Foto: Germund Sellgren / WWF

Vår stad 2030

Vår stad 2030 är en del i Världsnaturfonden WWFs arbete för minskade ekologiska fotavtryck, hållbara städer, lärande och delaktighet. I fokus för projektet ligger kommunens klimat- och energiarbete. Arbetssättet utmanar och motiverar eleverna att vara delaktiga i samhällsutvecklingen.

 

Foto: Germund Sellgren, WWF

 

I arbetet tar eleverna ett fiktivt kliv till år 2030, då klimatmålen är nådda, eller på god väg att nås. Jordens temperaturökning väntas hålla sig under 2-gradersmålet och det ekologiska fotavtrycket minskar stadigt.

 

Elevernas uppgift i Vår stad 2030

Elevernas uppgift är att så konkret som möjligt komma med förslag på en hållbar framtid i staden. Hur ser det ut i staden? Hur bor och lever vi år 2030?

För att besvara frågorna om hur framtidens hållbara stad kan se ut, behöver eleverna förstå hur vår livsstil och våra beslut idag påverkar ekosystem, ekonomier och människor i andra länder. Genom projektet Vår stad 2030 guidas eleverna mot ökade kunskaper om framtidens utmaningar och städernas roll och till stärkt handlingsberedskap på det lokala planet.

 

Filmer

Här presenteras sex filmer om hur man kan arbeta med Vår stad 2030. Huvudinnehållet är detsamma, men de är av olika längd och även med engelsk text, för att passa olika sammanhang. Till vänster om filmens rubrik finns tre streck, där finner du en spellista med de sex olika filmerna.

 

Senast uppdaterad 2016-12-01

Lärarhandledning

 Lärarhandledning

Lärarhandledning för ämnes-övergripande undervisning om och för ekologisk och social hållbarhet i staden.

Ladda ner

Samla nyckelpersoner till ett rådslag

Bilder från handledningen i ppt format
Our City 2030 (Vår Stad 2030 in English)
Climate Council Guide (event planning guide in English)


Hur kan man jobba med Vår stad 2030?

Ett konkret exempel på hur man kan arbeta med Vår stad 2030 finner du här.

 

Utvärdering

Vi presenterar nu en utvärdering med reflexioner om Vår stad 2030.
Vår stad 2030 handlar om att lära sig mer om social och ekologisk hållbarhet i en stad. WWF vill med denna rapport visa om och hur undervisning kan bidra till hållbar utveckling och samtidigt nå uppsatta mål i läroplanerna för grundskolan och gymnasieskolan.

Till utvärderingen