Gå till huvudinnehållet
Genomskinligt asplöv (Populus tremula)

Projektarbeten
– Ekologiska fotavtryck

Här får du förslag på projektarbeten inom ämnesområdet Ekologiska fotavtryck.

Fotavtrycket förr i tiden

Vad är det för skillnad (i både storlek och innehåll) mellan svenskarnas fotavtryck idag och det som de hade för 40-50 år sedan?

Tillvägagångssätt
Litteraturstudier, intervjua äldre generationen, jämför med vad forskarna säger. Vilka tankar och nya frågeställningar leder denna undersökning till?

Det ekologiska fotavtrycket och vår livskvalitet

Blir man lyckligare av större fotavtryck?

Tillvägagångssätt
Intervjua människor i din närmiljö, jämför med existerande studier av förhållandet mellan livskvalitet och materiell konsumtion, fundera över eventuella kulturella skillnader.
Litteraturtips: Erich Fromm, 1994, Att ha eller att vara.

Vad avgör fotavtryckets storlek

Hur kan man minska sitt fotavtryck?

Tillvägagångssätt
Ta reda på grunderna för fotavtrycksberäkningarna, välj en sajt för beräkning av fotavtrycket och testa olika livsstilsförändringar i din familj och eller vänkrets och utvärdera resultatet. På vilka områden är förändringar lättast och ger störst effekt? Var uppstår svårigheter och vad beror det på? Vilka funderingar och diskussioner sätts igång av dessa försök?

Företagens sociala och ekologiska ansvar

Kan man driva ett företag och samtidigt gynna utvecklingen av mer miljövänlig och rättvis produktion?

Tillvägagångssätt
Leta goda exempel på företag som tagit sitt ansvar och jämför med den nuvarande situationen när det gäller produktion av palmolja och soja. Vilka lärdomar kan vi dra av de goda exempel du har hittat?
Tips: sök på engelska termen ”Social Corporate Responsibility” på nätet.

Spåra en produkt

Följ en produkt bakåt i produktionsledet (till exempel din nya bomullströja) så långt och djupt du kan komma. Vilka sociala och ekologiska konsekvenser har din tröja haft innan den nådde fram till dig?

Tillvägagångssätt
Sök information hos producenten om ursprunget och sök mer info från miljöredovisningar, miljö- och människorättsorganisationer m.m. Vilka funderingar och frågeställningar leder denna övning till?

Balans mellan yttillgång och ytanspråk

Idag använder mänskligheten drygt 125% av jordens biologiska produktionskapacitet Hur kan vi i framtiden få yttillgång och ytanspråk i bättre balans?

Tillvägagångssätt
Sök litteratur och hemsideinfo om naturresursanvändningen och vilka faktorer som påverkar. Diskutera etiska, ekonomiska, sociala och ekologiska konsekvernser av olika vägval.

Lokal försörjning

Vad skulle det innebära för dig och din hembygd om maten, energin och materialen som konsumeras av lokalbefolkningen verkligen måste komma från hembygden? En möjlig gränsdragning för hembygden kan vara avrinningsområdet inom vilket du bor.

Tillvägagångssätt
Sök information från hembygdsföreningar om hur man försörjde sina behov lokalt förr i tiden, intervjua äldre generationen om livsvillkoren, undersök hur befolkningens storlek och den lokala ekonomin har förändrats med tiden. Ta reda på med hjälp av kartmaterial hur marken används idag jämfört med förr i tiden.

Händer och bomull
Kviga i höstlikt älvlandskap
Tips på projektarbeten

Här hittar du ovanstående text som PDF

Ladda ner

Dela gärna:

Senast ändrad 05/07/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se