Gå till huvudinnehållet
Yangtzefloden, Kina

Projekt Water Stewardship

Vattenförvaltning genom Water Stewardship

WWF och företaget H&M har ingått ett partnerskap, för att ta fram en ny, progressiv vattenstrategi åt företaget. Partnerskapet är det första globala vattensamarbetet i sitt slag inom modebranschen.

Samarbetet inleddes 2012 och sträcker sig till och med 2015. Det har hittills resulterat bland annat i en ny vattenstrategi som utmanar modebranschen genom att väga in hela värdekedjan. Arbetet sträcker sig långt utanför fabriksgränserna. Inget annat modeföretag har en lika omfattande global vattenstrategi.

Under 2012 genomförde WWF och H&M en omfattande utvärdering av alla H&Ms insatser och utmaningar på vattenfronten. Utvärderingen utgör grunden för företagets nya vattenstrategi. I strategin ingår intern effektivisering av vattenförbrukning, utbildning av all personal om vatten, påverkan på leverantörer och inspiration till företagets kunder.

WWF och H&M arbetar tillsammans med beslutsfattare, ideella organisationer, vatteninstitutioner och företag för att bidra till en bättre förvaltning av särskilt viktiga flodområden i Kina och Bangladesh.

Dessutom stödjer H&M WWFs modellprojekt vid:

Yangtzefloden i Kina

Samarbetet är förlagt till tre områden: nedre och mellersta Yangtze i Kina, samt Brahmaputra i Bangladesh. Med samarbetet hoppas vi inspirera även andra företag att i högre grad fokusera på en ansvarsfull och hållbar produktion inom de verksamhetsområden som påverkar tillgång och kvalitet på sötvatten.

Mellersta Yangtze – Shishou, Kina

WWF samarbetar med H&M kring bevarande och vattenvård i prioriterade flodområden i Yangtze. Sedan 1992 har WWF, den kinesiska Vetenskapsakademin och Institutet för hydrobiologi i Hubei-provinsen, samarbetat om underhållet av ett naturreservat i sjön Tian-e-Zhou. Målet är bland annat att bevara tumlaren och dess livsmiljöer i Yangtze. Vi arbetar också för att återställa fiskpopulationer, omstrukturera jordbruk och förbättra vattenkvaliteten i sjön Tian-e-Zhou, som är en avsnörd del av Yangtze.

Nedre Yangtze – Taihu, Kina

Taihubassängen nära Shanghai i Kina är ett skyddsområde för våtmark och biologisk mångfald. Området är starkt industrialiserat och hårt förorenat. H&M och WWF arbetar med intressenter som bönder, politiker och fabrikschefer i utvalda delar av avrinningsområdet. Syftet är att ta itu med vattenfrågan och stödja en förbättrad vattenplanering och vattenhantering för en hållbar utveckling och för att bevara biologisk mångfald även utanför fabriksområdena.

Bramaputra – Bangladesh

Där floden Bramapura möter floden Ganges bildas ett delta. Den hotade Gangesdelfinen har sin utbredning i området som är ett av de mest tätbefolkade i världen. Dammar och bevattningsprojekt är de största hoten mot delfinerna. WWF och H&M arbetar för att man ska använda naturliga gödningsmedel, rena avloppsvatten från hushåll och förbjuda kommersiellt fiske och utvinning av sand i floden. WWF och H&M samarbetar med andra organisationer och genomför även studier för att analysera vilka behov och incitament som finns för en hållbar vattenförvaltning i landet.

Sundarbans National Park, Bangladesh

Resultat

  • I mellersta Yangtze har WWF genomfört en rad skyddsprogram, bland annat för tumlaren Neophocaena phocaenoides som bara finns i det här området.
  • I nedre Yangtze har vi samordnat en rådgivande Water Stewardship-plattform för Kina med deltagare från kinesisk industri, beslutsfattare och forskare.
  • Vi har utvecklat en generell metod för att genomföra Water Stewardship i industriområden i Kina.
  • Vi har genomfört utbildningar i vattenfrågor med H&M internt i Hong Kong, Bangladesh och Kina, samt vidareutbildning i nya tekniska procedurer för kontroll och förbättrad vattenanvändning i leverantörskedjan.
  • H&M uppgraderar leverantörernas teknik där den är föråldrad eller kapacitet behöver ökas och fabriker bygger nya anläggningar för vattenrening i Bangladesh.

Läs mer

Milestones in H&M conscious work with water 1995-2015

H&M’s new water strategy is developed in line with WWF’s Water Stewardship steps

Senast ändrad 17/02/19

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se