Gå till huvudinnehållet

Min plats

Summering
En övning med målet att ge en fördjupad kontakt med naturen och sig själv.
min-plats
Instruktion och inbjudan
Hållbarhetsmålen

Syfte

Att ”se” naturen på ett fördjupat sätt, att känna efter vad naturen ger oss för själen och att upptäcka kulturella och andliga dimensioner i naturen – de kulturella ekosystemtjänsterna.

Det här behövs

 • E-kort (finns längst bak i materialet Naturens tjänster)
 • Instruktion och inbjudan
 • Papper och penna
 • Digitalkamera eller mobiltelefon

Min plats

Gör så här

 1. Läs tillsammans med eleverna E-korten som beskriver de kulturella ekosystemtjänsterna. Prata tillsammans om dessa dimensioner av naturen.
 2. Ta med eleverna ut till ett naturområde eller en större park. Det är önskvärt att det finns en varierad natur, med både skog, öppen mark och vatten. Ofta kan naturen nära skolan vara fullt tillräcklig. Även i det lilla kan det stora upplevas, till exempel en myras kamp för att bära hem ett barr. 
 3. Beskriv uppgiften som är att sitta ensam och tyst en stund på en plats i naturen. Ge också varje elev en skriftlig instruktion.
 4. Ställ upp klassen i ett långt led med pedagogen först. Gå ut i naturområdet och stanna med jämna mellanrum på platser som är lämpliga att sitta själv på en längre stund. Den elev i ledet som vill stanna på platsen väljer den genom att räcka upp handen. När den första eleven valt plats börjar ledaren ta tid, ungefär tio minuter är lagom första gången. Om eleverna är vana att sitta för sig själva i naturen kan tiden förlängas till cirka 30 minuter.
 5. Fortsätt gå och placera ut eleverna, tills alla hittat sin plats. Flera personer kan välja plats i samma område, men de får inte sitta för nära varandra. Lagom avstånd brukar vara att eleverna precis ska kunna se varandra, om de ställer sig upp. 
 6. Samla ihop gruppen under tystnad när tio till trettio minuter har gått. Be hälften av eleverna att lägga sina inbjudningskort, som finns längst ner på protokollet, i en mössa, en påse, eller en korg. Låt de elever som som har sina inbjudningskort kvar plocka upp ett kort var och bilda par med den som skrivit det kort som de fått. 
 7. Låt paren besöka varandras platser och berätta för varandra om sina upplevelser. Om tiden är knapp kan paren istället ta bilder med mobiltelefon och visa när de berättar om sin plats.
 8. Samla ihop gruppen igen när alla har hunnit berätta om sin plats. Sätt er ner i en ring och låt alla säga namnet på sin plats i tur och ordning. Fråga om eleverna identifierat några ekosystemtjänster, både kulturella och andra. Ta stöd av E-korten och diskutera på vilket sätt vi människor har nytta av naturens tjänster. 
 9. Utvärdera arbetet tillsammans med eleverna genom att ställa följande frågor.
  – Hur gick det att genomföra uppgiften? Var det svårt? Varför?
  – Fick du någon ny insikt? Vilken?
  – Har dagens upplevelse förändrat din egen natursyn på något sätt?
  – Är det en viktig kunskap?
 10. Avsluta med att eleverna skriver ner sina upplevelser från dagen och illustrerar sin berättelse med de bilder de tagit.

Den här uppgiften baseras på utbildningsmaterialet Naturens tjänster.

Min plats

Många av oss har olika smultronställen som vi gärna återvänder till. Det kan vara en vacker klippa i skärgården eller en fågelsjö med många olika fågelarter. En del kallar till och med naturen för en slags kyrka, en helig plats, som förstärker inre och andliga dimensioner.

Dela gärna:

Senast ändrad 18/05/20

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se