Gå till huvudinnehållet
vegoguiden-tomater2

Tomater odlas ute på friland i varmare länder och i växthus där det är kallare. I Sverige odlas tomater i växthus från april till november. Tomatplantan är en klättrare som i kommersiell odling får stöd av trådar från golv till tak.

Tomater i svenska butiker kommer ofta från Europa, till exempel Spanien och Nederländerna, men även från Sverige under den tid de odlas här. Odlingen av tomat kräver inte mycket mark men klimatpåverkan från tomatodlingar kan vara ganska hög i jämförelse med andra grönsaker, och beror på hur tomaterna odlas. En viktig faktor här är om tomaterna odlas i växthus, och hur de i så fall värms upp. I Sverige används i huvudsak förnybara bränslen i växthusen. Då kan klimatpåverkan bli mindre än hälften jämfört med växthus som värms upp med fossila bränslen – som är vanligare på andra håll. I Spanien odlas tomaterna däremot ute på friland vilket ger en låg klimatpåverkan, men tomatodlingen där kan ha hög påverkan på vattenresurserna. Användningen av kemiska bekämpningsmedel kan också vara hög i den europeiska odlingen.

Visste du att de flesta svenska tomatodlare använder kryp för att bekämpa kryp? Det kan till exempel vara mjöllusparasitstekel som bekämpar vita flygare som angripit tomaterna. Istället för att använda kemiska bekämpningsmedel. Mycket tomatsmart.

WWFs råd

Ät gärna

  • Ekologiska tomater
  • Tomater från Sverige

Användningen av bekämpningsmedel i tomatodlingar kan vara lägre i Sverige, dessutom kan klimatpåverkan från svenska tomater vara mindre än hälften jämfört med länder som värmer upp sina växthus med fossila bränslen. Ekologiska tomater är odlade utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Kolla efter KRAV-märkta eller EU-ekologiska!

Ät ibland

  • Tomater från Europa

Dela gärna:

Senast ändrad 09/11/22

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se