Gå till huvudinnehållet
Gepard

Gepard

Världens snabbaste däggdjur

Tillstånd i världen

  • VU

Sårbar (Vulnerable)

En art är Sårbar när bästa tillgängliga data indikerar att den uppfyller något av kriterierna A–E för Sårbar och att den därmed bedöms löpa hög risk att dö ut i vilt tillstånd.

Antal i det vilda (år 2017)

7 100

Källa: IUCN

🖤

Vill du stödja?

Hjälp oss öka antalet geparder.

Bli planetfadder

  • Vetenskapligt namn

    Gepard (Acinonyx jubatus).Kallas även jaktleopard eller cheetah.

Man uppskattar att det finns ca 7100 adulta geparder ( adulta=vuxna) i vilt tillstånd. Arten finns i ett 20.tal länder i Afrika söder om Sahara. De enda kvarvarande asiatiska geparderna finns i Iran och man beräknar att det idag finns högst 50 individer kvar i denna isolerade restpopulation. Namibia är det land som har flest geparder, totalt finns det ca 2 500 djur i vilt tillstånd där.

Hoten mot geparden

Geparden behöver vidsträckta ytor för att överleva. Studier i Namibia har visat att ett gepardrevir rör sig om en yta av 100-150 km². Detta gör att artens krav på biotoper och livsutrymme är i konflikt med människors allt snabbare ökande behov av mark.

Generella hot mot arten

  • Minskande levnadsutrymme och antal bytesdjur på grund av expansion av jordbrukslandskap och boskapsrancher.
  • Jakt med anledning av gepardens attacker på tamboskap.
  • Illegal handel med syfte att använda geparder som jaktdjur.
  • Förlorad genetisk variation vilket gjort arten sårbar.
  • Konkurrens från lejon och hyenor om bytesdjuren.

Stammen är hårt inavlad

Genetiska studier har visat att geparden nästan helt saknar genetisk variation. Troligen har denna uppstått för länge sedan när arten av någon anledning drabbats av en kraftig populationsminskning och i denna ”flaskhals” parade sig närbesläktade individer med varandra. Denna inavel har bland annat lett till att man idag ser att arten lider av hög dödlighet hos ungarna, mindre motståndskraft mot sjukdomar och att hanarnas sperma har kraftigt försämrad livskraft. Detta har lett till att arten har tappat anpassningsförmåga till förändringar i miljön. I Serengeti nationalpark dör 90 procent av ungarna innan de hinner bli tre månader.

Gepard
Gepard
Gepard

Jaktkatter i människans tjänst

Jakthundar känner vi alla till, men finns det jaktkatter? Människan har sedan urminnes tider dresserat både gepard och karakaler till goda jaktkamrater.

Den äldsta avbildningen av gepard är mer än 5 000 år gammal. Det är en avbildning av en gepard med en huva. I den Egyptiska mytologin var geparden kattguden Mafdet en kunglig symbol. Faraonerna höll sig med geparder vid hovet, de ansågs kunna vara snabba budbärare av de dödas själar.

Hoven i Mellanöstern och Indien höll sig med geparder som användes till jakt istället för hundar. Det var inte jakt för matens skull utan det var en sport att jaga med gepard. Man fångade vilda geparder som redan var skickliga jägare. Djuren blir snabbt tama, vid jakt fick geparden en huva så att den inte skulle se bytet. Geparden fick sitta bak på hästryggen tills man befann sig nära bytet. Då tog man av huvan och lät geparden jaga ifatt gasellen och ta ihjäl den. Som belöning fick geparden en bit kött.

Många maharadjor och furstar höll sig med hundratals geparder i sina jaktstall. En Indisk Mogul, kejsaren av Jahangir, son till Akbar den store som levde på 1500-talet hade under sina 49 regeringsår totalt över 9 000 geparder i sitt jaktstall.

