Foto: Cat Holloway / WWF-Canon

Hav i världen

Hundratals miljoner människor är beroende av fisk och andra havsresurser för sitt livsuppehälle. Foto: Martin Harvey / WWF

 

Mer än en tredjedel av jordens befolkning bor längs kusten. Hundratals miljoner människor är beroende av fisk och andra havsresurser för sitt livsuppehälle. Mer än 38 miljoner människor är direkt anställda inom fiskeindustrin. Fisket fyller alltså en mycket viktig samhällsekonomisk funktion. En annan stor försörjningskälla för flera länder är kustturism. I Florida Keys (USA) genererar turismen längs reven ungefär 1.2 miljarder dollar varje år. Exempel på välbesökta rekreationsområden i Sverige är Gotland, Kosteröarna och andra skärgårdsområden. 

 

 

Havssköldpadda. Foto: Nils Aukan / WWF

Hotade arter

Under ytan kämpar havens fantastiska djur mot svåra hot som tjuvfiske, spöknät och oljeborrning. Läs om några av de utsatta arter som WWF arbetar för att bevara.

 

Hotade marina arter

Korallrev. Foto: Cat Holloway / WWF

Hotade ekosystem

Omfattande miljöförstöring och exploatering av våra hav leder inte bara till att enskilda arter riskerar att utrotas. Det kan också få allvarliga ekologiska konsekvenser.

Hotade marina ekosystem


Naturens ”gratistjänster”

I världens största hälsoundersökning av planeten studerade mer än 1300 forskare ekosystemens betydelse för global utveckling och människors välfärd. Studien Millennium Assessment Reports från 2005 visade att ekosystemens tillstånd och förmåga att producera naturresurser och ekosystemtjänster hade försämrats kraftigt de senaste 50 åren. Men studien ger inte bara dystra siffror, utan visar också på möjliga lösningar och framtidsscenarier.
 

Exempel på ekosystemtjänster som haven ger oss

Människan är beroende av en mängd ekologiska tjänster som världens hav producerar:

 

  • Havets förmåga att producera fisk och andra värdefulla naturresurser
  • Kustekosystem som korallrev, sjögräsängar och mangroveskogar utgör ekologiskt viktiga yngelplatser samt skyddar befolkningar mot stormar och kraftiga översvämningar
  • Upprätthåller havens vattenkvalitet
  • Ekosystemen och deras estetiska värden, från tropiska korallrev till den svenska skärgården, ger förutsättningar för turism och friluftsaktiviteter
  • Klimat – oceanerna fungerar som en viktig koldioxidsänka
  • Havet som energiförsörjare i form av vågkraft

Senast uppdaterad 2018-03-19

Var med och rädda haven!

 

Vi är problemet, men vi är också lösningen. De senaste 70 åren har vi människor utsatt haven och dess invånare för enorma påfrestningar.
Vi har förorenat och fyllt haven med skräp. Vi har fiskat för mycket av vissa fiskar, och rubbar urgamla marina ekosystem. Vi har redan förlorat nästan en tredjedel av världens korallrev, och om inget görs kan de vara borta 2050.

 

WWF jobbar globalt med att sätta press på politiker och andra beslutsfattare. Nu har de fått upp ögonen för konsekvenserna av människors handlingar och börjat agera – lagar har skärpts och bättre skydd och skötsel av haven har blivit en angelägen fråga. Men det behöver hända mycket mer. Och det är bråttom.
 
Vill du också bli en del av lösningen?

Läs mer om vårt arbete och vad du kan göra för haven: Rädda Haven

 

Välj rätt fisk!

 

Bidra till ett mer hållbart fiske och vattenbruk (fiskodling) genom att göra medvetna val när du köper fisk och skaldjur.

 

Välj rätt fisk! Kolla WWFs Fiskguide på webben, ladda ner den som mobilapp och läs mer här!

 

Lyssna på WWF Dokumentär

Koraller, Papa nya Guines. Foto: Jurgen Freund / WWF

 

Ett av avsnitten i vår poddserie Under ytan handlar om korallernas fascinerande liv och vad du kan göra för att hjälpa dem.


Hur fungerar egentligen en korall? Är det en växt eller ett djur? Varför håller världens koraller nu på att blekna och dö, och vad kan vi göra åt det? Följ med till Madagaskar för att möta korallernas egen doktor och WWFs experter.

Lyssna nu genom att söka efter WWF Dokumentär i din podcastapp i mobilen eller lyssna här.