Gå till huvudinnehållet
Städer över världen lyser upp jorden

Vad säger den senaste IPCC-rapporten?

FN:s mellanstatliga klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) släpper regelbundet rapporter om klimatförändringarna och dess effekter. Med hjälp av underlag från tusentals forskare och experter sammanställer de det rådande vetenskapliga läget. Den senaste sammanfattningen presenterades i mars 2023 i en så kallad syntesrapport.

Sammanfattning av senaste IPCC-rapporten

Den nya syntesrapporten som släpptes i mars 2023 visar att många klimateffekter är värre än vad som förutspåddes i den senaste syntesrapporten från 2014. Klimatet på jorden förändras allt snabbare, havsnivåerna stiger och förekomsten av olika slags extremväder ökar. Men rapporten lyfter också att tekniken och lösningarna för att hejda uppvärmningen redan finns, men det politiska ledarskapet saknas. Den enda möjligheten att begränsa klimatskadorna är att minska utsläppen här och nu – varje tiondels grad uppvärmning vi lyckas undvika gör skillnad.

 

LÄS WWFS PRESSMEDDELANDE

Nu måste världens ledare agera, de måste gå från ord till handling i klimatfrågan! Det gäller inte minst här i Sverige. Utsläppen måste minska väsentligt här och nu, det håller inte att lova att utsläppen ska minska i framtiden. Vad vi gör de närmaste åren avgör vilken värld våra barn och barnbarn kommer leva i.

Gustaf Lind WWFs generalsekreterare

Tidigare IPCC-rapporter

Den första IPCC-rapporten kom 1990 som blev en grund för FNs klimatkonvention 1992. Nya utvärderingar har sedan gjorts vart femte till vart sjunde år. 2007 belönades klimatpanelen med Nobels fredspris. Den pågående sjätte kunskapsutvärderingen som publiceras 2021-2022 är den mest ambitiösa i IPCC:s historia.

Under 2021 och 2022 kom tre rapporter.

Den naturvetenskapliga grunden publicerades i augusti 2021. Den konstaterade att mänsklig påverkan har värmt upp atmosfär, hav och land och att utbredda och snabba förändringar har skett i atmosfären, havet, kryosfären och biosfären.

Effekter, anpassning och sårbarhet publicerades 28 februari 2022 och handlar om effekterna av klimatförändringarna och hur samhället och ekosystemen kan anpassa sig.

Mitigation of climate change publicerades 4 april 2022 och fokuserar på hur utsläppen kan minskas. Rapporten konstaterar att växthusgasutsläppen under 2010 till 2019 var de högsta någonsin för något årtionde under mänsklighetens historia. Utsläppen fortsätter öka främst på grund av att världens energisystem baseras på fossila källor och utsläpp från förstörda ekosystem. Rapporten fastslår också att klimatlösningar som sol- och vindkraft, elfordon och batterilagring har utvecklats snabbt – men mer behöver göras för att fasa ut kol, olja och gas. Rapporten bekräftar att skydd och restaurering av naturliga ekosystem erbjuder stora möjligheter genom att suga upp och låsa in koldioxid från atmosfären.

Läs mer på FNs hemsida

Källa: SMHI, Naturvårdsverket, IPCC m fl

solenergi-foto-shutt.jpg

Det här gör WWF för klimatet

WWF arbetar med klimatfrågan på många plan samtidigt. Det rör sig om allt från projekt som rör enskilda områden och arter, till omfattande initiativ rörande nationella och internationella överenskommelser. Genom opinionsbildning mot allmänhet och politiker ska samhället göra den omställning som krävs för att rädda vår planet. Samarbetet med företag, investerare, innovatörer och städer som vill bidra till en hållbar framtid är centralt.

Som Planetfadder bidrar du regelbundet till WWFs arbete att kämpa mot klimatförändringarna och bevara den biologiska mångfalden. Hjälp oss kämpa för en levande planet!

LÄS MER OM WWFS ARBETE

Så tycker WWF

Vi måste få till att länder sätter konkreta utsläppsbudgetar och inte enbart år när utsläppen ska vara nere på noll. Det som spelar roll är hur mycket växthusgaser som samlas i atmosfären och med IPCCs underlag vet vi hur mycket vi har råd att släppa ut.

Gustaf Lind WWFs generalsekreterare
Solenergi

WWF uppmanar världens regeringar att:

 • Sätta nationella klimatmål i linje med 1,5-gradersmålet inklusive att landet ska nå nettonollutsläpp senast 2050 – rikare länder behöver gå snabbare fram.
 • Ta fram och genast genomföra nationella klimatplaner i linje med satta klimatmål, vilket bland annat bör innebära ett stopp för investeringar i utvinning av och energiproduktion baserad på fossila bränslen.

WWF uppmanar Sveriges regering att:

 • Skärpa de svenska klimatmålen och komplettera dem med en utsläppsbudget som är i linje med vad som krävs för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.
 • Besluta om klimatmål för svensk konsumtion eftersom denna ger upphov till utsläpp utomlands och anta en konkret handlingsplan för hur de konsumtionsbaserade utsläppen ska minskas.
 • Presentera en klimatpolitisk handlingsplan för Riksdagen som innehåller åtgärder som omedelbart och väsentligt minskar utsläppen i Sverige
 • Hantera klimatfrågan parallellt med krisen för den biologiska mångfalden. De många synergier som finns mellan åtgärder för ökad biologisk mångfald och klimatet behöver tillvaratas i klimatpolitiken.

klimatsmarta städer

WWF uppmanar företag och städer i världen att:

 • Sätta klimatmål i linje med vetenskapen och 1,5 graders-målet.
 • Genomföra färdplaner med åtgärder för att nå målen som styr mot resurs- och energieffektivitet, stödjer omställning till hållbar förnybar energi och inte skadar utan helst stärker exempelvis biologisk mångfald.
Grön finans

WWF uppmanar alla finansiella institutioner i världen att:

 • Kommunicera mål för när deras portföljer (dvs hela innehavet av tillgångar) ska vara i helt linje med 1.5-gradersmålet.
 • Utveckla strategier som redovisar hur omställningen går.

Vad kan du göra?

 • Beräkna klimatfotavtrycket med en klimatkalkylator för att se på vilket sätt du kan minska er egen klimatpåverkan steg för steg.
 • Lev klimatsmart och minska miljöpåverkan. Läs mer om vad du kan göra för klimatet här.
 • Stöd WWF:s arbete genom att bli Planetfadder. Som Planetfadder bidrar du regelbundet till arbetet för att kämpa mot klimatförändringarna och bevara den biologiska mångfalden.
planeten-foto-bjorn-.jpg
BLI PLANETFADDER

Vi kan alla göra en insats för att bevara djur och natur och kämpa mot klimatförändringarna. Bli fadder och stötta vårt arbete. För det finns hopp. Där WWF jobbar aktivt för att skydda livsmiljöer, återhämtar sig livet igen.

Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

Som Planetfadder blir du månadsgivare via autogiro och bidrar regelbundet till arbetet för att bevara den biologiska mångfalden och kämpa mot klimatförändringarna.

Bli Planetfadder – hjälp oss kämpa för en levande planet.

Fyll i uppgifter

Faktureringsdetaljer

Sverige

Signera autogiro

 • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Dela gärna:

Senast ändrad 11/04/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se