Den stora efterfrågan på jaktkatter till hoven som alla var vildfångade djur tärde hårt på de asiatiska populationerna som snabbt minskade i numerär. Redan på 1800-talet började en handel med geparder från Afrika till Asien. Fortfarande förekommer det en illegal handel med levande geparder.

Gepard
Gepard
Gepard

Vad gör WWF?

TRAFFIC —  för att stoppa illegal handel med geparder. TRAFFIC arbetar med frågor som rör illegal handel med hotade djur.
I ett delprojekt har man tidigare undersökt handeln med geparder till arabländerna över Djibouti på Afrikas horn med syfte att avslöja och stoppa den illegala verksamheten.

IUCN/SSC Cat specialist group IUCN (Internationella Naturvårdsunionen) och WWF har ett mycket intensivt samarbete. Inom ramen för detta drivs bl a ett viktigt arbete som rör policy frågor, utarbetande av skötselplaner, hot-bedömningar mm för hotade kattdjur.

Uppföljning och forskning inom reservatet Masai Mara i Kenya som är ett av Kenyas viktigaste reservat för geparer.

Lär dig mer om geparden

Vad äter geparden?

De äter manga olika saker men främst små och medelstora hovdjur som springbock, dykarantiloper, gaseller, impala. De kan också äta marklevande fåglar och små däggdjur som harar.

Hanar kan ibland forma grupper och kan då jaga mycket större byten som gnuer, kudu eller eland.

Hur många geparder finns det i världen?

Den vilda gepardpopulationen tros bestå av omkring 6 600 mogna individer och minskar. De klassificeras för närvarande under släktet Acinonyx, vars närmaste levande släktingar är pumor och jaguarundis – båda vilda katter som är hemmahörande i Amerika. Totalt har fem underarter av gepard beskrivits:

Nordvästafrikansk gepard (Acinonyx jubatus hecki)

Östafrikansk gepard  (Acinonyx jubatus fearson)

Sydafrikansk gepard (Acinonyx jubatus jubatus)

Nordöstafrikansk gepard (Acinonyx jubatus soemmerringi)

Asiatisk gepard (Acinonyx jubatus venaticus)

Alla gepardunderarter är listade som sårbara av IUCN, förutom den nordvästafrikanska och asiatiska geparden som för närvarande är kritiskt hotade.

Var lever geparden?

De har funnits i många länder både i Asien och Afrika. I Asien finns det nu bara några få kvar i Iran. Några har också nyligen tagits från Afrika för att sättas ut i Indien där de tidigare funnits men utrotats.

Hur snabb är en gepard?

De är anpassade för fart och kan nå upp till ca 110 km/h på bara tre sekunder. Deras språng kan vara över sju meter när de har toppfart. De kan bara hålla toppfart korta stunder så de är kända för att avbryta jakter.

planeten-foto-bjorn-.jpg

Kämpa med oss mot naturkrisen

På drygt 50 år har populationerna av vilda ryggradsdjur minskat med 69 procent i genomsnitt* och ofattbara 1 miljon arter är riskerar att försvinna**.  Men det är inte för sent att ändra den negativa utvecklingen.

Stötta vårt arbete för en levande planet –  bli Planetfadder!

*Visar undersökningar av 31 821 populationer hos 5 230 arter av vilda ryggradsdjur, mellan åren 1970 och 2018. Källa: Living Planet Report 2022. **Källa: IPBES Global Assessment on Biodiversity and Ecosystem Services, 2019

Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

Som Planetfadder blir du månadsgivare via autogiro och bidrar regelbundet till arbetet för att bevara den biologiska mångfalden och kämpa mot klimatförändringarna.

Bli Planetfadder – hjälp oss kämpa för en levande planet.

Fyll i uppgifter

Faktureringsdetaljer

Sverige

Signera autogiro

  • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Gepard

Ge bort ett fadderskap

Den perfekta presenten till den som har allt – ge bort ett fadderskap för att rädda utrotningshotade djur! Ge bort en gåva som gör skillnad!

Läs mer

Dela gärna:

Senast ändrad 23/05/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se