Gå till huvudinnehållet
Elephants drinking

Selous – Afrikas största naturreservat

Selous naturreservat i sydöstra Tanzania är ett av världens största naturreservat. Totalt omfattar Selous ca 50 000 kvadratkilometer. Området har en mycket stor mångfald av djur och även bland de största koncentrationerna av elefanter på jorden. WWF ger stöd till reservatets vakter och till olika lokala projekt i byarna utanför området.

Enastående mångfald

Arbetet mot tjuvjakt i Selous går allt bättre tack vare en massiv satsning från WWF och Tanzanias regering. Utbildning av lokala parkvakter, användning av drönare och samarbete med bybor som lever runt reservatet är ett vinnande koncept. Nu är storskalig industriell exploatering genom vattenkraft den mest överhängande hotet. Selous är även Afrikas viktigaste reservat för den hotade afrikanska vildhunden. Troligen finns det runt 800 vildhundar i området, det är en stor del av världens högst 5 500 utrotningshotade vildhundar. Området har även ett av Afrikas största bestånd av Afrikansk buffel med 66 500, flodhäst ca 31 000 och lejon. Runt 5000 lejon lever i Selous ekosystem, Afrikas största population. Denna vildmark har även gott om giraffer( men bara norr om Rufijifloden),nilkrokodiler, sabelantilop (underarten Hippotragus niger roosevelti), stor kudu, elandantilop, gnu ( lokala underarten östlig vitskäggig gnu) , zebra, puku och Lichtensteins hartebeest.

Antalet elefanter har växlat genom åren och från 109 000 exemplar år 1980 till bara 30 000 enligt räkningarna 1989. Under 1980-talet var tjuvjakten mycket svår i området. Tack vare goda skyddsinsatser så ökade antalet elefanter under 1990-talet och 2000-talets början till 90 00 enligt en räkning 2006. Under de senaste åren har tjuvjakten på elefanter åter ökat med en större efterfrågan på elfenben från bland annat Thailand och Kina. Läget är nu mycket svårt även i Selous och det behövs ett ökat stöd för att stoppa tjuvjakten på elefanter. Den senaste räkningen av elefanter visar på ca 15 000 elefanter! Nu har kraftiga åtgärder satts in och utvecklingen har vänt och det går bättre för områdets elefanter.

Den skyddade vildmarken Selous är Afrikas viltrikaste Miomboskog

Selous domineras av savannskog, så kallad Miombo. Reservatet har den största mångfalden av arter och koncentrationer av större däggdjur än något annat Miomboområde. I området finns även akaciaklädda kullar, galleriskogar, sumpskogar och stora våtmarker.  Hela Selous ekosystem omfattar 74 000 kvadratkilometer inklusive Mikumi nationalpark och Kilombero reservatet. Stora delar av området avvattnas av Rufijifloden och dess bifloder.

Med vingar över Selous

Även fågellivet är rikt i Selous ekosystem, med flera unika arter i närområdet. Inte minst i Udzungwa bergen där rödvingad solfågel och Udzungwa höna bara finns där. I Kilembero finns den endemiska vävarfågeln Kilomberovävare och troligen finns den även i Selous. I Kilombero som ligger väster om Selous finns två nyupptäckta fågelarter,  av familjen grässångare en som på engelska heter Kilombero cisticola och en art med namnet white tailed cisticola, men dessa två arter är fortfarande under utredning.Totalt har runt 450 fågelarter noterats i Selous ekosystem. Men flera arter finns att finna i området och till och med nya arter kan hittas.

Photography Trip Selous Game Reserve, Tanzania by Michael Poliza

Resultat

WWF stödjer antitjuvjaktsparuller och samarbetar med lokalbefolkningen

I själva reservatet bor nästan inga människor, men många byar gränsar till jätteparken.WWF har ett gott samarbete med byarna runt reservatet och stödjer även arbetet med att hålla borta elefanter från odlingar. Ett uppmärksammat projekt är att med hjälp av chiliinsmetade stängsel hålla jättedjuren på avstånd.  Ett nytt projekt är att bikupor satts upp nära odlingar där elefanter gör räder, där bin både skämmer iväg elefanter från odlingar samt ger byborna färsk honung. WWF stöder antitjuvjaktspatruller och även övervakning och räkning av djur i reservatet.

Jättereservatet utvidgas

Söder om Selous är det inte långt till Mocambiques gräns och till det närliggande Niassareservatet som även det är jättelikt och omfattar 42 000 kvadratkilometer.  WWF och andra naturvårdsorganisationer arbetar för att skydda den korridor med skog som finns mellan reservaten.

Nu har även 29 lokala byar tagit över kontrollen över stora delar av den skyddade korridoren mellan Niassa och Selous och skyddar området. Byarna är organiserade i fem lokala naturvårdsorganisationer. Byarna har även 300 egna vakter (Village Game Scouts) utbildade av WWF för att förhindra tjuvjakt och skogsskövling. Även illegal skogsavverkning är ett allt större hot mot miomboskogen. Korridoren är viktig för vandrande elefanter och även för sabelantilop, vildhundar och många andra arter. Tillsammans skapar dessa åtgärder Afrikas största naturvårdslandskap som ger skydd till megafaunan som lever där.

WWF  stöd till projekt där  sändare sätts på elefanter som visar hur de går i gränsområdet mot byarnas marker. Viktigt underlag för bra kontroll och som minskar elefanternas skador på odlingar.

Senast ändrad 17/10/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se