Gå till huvudinnehållet
RSwwfau_13566_1600x800_Matthew-Abbott_WWF-Australia_Panos

bränderna i australien

Under 2019 härjade stora skogsbränder i Australien under flera månader. Det fick förödande konsekvenser för både djur, natur och människor.

Status i Australien

Minst trettiotre personer dog och mer än 3 000 hem blev förstörda. De har även orsakat allvarlig skada på Australiens natur, 17 miljoner hektar har brandhärjats och mer än 1,25 miljarder infödda djur har dött eller kommer troligen att dö på grund av svält eller andra följdeffekter av bränderna. Det är en stor tragedi och det kommer krävas lång tid för skogen att återhämta sig.

Därför brinner det

En anledning till att Australien blivit så hårt drabbat är de rekordhöga temperaturerna de senaste fyra somrarna har varit extremt varma. Det gör att Australien befinner sig mitt i en torka som är bland de värsta i modern historia. Torkan i kombination med Australiens minskning av långvarig nederbörd, låg luftfuktighet, mycket vind och längre perioder av skogsbränder, skapar tyvärr en grogrund för rekordstora bränder.

 

Räddad koala från branden i Australien

Konsekvenser för djur och natur

Enligt uppskattningarna har mer än 1,25 miljarder djur drabbats och forskare befarar att flera arter kan komma att bli helt utrotade. Den totala omfattningen av skador är ännu okänd men man vet att flera inhemska arter drabbats hårt, som koala, känguru och vombat men även dessa unika arter:

 • Borstsmygare
 • Flygpungekorrar
 • Rovpungmus
 • Pungekorre
 • Sotkakadua
 • Råttkänguru
 • Honungsfåglar
 • Myrpiggsvin

Så här hjälper WWF

WWF-Australien har fått in 8 miljoner dollar som kommer att gå till 64 olika projekt för brandpåverkade stater och områden. Stöd kommer gå till olika åtgärder och aktiviteter som:

 • Djurvård: Stöd till specialiserade veterinärer som erbjudit vård och behandling till djur som skadats i skogsbränderna. 25 veterinärer blev utstationerade för att hjälpa de vilda djuren, över 215 djur fick hjälp och rehabilitering. De flesta patienter var koalor.
 • Stödutfodring: Det erbjuds livsnödvändig hjälp till de djur som befinner sig i områden som drabbats av skogsbränderna. När livsmiljön förstörts finns begränsad tillgång på mat och vatten så därför har stödutfodring genomförts till bland annat klippkängurur. Även matstationer för andra vilda djur har gjorts, vilket beräknas ha hjälpt 600 – 900 djur och 250 – 500 fåglar.
 • Återställa natur: Återställning av naturområden och plantering av nya träd. WWF Australien har lanserat en omfattande plan för att skydda och plantera 2 miljarder träd till år 2030.
 • Stärka lagar & policys: WWF arbetar tillsammans med Australiens regering för att stärka klimatpolicys och lagar kring biologisk mångfald.

Det här har WWF gjort

Medan och precis efter bränderna härjade som värst skickade WWF Sverige insamlade akutmedel till WWF Australien. Dessa pengar gick först till akutinsatser på plats och sedan för att starta upp mer långsiktiga engagemang.

Koala precis nedkommen från träd i samband med skogsbrand i Victoria, Australien 2020
Koalan hotad

Det stora antalet omkomna djur i bränderna ledde till att Australiens regering beslutade att klassa koalans status som hotad. Australiens ikon har lidit enormt av torka, bränder och översvämningar och har på kort tid minskat så pass drastiskt i antal att dess framtida existens är starkt beroende av omfattande bevarandeinsatser. Sedan 2001 har antalet koalor i Australien halverats efter torka, hundattacker och bilolyckor, och bränderna 2019-20 var slutligen den sista droppen som ledde till att arten nu räknas som hotad. WWFs arbetar nu intensivt med målsättningen att dubbla antalet koalor till år 2050.

Återskapande projekt i Australien där man tar hjälp av drönare för att omplantera nedbränd skog
Innovativa lösningar

I ett långsiktigt engagemang, för att hjälpa koalan och återställa naturen, planteras nu träd med hjälp av drönare. Drönarna används för att på ett tidseffektivt sätt kunna planera många frön av olika arter (upp till 40 000 frön per dag och drönare). För att hjälpa koalans återhämtning behöver vi skapa gynnsamma områden som de trivs och kan leva i, och att skapa en trädkorridor, är ett försök att skapa säkra förflyttningsvägar mellan olika områden för koalorna. Målet är att öka området koalorna kan leva förflytta sig på och på så vis öka antalet koalor i området.
Donationerna och alla hjälpmedel har hjälpt WWF att i det akuta skedet agera snabbt och storskaligt för att få fram akutmedel till frontlinjen. Väl på plats kunde WWF organisera och planera resurser på det mest effektiva sätt som skulle behövas inför det kritiska och hårda arbete för att hjälpa Australiens vilda djur på vägen till återhämtning när bränderna väl slocknat. Efter den mest akuta fasen har arbetet sedan fokuserat på att bedöma skador och förluster av arter och miljö, skydda och försöka återställa de drabbade områdena samt påbörjat ett intensivt arbete för att stärka lagstiftning som kan skydda de australiensiska hotade arterna.

Läs mer om det långsiktiga arbetet på WWF Australien.

Dela gärna:

Senast ändrad 16/06/22

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se