Gå till huvudinnehållet
Original_WW290208

Uppföljning 2020 av WWFs svenska pärlor

WWFs satsning för att lyfta svensk natur pågick mellan 2013-2015. Naturvårdsexperter, svenska folket och länsstyrelser var med och valde ut naturpärlor i Sverige. Det blev totalt över 60 naturområden som valdes ut och WWF har arbetat för att dessa områden ska skyddas. Nu har WWF gjort en uppföljning och kontrollerat vilket skydd dessa naturområden har i dag.  Pärlorna omfattar områden runt om i landet från Fyledalen i Skåne, Svartedalen i Västra Götaland, Ojnareskogen på Gotland till skogsområdet Jelka-Rimakåbbå i norr.

Torhamn skärgård – Hästholmen och Öppenskär – Blekinge

Skyddstyp: Natura 2000 (SCI). Skyddstatus: Gällande

Hanö – Blekinge

Skyddstyp: Naturreservat (Natura 2000). Skyddstatus: Gällande

Mörrumsån – Blekinge

Skyddstyp: Natura 2000 (SCI). Skyddstatus: Gällande

Koppångenområdet – Dalarna

Skyddstyp: Naturreservat/Natura (SPA/SCI). Skyddstatus: Gällande

Ore Skogsrike – Dalarna

Stort samvårdnadsprojekt pågår nu. Området är delvis skyddat. Bra samarbete med Sveaskog och Korsnäs om skötsel och skydd i området.

Vildmarksriket – Dalarna

Skyddstyp: Naturreservat/Natura 2000 (SCI). Skyddstatus: Gällande

Hornslandet med omgivande vatten – Gävleborg

Skyddstyp: Naturreservat (Natura 2000, SCI). Skyddstatus: Gällande

Limön – Gävleborg

Skyddstyp: Naturreservat (Natura 2000). Skyddstatus: Gällande

Grinduga Fjärilsväg – Gävleborg

Skyddstyp: Naturreservat/Natura 2000 (SCI). Skyddstatus: Gällande

 Filehajdar – Gotland

 Skyddstyp: Naturreservat (Natura 2000, SCI). Skyddstatus: Gällande

Hoburgsgubben – Gotland

Hoburgsmyr är skyddat naturreservat på Gotland

Ojnareskogen – Gotland

Skyddstyp: Naturreservat. Skyddstatus: Gällande

Trönningestranden-Laxvik inklusive Påarp – Halland

Område med skydd för landskapsbilden vilket innebär förbud mot byggnationer mm. Skäret är fågelskyddsområde.
Området ingår i riksintresse för naturvård (NN 19) och i Halmstads kommuns naturvårsprogram, klass 2.

Galtabäck – Lynga – Halland

Skyddstyp: Natura 2000 (SPA). Skyddstatus: Gällande

Ugglarp – Halland

Gällande skydd: Området ligger i område av riksintresse för naturvård (NN 15) och för friluftsliv (FN 10).
Planer: Heden vid Lassagårdsberg är sedan 1971 planlagd som naturmark. I sydost finns ett område inom detaljplan från 2000, även den planlagt som naturmark.

Ånnsjön – Jämtland

Skyddstyp: Landskapsbildsskyddsområde/Natura 2000/Djur-och växtskyddsområde. Skyddstatus: Gällande

Flatruet – Jämtland

SAKNAR SKYDD

Gullhögt och Tönningeflorna  – Jämtland

Skyddstyp: Natura 2000 (SPA/SCI). Skyddstatus: Gällande

Ljunghems backar – Jönköping

Skyddstyp: Naturreservat (Natura 2000, SCI). Skyddstatus: Gällande

Skiröområdet – Jönköping

Saknar skydd. Finns närliggande skyddsområden, men Inget som innefattar Skirö. Finns inga planer/strategier för eventuellt formellt skydd längre fram

Östra vätterbrantarna – Jönköping

Område av riksintresse för naturvård (enligt PBL 3 kap.)[3] samt ett biosfärområde, flera naturreservat.

Mittlandsskogen på Öland – Kalmar

Ett omfattande område som skyddas av ett flertal naturskyddsområden. Bland annat Rönnerum – Abbantorp.

Alsterån – Kalmar

Skyddstyp: Natura 2000 (SCI). Skyddstatus: Gällande

Emån – Kalmar

Skyddstyp: Natura 2000 (SCI). Skyddstatus: Gällande

Tolg – Kronoberg

Inget skyddat område och finns även inga planer/strategier för eventuellt skydd längre fram

Möckeln – Kronoberg

Skyddstyp: Natura 2000 (SPA/SCI). Skyddstatus: Gällande

Odlingslandskapet vid krokshult/krokstorp – Kronoberg

Inget skyddat område och finns även inga planer/strategier för eventuellt skydd längre fram

Jelka-Rimakåbbå – Norrbotten

Skyddstyp: Naturreservat (Natura 2000). Skyddstatus: Gällande

Karatj-Råvvåive – Norrbotten

Totalt cirka 5700 hektar, inklusive Iegelvárre är skyddat. Naturreservat SCI

Kärkevagge och Rissajaure – Norrbotten

Områdena ingår i Natura-2000 , men behöver bättre reellt skydd.

