Gå till huvudinnehållet
svedjenäva-skog-WW287994

Brand i skogen

Viktig för den biologiska mångfalden.

I den nordliga skogen har branden skapat en variation av döda och skadade träd. Innan skogen industrialiserades släcktes inte skogsbränder, utan de formade landskapet.

Många organismer som insekter, växter och fåglar är på olika sätt anpassade till skogsbranden. Efter brandens dramatiska förlopp lever skogen sakta upp igen och vissa växter är helt eller delvis beroende av branden för att leva, som den vackra brandnävan. Även många fåglar trivs i brandområden och den tretåiga hackspetten kommer direkt till brandfälten för att i döda eller döende träd leta efter skalbaggar och skalbaggslarver. Arten finns främst från Västmanland, Uppland och Värmland i söder och vidare norrut i landet.

Minst 50 olika rödlistade insektsarter lever i brandfält av varierande ålder enligt en studie som gjorts i Sverige. Även flera svampar är beroende av bränd ved och växer snabbt upp efter att branden dragit fram. Exempel på svampar är rotmurkla och stubbskål. Bara någon månad efter skogsbranden kan marken nästan helt täckas av spåmossa.

Naturvårdsbränder

I vår ofta hårt brukade skog blir det allt viktigare att delar av skogen bränns och inom FSC-standarden finns det även inskrivet att större skogsinnehav skall bränna en viss del av arealen för att gynna biologisk mångfald. Låter man många träd i varierande ålder stå kvar innan man bränner så blir det ett område som gynnar många djur och växter.

 

Dela gärna:

Senast ändrad 11/02/19

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se