Gå till huvudinnehållet
Vindkraft Kina Wind farm near Hujifumo in Heilongjiang Province, China

KLIMAT- OCH ENERGIPROGRAM

Klimat- och energiprogrammet i Kina

Under de kommande årtiondena spås Kina bli världens största ekonomi. Vilken väg Kina väljer spelar därför en stor roll för hela världen. Med Klimat- och energiprogrammet i Kina vill WWF underlätta för en hållbar utveckling i landet.

Vi arbetar bland annat med att uppmuntra till investeringar i förnybar energi och klimatsmarta lösningar, främja energieffektivisering och förbättra Kinas innovationssystem.

WWF arbetar även på olika sätt med att öka medvetenheten om klimatförändringarna bland beslutsfattare, företag och allmänhet, samt med att inspirera till att både produktion och konsumtion blir hållbara. WWF samarbetar med den kinesiska regeringen och forskningsinstitut samt med icke-statliga organisationer och företag.

Belysning i hus lyser upp Hong-Kong, Kina

RESULTAT AV PROGRAMMET

Dialog om förnybar elproduktion

WWF har tillsammans med samarbetspartners tagit fram studien ”China’s Future Generation – Assessing the Maximum Potential for Renewable Power Sources in China to 2050”. Rapporten ligger till grund för en dialog i Kina kring att snabba upp den förnybara elproduktionen. WWF har även varit aktivt, för att få till en så kallad inmatningstariff och ett tak för Kinas utsläpp från kolkraft.

Climate Solver

WWF Climate Solver skapades av Världsnaturfonden WWF år 2008 för att uppmärksamma klimatinnovationer som kraftigt kan minska energiförbrukning och koldioxidutsläpp eller bidra till ökad tillgång på förnybar energi i utvecklingsländer. Utmärkelsen Climate Solver har gått till kinesiska innovationer varje år sedan 2012. Innovationer som prisats är till exempel tegelpannor som genererar solel, effektivare laddning av elfordon, energilagring som tjänst och sätt att producera förnybar el mer effektivt. Hälften av världens börsnoteringar inom miljöteknik sker nu i Kina och miljötekniksektorn förväntas växa med 60 procent per år. Den unga entreprenörskapsgenerationen där har möjlighet att bli en viktig global förändringskraft.

Beräkna utsläpp av växthusgaser

Tetra Paks agerande i Kina har valts ut som en av de tre bästa av det internationella Decision Sciences Institute. WWF har lanserat ett verktyg för att hjälpa kinesiska städer att mäta och redovisa sina koldioxidutsläpp. Verktyget utvecklades i samarbete med bland annat Chinese Academy of Social Sciences (CASS) och World Resources Institute (WRI). Flera städer har börjat använda verktyget för att beräkna sina utsläpp av växthusgaser och sedan planera åtgärdsprogram för att minska dem. 2016 gick staden Shenzhen med i WWFs Earth Hour City Challenge.

Utvärdering av tillverkarna

Solar PV Clean Production Evaluation Index System har lanserats i Peking. Det är det första utvärderingssystemet för den kinesiska solenergi-industrin med stöd från ledande företag, statliga organ och WWF. Systemet gör det möjligt att objektivt utvärdera tillverkarna. Det främjar också renare produktion genom produktförbättringar. Initiativet har fått mycket beröm av statliga myndigheter.

Nätverket Topten

WWF samarbetar med det internationella nätverket Topten för att främja energieffektiva lösningar för hushåll i Kina, Här finns det kontinuerligt uppdaterade rankinglistor för till exempel de mest energisnåla bilarna, kylskåpen och tvättmaskinerna. Genom att använda mer klimatsmarta produkter skulle man kunna spara 1,000 TWh fram till 2030, vilket motsvarar elproduktionen från 400 kolkraftverk! WWF och Topten fokuserar också på att främja effektiva elmotorer inom tillverkningsindustrin, ett så kallat Green Industry Transition-initiativ.

Senast ändrad 27/12/21

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se