Gå till huvudinnehållet
Kryssningsfartyg_skärgård_IMG_1341

Projekt sjöfart

Sjöfart i Östersjön

Sjöfarten påverkar Östersjön på många sätt. WWF arbetar för att lösa problemen genom att bearbeta myndigheter och viktiga organisationer.

Sjöfarten har en stor påverkan på havsmiljön. Båtarnas avgaser bidrar till försurning och övergödning. Giftiga båtbottenfärger, sopor och avloppsvatten smutsar ned, liksom utsläpp från båtarnas bränsletankar eller av smörjoljor. Även buller har inverkan på havets liv.

Ett annat exempel är båtarnas barlastvatten. Det för ofta med sig främmande arter från andra hav, så kallade invasiva arter som kan slå ut hela ekosystem.

I många fall regleras sjöfarten av ålderdomliga eller bristfälliga regelverk. WWF arbetar med att komma till rätta med flera av dessa via myndigheter, Helsingforskommissionen, som är en sammanslutning för Östersjömyndigheternas havsmiljöarbete, och Internationella sjöfartsorganisationen.

Waxholmsbolagets Norrskär. Östersjön, Sverige

Resultat

  • Viktiga delar av Östersjöns farleder har sedan 2000-talet kommit att omfattas av så kallade trafikseparationssystem som gör sjöfarten säkrare.
  • Ett förbud mot de ännu lagliga utsläppen av avloppsvatten från sjöfarten är förankrat i Internationella sjöfartsorganisationen. Det kan börja gälla i Östersjön när länderna meddelat att de kan ta emot avloppsvattnet i hamnarna.
  • Östersjö- och Nordsjöländerna tolkar undantagen i Internationella Sjöfartsorganisationens barlastvattenkonvention på ett relativt tillfredsställande sätt. Barlastkonventionens syfte är att minska utsläppen av orenat barlastvatten för att få ned spridningen av främmande, så kallade invasiva arter.
  • Utsläpp av avloppsvatten från fritidsbåtar i Sverige är förbjudet från april 2015. Förbudet gäller alla båtar utom de k-märkta.

Läs mer

Vårt arbete med sjöfarten i Östersjön
Internationella Sjöfartsorganisationen
Rapporten Dynamisk ruttplanering för sjöfarten i Östersjön

Kajakpaddling i Östersjön

Båtmiljö.se

På Båtmiljö.se kan du som båtägare kan få miljösmarta tips och idéer. Webbplastsen är ett samarbete mellan Världsnaturfonden WWF, Baltic Sea 2020 och Skärgårdsstiftelsen.

Till Båtmiljö.se

Senast ändrad 11/02/19

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se