Gå till huvudinnehållet

Vad säger den senaste IPCC-rapporten?

I den senaste klimatrapporten AR6 Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change”/”Att begränsa klimatförändringen” från FN:s klimatpanel IPCC som presenterades 4 april 2022, kan vi läsa om hur världen kan förhindra att temperaturökningen överstiger 1,5 grader. Budskapet är kristallklart – läget är akut, gapet för att ligga i linje med 1,5 gradersmålet växer och utsläppen ökar globalt. Drastiska utsläppsminskningar krävs. Länder som Sverige behöver gå före och sätta konkreta utsläppsbudgetar. WWF kräver en bindande utsläppsbudget som sätter en gräns för hur mycket växthusgaser Sverige får släppa ut.

Sammanfattning av FN:s IPCC-rapport ”Att begränsa klimatförändringen”

 • Växthusgasutsläppen under 2010 till 2019 var de högsta någonsin för något årtionde under mänsklighetens historia.
 • Utsläppen fortsätter att öka främst på grund av att världens energisystem baseras på fossila källor och utsläpp från förstörda ekosystem.
 • Kostnaderna för förnybar energi har sjunkit kraftigt. Klimatlösningar som sol- och vindkraft, elfordon och batterilagring har utvecklats snabbt – men mer behöver göras för att fasa ut kol, olja och gas.
 • Rapporten bekräftar att skydd och restaurering av naturliga ekosystem erbjuder stora möjligheter genom att suga upp och låsa in koldioxid från atmosfären.

Rapporten visar att lösningar finns i alla sektorer. En ekonomi med låga koldioxidutsläpp kan också skapa fler jobb totalt sett. Priset för exempelvis sol, vind och batterier har minskat med upp till 85 procent. Det är inte brist på lösningar, så omställningen behöver verkligen skalas upp och snabbas på. Inför valet driver vi kravet på en utsläppsbudget i Sverige. Att rädda klimatet handlar till stor del om politisk vilja.

Gustaf Lind WWFs generalsekreterare

Forskarna har granskat vad som påverkar utsläppen och tekniska och ekonomiska styrmedel – liksom hur utsläppsminskningar kan gå hand i hand med klimatanpassning och hållbar utveckling.

Politiska beslut och styrmedel spelar en stor roll för utsläppen i specifika länder och sektorer, visar IPCC-rapporten. Den lyfter åter städernas viktiga roll och ger nytt fokus åt förändrad efterfrågan, beteenden, teknikanvändning och planering av infrastruktur.

Nytt är att innovationer pekas ut som en viktig del av lösningen. De behöver snabbt skalas upp för att klara ambitiösa mål och handlingsplaner som regeringar, företag och städer i snabb takt måste utveckla och genomföra. Kollektivtrafik och elektrifiering kan spela stor roll när det gäller transportsektorn – liksom kretslopp, energieffektivisering och fossilfria processer inom industrin.

De nya lösningarna kräver mera mod, mobilisering och lösningsorientering från alla - och det tror jag vi har. På WWF ökar vi nu takten att aktivera klimatinnovationer som städer och företag behöver. När det gäller kolinlagring är naturens egna system oslagbara, till exempel att skydda och restaurera våtmarker.

Örjan Jansson Global programledare för klimatinnovationer på WWF

Vad är IPCC?

FN:s mellanstatliga klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) grundades 1988 på initiativ av FN. Med hjälp av underlag från tusentals forskare och experter världen över publicerar FN:s klimatpanel regelbundet rapporter om det rådande vetenskapliga läget.

Den första IPCC-rapporten kom 1990 som blev en grund för FNs klimatkonvention 1992. Nya utvärderingar har sedan gjorts vart femte till vart sjunde år. 2007 belönades klimatpanelen med Nobels fredspris. Den pågående sjätte kunskapsutvärderingen som publiceras 2021-2022 är den mest ambitiösa i IPCC:s historia.

IPCC-rapporter 2021-2022

Den första delrapporten i den stora kunskapsutvärderingen, Den naturvetenskapliga grunden”, publicerades i augusti 2021. Den konstaterade att det är ”otvetydigt att mänsklig påverkan har värmt upp atmosfär, hav och land” och att ”utbredda och snabba förändringar har skett i atmosfären, havet, kryosfären och biosfären”.

Den 28 februari 2022 publicerades den andra delrapporten, ”Effekter, anpassning och sårbarhet” om effekterna och hur samhället och ekosystemen kan anpassa sig till klimatförändringarna. Den tredje delrapporten släpptes 4 april 2022, Mitigation of climate change” och fokuserar på hur utsläppen kan minskas. Syntesrapporten kommer hösten 2022.

Källa: SMHI, Naturvårdsverket, IPCC m fl

solenergi-foto-shutt.jpg

Vi måste agera

Forskarna har slagit fast att åtgärder har mindre chans att lyckas om temperaturen överstiger 1,5 grader, eftersom skadorna förvärras. Mellan 3,3 och 3,6 miljarder människor lever i mycket sårbara områden. Gapet ökar mellan klimatförändringarna och vad länderna gör. Sveriges mål är att bli klimatneutralt till 2045 och EU till 2050.

