Gå till huvudinnehållet
Lejon

Afrikas stora kattdjur

Film om smarta lösningar som hjälper människor och lejon

WWF arbetar för att skydda lejon över hela Afrika på en mängd olika sätt. Drew McVey, ansvarig på Anti-tjuvjaktsenheten på WWF i Östafrika, berättar om hur WWF med smarta lösningar som till exempel rörelseaktiverade lampor skyddar lejonen och ser till att det finns säkra livsmiljöer så att lejonen har tillräckligt med bytesdjur att leva på och inte hamnar i konflikter med människor. En av anledningarna till att lejonen har minskat med hela 75 procent de senaste 50 åren är nämligen just konflikter med människor.

Som Planetfadder stödjer du projekt som detta, det långsiktiga klimatarbetet och hjälper hotade arter.

Bli fadder

Afrikas stora kattdjur

Den illegala jakten på lejon har ökat, främst är det lejon som skjuts när de angriper boskap. Lejon minskar även när deras bytesdjur försvinner allt mer. Elefanter, noshörningar och tigrar tjuvjagas mest, men när dessa arter minskar så ökar jakten även på andra arter som lejon. En ökad efterfrågan  på lejondelar som används i traditionell asiatisk medicin är ett hot på några platser.

Konflikter mellan människor och lejon ökar. Bara i Kenya så dödas cirka 100 lejon per år när människor skjuter dem i samband med att de hotar eller är nära boskap. I Kenya finns endast cirka 2000 lejon kvar.

WWF arbetar aktivt med att stödja flera viktiga reservat och nationalparker som har en mycket stor stam av lejon inte minst Selousreservatet  i södra Tanzania och angränsande reservatet Niassa i norra Mozambique. Även områden i norra Zambia och i Kongo där lejon lever får stöd av insamlade WWF-medel från bland annat Sverige.

Lejon klarar sig bra endast i några nationalparker och reservat

Vad få känner till är att det idag endast finns ca 25 000 vilda lejon i Afrika. Arten minskar i östra Afrika och är akut hotad i Västafrika. I södra Afrika skyddas de ofta väl i inhägnade reservat. Av de vilda lejonen så lever ca hälften i 6 områden. Dessa stora nationalparker och reservat är Serengeti- Masai-Mara i norra Tanzania respektive Kenya, Ruaha-Rungwa i Tanzania, Selousreservatet och nya nationalparken Nyerere i södra Tanzania, Okavango i Botswana som delar population med Hwange nationalpark i Zimbabwe, samt Kruger nationalpark i Sydafrika som delar population med närliggande områden i Mozambique och Zimbabwe.

För artens fortlevnad är det viktigt att dessa stora områden skyddas för alltid. Samt att korridorer fungerar mellan områden även över landsgränser. Bytestillgången är viktig för att hålla uppe lejonstammen och det finns nu oftast endast gott om antiloper och bufflar i reservat och nationalparker.

På senare tid har stora resurser från bland annat WWF lagts på områden som Selous och Nyerere nationalpark. Reservatet har en avgörande betydelse inte bara för lejon, Afrikas största population med 7500 lejon (inklusive närliggande områden som Mikumi nationalpark och även utanför reservatet) utan även för bland annat hotade vildhundar och elefanter. Selous stora ekosystem skapar även ett bättre klimat för människor i området och de viktiga floderna i ett relativt orört system är en viktig vattenresurs.

Geparder hotas

Geparder förekommer i låga tätheter. Som exempel kan nämnas att det i Serengeti som är omkring 14 000 kvadratkilometer stort finns det bara cirka 275 geparder. Där finns gott om bytesdjur men även en hård konkurrens från lejon och fläckiga hyenor. Geparder behöver stora områden med rikligt med bytesdjur.

I Namibia som fortfarande har ett stort bestånd geparder (cirka 2500) lever de även utanför skyddade områden. Där finns liten konkurrens från lejon och hyenor men de vilda bytesdjuren är få och det blir lätt konflikter med boskapsägare. Nu byggs system ut där man flyttar geparder istället för att boskapsägarna skjuter dem och förhoppningen är att Namibia skall visa vägen för artens överlevnad.

Antalet geparder är svårt att uppskatta men numera anses stammen ligga på  7100 vuxna  djur i hela Afrika.

Leoparden en överlevare

I dessa tider med många larmrapporter är det glädjande att det kan finnas hela 700 000 leoparder i Afrika söder om Sahara. Merparten av dessa tros finnas i Centralafrikas stora skogar. Antalet är en uppskattning som dock kritiserats av flera forskare som menar att tätheten av leoparder i de tropiska skogarna inte kan vara lika hög som i savannområden. Täthet av bytesdjur som finns i skogarna är lägre än i savannsystem som exempelvis Serengeti.

Nu försvinner tropiska skogar genom skövling för timmer och odlingar främst i Västafrika, men även i Centralafrika. Handeln med bushmeat är ett hot även mot denna art då leopardens bytesdjuren minskar drastiskt genom för hård jakt. Leoparder studeras i regnskogen bland annat i Gabon och forskning där kan ge många svar på hur många leoparder det egentligen finns i Afrikas skogar. Senare tids forskning har visat att leoparder även överlever och klarar sig bra nära större städer i Afrika.

WWFs och flera andra organisationers insatser mot handel med bushmeat är viktig för den anpassningsbara leopardens överlevnad. Givetvis är det centrala att stoppa skogsskövlingen.

Lejon
Leopard
Gepard

Vad gör WWF?

WWF driver/stödjer ett antal angelägna projekt som direkt fokuserar på att rädda de stora kattdjuren.

IUCN/SSC Cat specialist group IUCN (Internationella Naturvårdsunionen) och WWF har ett mycket intensivt samarbete. Inom ramen för detta projekt drivs bl a ett viktigt arbete som rör policyfrågor, utarbetande av skötselplaner, hot-bedömningar m m för hotade kattdjur.

Rapport om Afrikas lejon från IUCN

TRAFFIC — Cheetah Traffic arbetar med frågor som rör illegal handel med hotade djur.
I ett delprojekt undersöks handeln med geparder till arabländerna över Djibouti på Afrikas horn med syfte att avslöja och stoppa den illegala verksamheten.

Gepard

Geparden

Man uppskattar att det finns ca 7000 geparder i vilt tillstånd

Mer om geparden

Portrait of lion,Pakistan

hJÄLP OSS RÄDDA LEJONEN

Dela gärna:

Senast ändrad 23/10/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se