs prioriterade områden i arbetet för att bevara den biologiska mångfalden. Området sträcker sig över Kenya, Tanzania och Moçambique. Här arbetar WWF för att skydda den biologiska mångfalden och främja ett långsiktigt hållbart nyttjande av naturresurserna.

Utmaningarna är stora. Området har 20 miljoner människor och räknas till ett av jordens fattigaste. Samtidigt beräknas befolkningen fördubblas redan före 2030. För att levnadsvillkoren ska bli bättre måste mangroveskogar och andra skogar, floder, korallrev och hav hålla sig friska. Människorna här är direkt beroende av det för sin försörjning.

Samtidigt är hoten många. Storskaliga olje- och gasfyndigheter riskerar att drabba korallreven, och fiskbestånden utarmas allt snabbare när europeiska och asiatiska fiskeflottor dammsuger haven på fisk, ofta illegalt. Befolkningen får svårt att ta sig ur sin extrema fattigdom.

Omfattande illegal skövling av skogarna hotar flera av Afrikas stora däggdjur. Dessutom ökar tjuvjakten på elefanter och andra arter samt illegalt fiske i havet. Andra utmaningar rör olja-gas och gruvdrift som snabbt utvecklas i regionen, och den starka globala efterfrågan på timmer.

Dugong (Dugong dugon) äter gräs, Indiska Oceanen

Resultat

  • WWF har ingått ett samarbetsavtal med Southern Africa Development Community, SADC, där vi enats om en färdplan för samarbete runt frågor som rör handel med timmer, fiske, grön ekonomi, tjuvjakts- och artskyddsbrott samt förnybara energikällor.
  • En studie som vi varit med och tagit fram och som använder Världsbankens verktyg METT visar att ”community managed reserves”, reservat som sköts av organisationer, gör bättre ifrån sig än statligt skötta reservat. Skyddade områden som har stöd av WWF går det något bättre för än genomsnittet. Rapporten heter A preliminary assessment of protected area management within the Costal East Africa priority places. Totalt ingår 473 skyddade områden i Östafrika i analysen.
  • Genom det lokala initiativet Mpingo Conservation & Development Initiative, där WWF är samarbetspartner, har ansvarsfullt byskogsbruk (community forest management) i södra Tanzania främjats. Arealen FSC-certifierat byskogsbruk är nu cirka 100 000 hektar. Ytan beräknas öka ytterligare i och med att WWF nu tittar på hur byskogsbruk ska bli investeringsbart och självgående utan bistånd.
  • WWF med samarbetspartners som Tanzanian Forest Conservation Group och prisbelönta organisationen MJUMITA har i olika initiativ skapat bättre skydd och förvaltning av 2,3 miljoner hektar Miomboskog.
  • Ett viktigt arbete med landskapsplanering och framtidsprognostisering håller på att utvecklas i det biologiskt betydelsefulla gränslandet mellan Moçambique och Tanzania.
  • I kustsamhällen utvecklas nu mer hållbar förvaltning av fisk, korallrev och mangrover framförallt i redan utpekade skyddade områden. Detta sker genom ökad kunskap och därmed fiskebyarnas eget intresse i bevarande av naturresurser och ekosystem.

Projekten i Östafrikas kustområde finansieras bland annat av Sida.

Läs mer

Om WWFs initiativ för Östafrikas kustområde på panda.org
Projekt Miombo

Visste du att …?

  • över 70 procent av tonfisken i Indiska oceanen fångas i området runt Östafrika.
  • i Moçambique var fångsten av räkor tidigare världens mest gynnsamma och gav 2003 en vinst på 85 miljoner dollar – nu har den ekonomiska vinsten minskat kraftigt på grund av överfiske och därmed minskad mängd räkor.
  • över 80 procent av virkesexporten från Moçambique och Tanzania går till Kina och 70 % av skogsavverkningen i länderna uppskattas vara illegal.

 

Senast ändrad 11/06/20

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se