Gå till huvudinnehållet

Folkomröstning om kärnkraft

Summering
Lär er mer om kärnkraften. Genomför sedan en folkomröstning i klassen om kärnkraft.
folkomrostning-om-kärnkraft
Hållbarhetsmålen

Syfte

Att öka kunskaperna om kärnkraften som energikälla, dess risker och fördelar och kunna ta ställning i en aktuell och laddad fråga.

Det här behövs

 • Internet
 • Papper och penna

Gör så här

 1. Dela in eleverna i grupper och låt dem söka fakta på internet om hur ett kärnkraftverk fungerar. Undersök både informationskällor som är positiva och negativa till kärnkraft. Positiva är exempelvis de elbolag som driver kärnkraftverk. Negativa är exempelvis olika miljöorganisationer. Vad säger vetenskapen?
 2. Be eleverna rita en modell av ett kärnkraftverk och försök besvara följande frågor:
  – Var kommer energin ifrån?
  – Vilket är bränslet, var får vi det ifrån och hur använder vi det för att få ut energi i form av el?
  – Vilken är verkningsgraden (visar hur effektiv en maskin eller liknande är)?
  – Vilket blir avfallet?
  – Vilka länder har uran?
  – Hur länge beräknas uranet räcka?
  – Hur bryts uranet och vilka blir miljökonsekvenserna?
  – Vilka länder har idag kärnkraft?
  – Var ska vi lagra det radioaktiva avfallet?
  – Vad hände i Harrisburg, Tjernobyl och Fukushima?
  – Vilka länder kan vi tillåta ha kärnkraft?
  – Vem bestämmer om vilka som får ha kärnkraft?
  – Vem garanterar säkerheten?
  – Vem betalar vid en eventuell olycka?
 3. Be eleverna formulera en egen åsikt om för- och nackdelar med kärnkraft och skriva en rapport med hjälp av svaren till frågorna. Kalla den ”Kärnkraftens olika sidor”.
 4. Avsluta genom att låta grupperna rita ett demonstrationståg. Diskutera:
  – Hur ser ett demonstrationståg ut? Ansiktsuttryck? Kroppshållning? Kläder? Plakat?
  – Vilka budskap för eller emot kärnkraft kan finnas på plakaten?

Dela gärna:

Senast ändrad 18/05/20

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se