Hackvad – Örebro

DELVIS SKYDDAT

Lerbäcksmon – Örebro

DELVIS SKYDDAT Tinnerö och Sturefors eklandskap är båda naturreservat (Natura 2000). Omfattande delar är vattenskyddsområde.

Varsidenbi (Colletes cunicularius), parande hanne (tv) och hona (th) Foto: Ola Jennersten/WWF

 

Hjälmarlandskapet – Örebro

Skyddstyp: Naturreservat (Natura 2000). Skyddstatus: Gällande , Behövs mer standskogar, odlingsmarker, bra fågelmarker

Gryts skärgård – Östergötland

Skyddstyp: Naturreservat (Natura 2000). Skyddstatus: Gällande

Sturefors Eklandskap – Östergötland

Skyddstyp: Naturreservat. Skyddstatus: Gällande

Eklandsskapet – Östergötland

Flera delar har formellt skydd. Tinnerö och sturefors eklandskap är båda naturreservat (natura 2000). Omfattande delar är vattenskyddsområde.

Fyledalen – Skåne

Skyddstyp: Landskapsbildsskyddsområde/Natura 2000/. Skyddstatus: Gällande

Torups bokskog – Skåne

Skyddstyp: Naturreservat. Skyddstatus: Gällande

Djurrödsbäckens dalgång – Skåne

Skyddstyp: Naturreservat. Skyddstatus: Gällande

Sjön Likstammen – Södermanland

Skyddstyp: Naturreservat (Natura 2000). Skyddstatus: Gällande

Hartsö – Södermanland

Skyddstyp: Naturreservat. Skyddstatus: Gällande

Båven – Södermanland

Skyddstyp: Natura 2000 (SPA/SCI). Skyddstatus: Gällande

Området vid Venngarns slott, Sigtuna – Stockholm

Finns skydd för Venngarn – Skyddstyp: Vattenskyddsområde. Status: Gällande

Kagghamraån – Stockholm

Delvis skyddad. Grenar av ån är natturreservat. Ån är inte formellt skyddad men bedöms i enlighet med ”värde för fiske” (planeringsunderlag)

Råstasjön – Stockholm

Skyddstyp: Naturreservat. Skyddstatus: Gällande

Gräsö – Uppsala

Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Årike Fyris – Uppsala

Skyddstyp: Naturreservat. Skyddstatus: Gällande

Björns skärgård – Uppsala

Skyddstyp: Naturreservat/Naturskyddsområde/Natura 2000 (SPA/SCI). Skyddstatus: Gällande

Brattforsheden – Värmland

Skyddstyp: Naturvårdsområde och  Natura 2000. Skyddstatus: Gällande

Lurö – Värmland

Skyddstyp: Naturreservat. Skyddstatus: Gällande

Glaskogen – Värmland

Skyddstyp: Naturreservat. Skyddstatus: Gällande

Kultsjön – Västerbotten

Saknar skygg. Omgärdas av två skyddade fjäll i Mars- och Saxfjället, men ingen planläggning på särskilt skydd för själva sjön.

Rönnbäcksnäset – Västerbotten

Saknar skydd

Vindelfjällen med vindelälven – Västerbotten

Skyddstyp: Naturreservat/Natura 2000 (SCI). Skyddstatus: Gällande

Oskyddade delar av Ångermanälven – Västernorrland

Skyddstyp: Landskapsbildsskyddsområde. Skyddstatus: Gällande

Mjältön – Västernorrland

Skyddstyp: Naturreservat. Skyddstatus: Gällande

Mjällådalen – Västernorrland

Beslut om naturreservat 2017. Är på gång nu.

Slagårda – Västmanland

Skyddat som Naturskydd, skötsel och orörd av Sveaskog.

 

 

Hedströmmen – Västmanland

Skyddstyp: Naturreservat. Skyddstatus: Gällande

Svartådalen och fläcksjön – Västmanland

Skyddstyp: Natura 2000 (SPA/SCI). Skyddstatus: Gällande

Svartedalen – Västra Götaland

Skyddstyp: Naturreservat (Natura 2000). Skyddstatus: Gällande

Marstrand Skärgård – Västra Götaland

Skyddstyp: Naturreservat/Vattenskyddsområde. Skyddstatus: Gällande

Bullaresjöarna och Enningsdalsälven – Västra Götaland

Natura 2000-områdena Enningdalsälven, Långevallsälven, Kynne älv och Tresticklan-Boksjön har fått nya moderna bevarandeplaner.
Natura 2000-området Boksjön med 1,2 km rinnsträcka av Hallerudsälven (inkl. ekologiskt funktionella kantzoner) kommer att bli naturreservat sannolikt under 2021.
De ekologiskt funktionella kantzonerna på den lilla del av Enningdalsälven som ligger i Sverige är till största delen skyddade med naturvårdsavtal via Skogsstyrelsen.Tanken är framöver att också skydda Långevallsälven med kantzoner på något sätt.

Dela gärna:

Senast ändrad 08/07/20

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se