Gå till huvudinnehållet
Spetsnoshörning

Skydd av Namibias viktiga naturområden

Framgångsrikt arbete i Namibia gynnar djur, natur och människa

Namibia har ett unikt djurliv. Här lever bland annat elefanter, ökenlevande lejon och den största fria populationen av spetsnoshörning i Afrika. Under lång tid har WWF arbetat tillsammans med regeringen i Namibia och lokala organisationer för att skydda vilda djur, viktiga naturområden samt för att skapa meningsfulla arbetstillfällen.

Namibia var det första afrikanska landet som lagstiftade om skydd av miljön. Med hjälp av WWF har regeringen förstärkt det lagstadgade skyddet genom att ge lokalsamhällen ansvar för gemensamägda naturområden, så kallad gemenskapsbaserad naturresurshantering (CBNRM). Syftet är att bevara och skydda de unika naturområden och dess djurliv samt stärka lokalsamhällen. Arbetet har varit framgångsrikt.

Gemenskapsbaserad naturresurshantering för skydd av viktiga områden

WWF i Namibia strävar mot att säkerställa att gemenskapsbaserad naturresurshantering (CBNRM) erkänns och accepteras som en framgångsrik metod för bevarande och skydd. Förutom skydd av djur och natur stärks lokala samhällen, orättvisor minskar och landsbygdens ekonomiska utveckling förbättras. Det ger dessutom samhällen ökad motståndskraft mot klimatförändringar.  

En framgång för människor och djurliv

Idag utgörs nästan 20 % av Namibia av gemensamägda naturområden där lokalsamhällen är ansvariga. De positiva effekterna har varit många. Nya och meningsfulla arbetstillfällen har skapats. Ett mer hållbart och vilt djurliv har främjats med ökad naturturism och minskad tjuvjakt. Mycket glädjande är att elefantpopulationen har mer än tredubblats. Spetsnoshörningen, som en gång var nära utrotning, har återhämtat sig. De fritt strövande ökenlejonen har ökat från, mindre än 25 individer i mitten av 90-talet till över hundrafemtio, och numera täcker de stora vidder i nordvästra delen av landet.

Trots tydliga framgångar med projekten finns det fortfarande stora utmaningar. Djuren rör sig över stora områden och ett ökat samarbete mellan länder är en viktig fråga. Det förekommer fortfarande tjuvjakt, om än i minskad omfattning, där ökade medel till polis och smart övervakning kan bidra till att hålla skadorna nere samtidigt som den nya tekniken enklare kan följa upp bland annat djurpopulationer. WWF har en viktig dialog med regeringen i landet så arbetet med att informera om vikten av natur- och djurskydd i samklang med lokalbefolkningen fortsätter.

Spetsnoshörning

Senast ändrad 30/11/20

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se