Gå till huvudinnehållet
Sälar

Sälsäkra fiskeredskap

HÅLLBART FISKE

Sälpopulationerna i Östersjön var länge hotade av miljögifter. Men tack vare förbud mot PCB utsläpp har sälarna återhämtat sig, vilket är en stor miljöseger. Men när sälarna ökat i antal har de skapat problem för det kustnära fisket. WWF är med och utvecklar sälsäkra fiskeredskap, så att sälar och yrkesfiskare kan samexistera.

Det är framförallt gråsälen som har ökat i antal, men även populationen av vikare och knubbsälar har blivit större. Att vi har fått tillbaka livskraftiga bestånd av säl är en stor miljöseger. Men samtidigt har sälen skapat problem för det kustnära fisket genom att stjäla fisk eller ha sönder fiskenäten.

Ett sätt att minska konflikten mellan säl och yrkesfiske är att utveckla sälsäkra redskap. I början av 2000-talet utvecklades en ny typ av fälla för laxfiske som fick namnet ”push-up fällan”. Redskapet liknar en ryssja med den enda skillnaden att den står på upplåsbara pontoner. Detta redskap har sedan anpassats för att passa andra arter som sik, strömming och siklöja.

Men då fällan även har fångat stora mängder av ung abborre, sik och mört så finns det ett behov att vidareutveckla redskapet. Beståendet av sik är dåligt längs hela Östersjökusten och därför är det viktigt att kunna sortera ut sik från abborrfångst med fälla.

I detta projekt är WWF med och tar fram och testar en selektionspanel för att sortera ut unga abborrar samt undvika bifångst av sik och mört. Genom detta så kommer endast de abborrar som är större att fångas i fällan, och ett mer hållbart abborrfiske främjas, då de unga abborrarna får chans att växa sig större. Sik och mört kommer inte heller att fångas då de är mindre i storlek.

Resultat

  • Vidareutveckla sälsäkra fiskeredskap
  • Målet är ett mer hållbart abborrfiske längs Östersjökusten.
  • Tester med den nya selektionspanelen kommer att genomföras under sommaren och projektet slutredovisas i oktober 2020.
Flicka håller i abborre, Sverige

Senast ändrad 02/06/20

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se