BLI PLANETFADDER

Vi kan alla göra en insats för att bevara djur och natur och kämpa mot klimatförändringarna. Bli fadder och stötta vårt arbete. För det finns hopp. Där WWF jobbar aktivt för att skydda livsmiljöer, återhämtar sig livet igen.

Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

Som Planetfadder blir du månadsgivare via autogiro och bidrar regelbundet till arbetet för att bevara den biologiska mångfalden och kämpa mot klimatförändringarna.

Bli Planetfadder – hjälp oss kämpa för en levande planet.

Fyll i uppgifter

Faktureringsadress

Sverige

Signera autogiro

 • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Det här gör WWF för klimatet

WWF arbetar på flera plan med klimatfrågan. Det rör sig om allt från projekt som rör enskilda områden och arter, till omfattande initiativ rörande nationella och internationella överenskommelser.

Genom opinionsbildning mot allmänhet och politiker ska samhället göra den omställning som krävs för att rädda vår planet. Samarbetet med företag, investerare, innovatörer och städer som vill bidra till en hållbar framtid är centralt.

Som Planetfadder bidrar du regelbundet till WWFs arbete att kämpa mot klimatförändringarna och bevara den biologiska mångfalden. Hjälp oss kämpa för en levande planet!

Isberg i orange solnedgång, Ilulissat, Grönland

Vad är Parisavtalet?

I Paris i december 2015 enades världens ledare att vi nu måste agera i alla länder för att tillsammans försöka begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader och åtminstone väl under 2 grader. Det var ett stort och viktigt steg framåt som innebär att ambitionen från alla länder, och därmed investerare, företag och individer nu ska dra åt samma håll för att uppnå klimatkonventionens mål.

Så tycker WWF

Vi måste få till att länder sätter konkreta utsläppsbudgetar och inte enbart år när utsläppen ska vara nere på noll. Det som spelar roll är hur mycket växthusgaser som samlas i atmosfären och med IPCCs underlag vet vi hur mycket vi har råd att släppa ut.

Gustaf Lind WWFs generalsekreterare
Solenergi

WWF uppmanar världens regeringar att:

 • Sätta nationella klimatmål i linje med 1,5-gradersmålet inklusive nettonollutsläpp senast 2050 – rikare länder behöver gå ännu snabbare fram.
 • Genomför nationella klimatplaner i linje med satta klimatmål – stopp för investeringar i utvinning av och energiproduktion baserad på fossila bränslen.

WWF uppmanar Sveriges politiker att:

 • Sätta en nationell utsläppsbudget för Sverige i linje med 1,5 grader.
 • Ta fram fler förslag på åtgärder som leder till att Sverige, som ett av de rika länderna i världen, går före och visar att en hållbar och rättvis omställningen är möjlig.
 • Utveckla stöd och insatser inom jord- och skogsbruk som stärker motståndskraften för klimatförändringar i våra landskap som gynnar en ökad vattenhållande förmåga men också ett mer varierat brukande.
 • Driva högre klimatambitioner för EU.
 • Se till att vi bidrar med finansiering and resurser till de fattigaste ländernas omställning och anpassning.

klimatsmarta städer

WWF uppmanar företag och städer i världen att:

 • Sätta klimatmål i linje med vetenskapen och 1,5 graders-målet.
 • Genomföra färdplaner med åtgärder för att nå målen som styr mot resurs- och energieffektivitet, stödjer omställning till hållbar förnybar energi och inte skadar utan helst stärker exempelvis biologisk mångfald.
grön finans

WWF uppmanar alla finansiella institutioner i världen att:

 • Kommunicera mål för när deras portföljer (dvs hela innehavet av tillgångar) ska vara i helt linje med 1.5-gradersmålet.
 • Utveckla strategier som redovisar hur omställningen går.

Vad kan du göra?

 • Gör din röst hörd för att påverka politiker och andra beslutsfattare att agera för att vi ställer om samhället hållbart och i linje med 1,5-graders-målet. Du kan till exempel skriva på WWFs namninsamling för att kräva en utsläppsbudget som minskar Sveriges klimatpåverkan.
 • Beräkna klimatfotavtrycket med en klimatkalkylator för att se på vilket sätt du kan minska er egen klimatpåverkan steg för steg.
 • Lev klimatsmart och minska miljöpåverkan. Läs mer om vad du kan göra för klimatet här.
 • Stöd WWF:s arbete genom att bli Planetfadder. Som Planetfadder bidrar du regelbundet till arbetet för att kämpa mot klimatförändringarna och bevara den biologiska mångfalden.
BLI PLANETFADDER

Vi kan alla göra en insats för att bevara djur och natur och kämpa mot klimatförändringarna. Bli fadder och stötta vårt arbete. För det finns hopp. Där WWF jobbar aktivt för att skydda livsmiljöer, återhämtar sig livet igen.

Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

Som Planetfadder blir du månadsgivare via autogiro och bidrar regelbundet till arbetet för att bevara den biologiska mångfalden och kämpa mot klimatförändringarna.

Bli Planetfadder – hjälp oss kämpa för en levande planet.

Fyll i uppgifter

Faktureringsadress

Sverige

Signera autogiro

 • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Dela gärna:

Senast ändrad 14/04/22

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se