Gå till huvudinnehållet
Unik natur, västra Balkan

UNIK NATUR I VÄSTRA BALKAN

Samarbete ger resultat

I Västra Balkan finns unika områden med stora naturvärden. Men den biologiska mångfalden är hotad. WWF arbetar tillsammans med lokalbefolkning och myndigheter för att skydda och bevara den unika naturen och de arter som lever där.

Västra Balkan är ett av de artrikaste områdena i hela Europa. Här finns brunbjörn, europeisk ål och det märkliga ögonlösa grottdjuret olm. Regionen har en rik biologisk mångfald som är framstående i jämförelse med resten av Europa och andra delar av världen. Då området sträcker sig ända från Medelhavet till Alperna i väster och floden Donau i öster, finns en stor variation av olika naturtyper; vilda bergsområden, orörda skogar, fiskrika sjöar, artrika floder och forsande vattenfall.

Naturvärden hotas

Men den biologiska mångfalden hotas i området då många naturreservat och naturskyddsområden inte tas om hand på ett bra sätt. Området drabbas även hårt av klimatförändringar i form av torka, skogsbränder och översvämningar. Andra hot är utbyggnad av infrastruktur, vattenkraftverk, olaglig skogsavverkning och jakt.

Resultat

WWF har sedan 2015 arbetat tillsammans med lokalbefolkning och myndigheter för att skydda och bevara den unika naturen och de arter som lever i området. Till exempel genom att tillsammans med lokala entreprenörer arbeta fram lösningar och förslag till ekoturism som kan ge ekonomisk tillväxt i området. Ett annant exempel är samarbeten med skolor där barn och unga får lära sig mer om de naturskyddade områdena de själva bor grannar med och hur de kan bidra till en hållbar framtid för dem och deras familjer. Genom att skapa medvetenhet om de unika naturvärdena skapas en högre vilja att vilja bevara naturen för framtiden. Projektet pågår till december 2022.

Hopp om utvecklad lagstiftning

 Ytterligare en faktor som kan påverka den biologiska mångfalden positivt är att många länder i Västra Balkan närmar sig ett EU-medlemskap, men för att nå dit krävs en utvecklad lagstiftning när det kommer till bevarandet av naturresurser.

Läs mer

 

Senast ändrad 07/11/20

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se