Hållbar ekonomi

Vårt samhälle och vår ekonomi är helt beroende av naturen. På den här sidan kan du läsa om hur vi idag lever på bekostnad av ekosystemen på ett sätt som inte är hållbart. Läs också om gränserna för vad vår planet tål och hur vi hotar vår egen framtid om vi överskrider dem. Vi vill visa hur nya idéer kan leda till en ekonomi som är hållbar och vad du som individ kan göra.


Ekonomin behöver fungera som ett verktyg för en hållbar samhällsutveckling inom ramen för de planetära gränserna och en planet. Källa: Living Planet Report, svensk sammanfattning, 2014Hållbar utveckling har stått på den internationella agendan sedan slutet av 1980-talet. Människor talar om en ekologisk, en social och en ekonomisk dimension av utveckling. Ändå fortsätter den ekonomiska dimensionen att dominera på bekostnad av den ekologiska. Vi riskerar att underminera sociala och ekonomiska framsteg om vi inte inser vårt grundläggande beroende av de ekologiska systemen.

Bara på en livskraftig planet är det möjligt att upprätthålla social och ekonomisk utveckling. Det är helt nödvändigt att vi idag agerar för att försäkra oss om att denna levande planet kan fortsätta att försörja oss alla, nu och i framtiden. Ordet ”ekonomi” härstammar från grekiskan och betyder egentligen lag/norm för hus/hushållning. Ekonomin behöver fungera som ett verktyg för en hållbar samhällsutveckling inom ramen för de planetära gränserna och en planet.

 

 

Ekonomin och planetens gränser. Foto: NASA

Ekonomin och planetens gränser

Det finns gränser för vad vår jord tål. Överskrids dessa påverkas både välfärd och försörjning av livsmedel, vatten och energi. Ekonomin måste anpassas inom jordens biokapacitet och till att möta mänsklighetens grundläggande behov.

 

Planetens gränser
En hållbar och rättvis ekonomi
Bättre val för produktion och konsumtion

Byggstenar för framtiden

Byggstenar i en hållbar ekonomi

Att förstå och skapa en hållbar ekonomi är helt avgörande för att säkra en framtid där människan lever i harmoni med naturen.


Varför är ekonomiska modeller och processer viktiga för miljön? 
Utveckla ekonomiska modeller och indikatorer
Styra om finansiella flöden


Jättepanda, Kina. Foto: Michel Gunther / WWF

Hållbar ekonomi - detta gör WWF

WWF jobbar för en hållbar ekonomi, bland annat genom att undersöka och påverka hur våra politiker och företag arbetar. Vi vill också sprida kunskap om hur ekonomiska beslut påverkar ekosystemen och vår egen framtid.

 

Investera för en planet

Kapitalets klimatpåverkan – DU ÄGER
Hållbar ekonomisk utveckling för Östersjön

Utvecklingsbankernas regler måste skärpas
Finansiering för hållbar stadsutveckling


Vad kan du göra?

Vad kan du göra?

Vilken framtidsutveckling bidrar vi till genom vårt finansiella sparande? Hur klimatsmart är din pension? Och vet du hur du genom ditt sparande kan investera i framtidens hållbara och förnybara energi?

 

 

Du Äger – en film om hur våra sparpengar påverkar klimatet

Kampanjen Schyssta Pensioner

”Dags för rena pensioner” på Min vardag på WWF.se

 

 

 

  

  

Senast uppdaterad 2017-07-04

Aktuellt

Ny WWF-rapport gör 2°C-analyser av Europas största kapitalägares aktieportföljer

 

European asset owners: 2°C Alignment and Misalignment of Public Equity Portfolios  – en svensk sammanfattning finns här

 

 

The Green ExchangeI samarbete med WWF sänder mediekanalen The Green Exchange en serie på fyra pod-avsnitt på engelska om hur vårt sparande påverkar klimatet.


Lyssna på avsnitt 1:

Climate & Finance #1: How Your Savings Impact Climate Change

 

Lyssna på avsnitt 2:

Climate & Finance #2: The System We Need 

 

Lyssna på avsnitt 3:

Climate & Finance #3: Investors & The Power To Solve Climate Change (Special Edition)

 

Lyssna på avsnitt 4 - Del 1:

Climate & Finance #4: What Gets Measured Gets Done (Part 1)

 

Lyssna på avsnitt 4 - Del 2:

Climate & Finance #4: What Gets Measured Gets Done (Part 2) 

 

 

Invenstera för en planet

Foldern ”Investera för en planet” beskriver hur finanssektorn kan styra våra finansiella flöden mot globala hållbarhetsmål. 

Investera för en planet 

 

All Hands on DeckParismötet en historisk vändpunkt - dags för finanssektorn att ställa om, skriver WWFs klimatexpert Stefan Henningsson i Pensioner och Förmåner.
Läs krönikan

 

 

Ett välmående hav är grunden till vår välfärd och en god ekonomi, och för att havet långsiktigt ska må bra krävs en hållbar användning av dess resurser. WWF-rapporten All Hands on Deck tar ett samlat grepp om utmaningen och ger förslag på kursändring.
All Hands on Deck 

 

Principles for a Sustainable Blue Economy

En hållbar ”blå ekonomi” är grundläggande för att vi ska använda havet på ett sätt som inte förstör det. Genom en sådan modell kan vi både öka samhällsnyttan från havet och säkra att den finns kvar för kommande generationer.

Principles for a Sustainable Blue Economy


DU ÄGER! AP-fondernas ägande av fossila reserver Dina pensionspengar går till miljöförstörande kol! WWF granskade i mars 2015 de Allmänna Pensions-fondernas  placeringar i fossilbolag. Läs mer i rapporten:
DU ÄGER! AP-fondernas ägande av fossila reserver

 

Läs mer om WWFs arbete inom hållbar ekonomi

Kontakt

Har du frågor om WWFs arbete med hållbar ekonomi?

hallbarekonomi@wwf.se