Vår livsstil påverkar världens fattiga allt mer

Sverige klättrar på listan över länder med störst ekologiskt fotavtryck. Senaste Living Planet Report visar att Sverige har det tionde största genomsnittliga ekologiska fotavtrycket i världen – vi lever som om vi hade 3,7 jordklot. Vår konsumtion leder förvisso till arbetstillfällen men i allt högre grad till fattigdom, flykt och krig i andra länder.


I Sverige lever vi nu som om vi hade 3,7 jordklot. Helena Persson / WWFDen 19 mars klockan 20.30 deltar hundratals miljoner människor i Earth Hour, världens största miljömanifestation. Detta skickar en viktig signal till politiker, investerare, näringsliv och andra makthavare om att ta klimatförändringarna på allvar. Plustecknet i Earth Hour-loggan står för ”beyond the hour” – att själv agera för klimatet!  Genom att förändra våra vanor när det gäller bilen, biffen, bostaden och börsen kan vi förbättra livsvillkoren för både oss själva och människor i andra delar av världen. Det vill säga, om vi ser över hur vi reser, äter, bor och placerar våra pengar, så kan vi minska vår klimatpåverkan, ta fram smarta lösningar och sprida dessa så att vi i stället bidrar positivt. 

 

Fattiga drabbas hårdast

FNs klimatpanel IPCC slår i sin senaste rapport fast att klimatförändringar nu påverkar alla kontinenter och hav, och att de fattigaste länderna drabbas mest trots att de bidragit minst. IPCC konstaterar i sammanfattningen, som alla världens regeringar skrivit under, att ur ett fattigdomsperspektiv förväntas klimatförändringarna sänka ekonomisk tillväxt, göra fattigdomsbekämpning svårare, urholka livsmedelssäkerhet, förlänga existerande fattigdomsfällor och skapa nya fattigdomsfällor.

Vasaparken i Västerås Foto: Clifford Shirley

I Sverige har vi goda förutsättningar att se till att vår livsstil blir hållbar. Vi lever i en demokrati med många och starka frivilligorganisationer. Det ger oss förutsättningar att påverka våra politiker att följa klimatkonventionens beslutade mål och göra det enklare att leva miljövänligt. Politikerna bör ta fasta på svenskarnas medvetenhet och förändringsvilja genom att göra det lätt och lönsamt att åka kollektivt, köpa ekologisk och vegetarisk mat, energieffektivisera våra hem och placera våra pengar hållbart.

 

Värderingsdriven konsumtion ökar

Det positiva är att vi idag ser ett större fokus på livskvalitet och värderingsdriven konsumtion i Sverige.

 

Antalet personer som tar körkort minskar medan ekologiska livsmedel slår nya försäljningsrekord. Att handla begagnade prylar har gått från trend till att nu vara en naturlig del av mångas köpbeteende. 49 procent av de tillfrågade i en undersökning från WWF vill också ha solceller eller solpaneler på sina tak.

Det här är bara några tendenser på att övergången mot en mer cirkulär och klimatsmart ekonomi är påbörjad. Om det dessutom får stöd i politiken, näringslivet och hos investerarna i stort kan snart stora förändringar mot en ljusare framtid vara verklighet.
 

Klimatvittne på Madagaskar. Foto: John E Newby / WWF-CanonEn stor del av Sveriges ekologiska fotavtryck handlar om koldioxidutsläpp till följd av vår konsumtion. Det påverkar i sin tur klimatet och får stora konsekvenser för fattiga människor i andra delar av världen, och i förlängningen även oss själva.

 

År 2050 beräknas antalet människor på flykt på grund av klimatförändringar till 200–700 miljoner om utvecklingen inte vänder snart. Genom att förändra våra konsumtionsmönster och minska våra koldioxidutsläpp bidrar vi till möjligheterna för fattiga länder att utvecklas.

 

Hög tid för omställning

 

Vårt genomsnittliga fotavtryck ökar samtidigt som allt fler lockas av ett lugnare, hälsosammare liv med mindre stress, press och masskonsumtion, men mer tid för familj, vänner och intressen.

Det är därför hög tid för våra politiker, näringsliv och investerare att hjälpa oss att ställa om till en livsstil som både vi i Sverige och människor i hela världen skulle må bättre av.

Håller du med? Visa makthavarna att du vill se krafttag i klimatfrågan genom att delta i Earth Hour, lördag 19 mars 2016 klockan 20.30-21.30.
 Läs mer:

1,3 miljarder människor saknar tillgång till elektricitet. Mer än 800 miljoner människor lever fortfarande i extrem fattigdom. En viktig förutsättning för att bekämpa fattigdomen är att världens fattiga länder får bättre tillgång till långsiktigt hållbar, förnybar energi.
Släck här Earth Hour och tänd där  

 


Film: Unga klimatvittnen från sex länder

Under klimatförhandlingarna i Paris träffade WWF engagerade ungdomar från olika delar av världen. Lyssna på deras berättelser om vad ett förändrat klimat betyder för människorna och naturen där de bor, och hör deras hälsningar till unga i Sverige.

Senast uppdaterad 2016-03-19

 

Bilen, biffen, bostaden & börsen


Vi behöver halvera vår köttkonsumtion!

Visste du att våra transporter, vår mat, våra byggnader och vårt sparande orsakar enorma koldioxidutsläpp? Klicka på länkarna för att få veta hur dessa fyra områden påverkar vår planet och vad vi kan göra åt det – och delta i Earth Hour så är du med och uppmanar Sveriges politiker att göra det lätt och lönsamt att leva klimatsmart!

Läs mer om:
Bilen
Biffen
Bostaden
Börsen

Läs mer om WWFs Living Planet Report

WWF och Sida

Bevarad biologisk mångfald och hållbara ekologiska fotavtryck är förutsättningar för långsiktig fattigdomsbekämpning och en globalt hållbar utveckling. Med stöd av Sida har WWF utvecklat ett program för att stärka civilsamhällets organisationer runt om i världen i deras arbete med att bevara lokala naturresurser.

 

Kontakt

Frågor om Earth Hour?

Läs gärna frågor och svar eller kontakta:
 

Cecilia Stenström, Projektledare för Earth Hour
Cecilia Stenström

Projektledare för Earth Hour 2016
cecilia.stenstrom@wwf.se


 

Barbara Evaeus, Klimatkommunikatör, WWF

Barbara Evaeus

Klimatkommunikatör, WWF

barbara.evaeus@wwf.se