Gå till huvudinnehållet
Segelbåtar ÖstersjönSailboats, Baltic Sea, Finland

projekt havsförvaltning

Havsförvaltning i Östersjön

Övergödning, överfiske och gifter är stora problem i Östersjön. För att lösa problemen behövs en integrerad havsförvaltning, det vill säga en helhetssyn på vår hantering av havet.

Runt Östersjön lever omkring 90 miljoner människor i nio länder. Det är många mänskliga aktiviteter och sektorer som både påverkar och påverkas av Östersjöns miljö. År efter år har konkurrensen ökat om havets begränsade utrymme och resurser. Därför behövs en integrerad havsförvaltning, alltså en helhetssyn på hanteringen av havet.

Med hjälp av den kan vi lättare säkra att belastningen från alla mänskliga aktiviteter håller sig inom vad havsmiljön kan hantera utan att försämras eller rentav förstöras.

Känner på vattnet i den svenska skärgården

Projektets resultat

  • År 2011 skapades en ny myndighet i Sverige med ett helhetsansvar för svensk havsmiljö – Havs- och vattenmyndigheten. Detta var något WWF länge arbetat för att få till stånd.
  • WWF har i många år drivit på havsplaneringen i Sverige och inom EU, för att miljön ska vara i fokus när man planerar för till exempel kustnära byggen, sjöfart, turism eller arbeten på havsbottnen. År 2014 startade en ny process för planering av svenska aktiviteter i svenskt hav, baserad på vad miljön tål. En liknande process har tagits fram för hela EU.
  • WWF har i samarbete med konsultbolaget Boston Consulting Group tagit fram en rapport, Turning Adversity Into Opportunity. Målet var att öka förståelsen för naturens roll som grundpelare i vårt samhälle. Rapporten pekar tydligt ut de positiva samhällseffekter man får av ett friskt Östersjön. Den har fått bred spridning bland myndigheterna i Östersjöländerna och har bidragit till att öka intresset för att säkra en god havsmiljö.

Läs mer

Så kan vi sköta Östersjön mer hållbart
WWFs arbete för Östersjön

VÅRT ARBETE

WWF arbetar för att:

  • den högsta politiska ledningen ska visa ledarskap för att få till en integrerad havsförvaltning
  • jordbruks- och fiskefrågorna integreras med havs- och vattenmiljöfrågorna, på nationell, regional och europeisk nivå, för att säkra att nödvändiga åtgärder inom jordbruk och fiske genomförs
  • en övergripande process för koordinerad havsplanering etableras för Östersjön, baserad på regionalt överenskomna principer
  • den svenska regeringen ska besluta om en svensk havsplaneringslag och en tydlig process för att genomföra havsplanering i alla svenska havsområden.

Senast ändrad 12/02/19

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se