Gå till huvudinnehållet
vegoguiden-akerbonor Bondbonor Favabonor

Åkerbönor – Bondbönor – Favabönor

Åkerbönor, även kallade favabönor eller bondbönor, är en av våra allra äldsta kultiverade växter. I våra trakter verkar den ha odlats redan under tidig stenålder, alltså ca 4000 år före vår tideräkning. Med tiden föll den i glömska, och sedan började den odlas som foder åt djur.

Åkerbönan håller nu på att göra en come back på trendiga krogar och i välsorterade butiker då många vill ha närodlade alternativ till sojabönor. Flera utvecklingsprojekt pågår i Sverige för att få fart på odlingen och tillgängliggöra bönorna även för människor. Största delen av åkerbönor som odlas i Sverige går till djurfoder. Åkerbönor är väldigt klimatsmarta och är enkla att odla.

I andra regioner kan det finnas större problem än de länder i norra Europa som Vegoguiden tittar på. En del åkerbönor importeras från länder i Sydvästasien och Nordafrika, till exempel Libanon och Egypten. Odlingen av åkerbönor i Libanon kan ha en lite större påverkan på den biologiska mångfalden eftersom odlingen kan kräva mer mark. I Egypten kan odlingen ha mycket hög påverkan på vattenresurserna. Dessutom är lagstiftningen kring, och användningen av, bekämpningsmedel osäker.

WWFs råd

Ät helst

  • Ekologiska åkerbönor/favabönor/bondbönor från Sverige och Europa

Ekologiskt visar att bönorna är odlade utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Kolla efter KRAV-märkta eller EU-ekologiska!

Ät gärna

  • Åkerbönor/favabönor/bondbönor från Sverige och Europa

Svenska åkerbönor är ett bättre val än importerade. Klimatpåverkan av svenska åkerbönor kan vara lägre än importerade och Sverige har starkare regler kring bekämpningsmedel än de flesta andra länder.

Dela gärna:

Senast ändrad 09/11/22

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se