Gå till huvudinnehållet
splashing-165192

WWF och ASTRAZENECA

Tillsammans för mer ansvarsfull vattenförvaltning i läkemedelsindustrin

AstraZeneca är ett världens största läkemedelsbolag med produktionsanläggningar på ett trettiotal platser globalt. Under 2020 inledde WWF Sverige och AstraZeneca ett samarbete för att ta fram och implementera en ny vattenstrategi för bolagets verksamhet och värdekedja. AstraZenecas ambition är att bli ledande på vattenområdet i sin bransch och inspirera leverantörer och branschkollegor att gå samma väg.

Vad innebär samarbetet?

Under 2020 gjorde WWF och AstraZeneca en vattenriskanalys med hjälp av WWFs Vattenriskfilter. Utifrån denna vattenriskanalys, som både utvärderar läget idag och möjliga risker på sikt, ska aktörerna tillsammans definiera en global strategi för vattenförvaltning i de geografiska områden som bolaget är verksamt. Partnerskapet ska även delta i lokala samverkansprojekt i syfte att få till en mer hållbar vattenförvaltning i prioriterade avrinningsområden.

Därtill ska AstraZeneca driva vattenfrågan i läkemedelsbranschen för att etablera detta arbetssätt brett bland leverantörer och konkurrenter.

Varför samarbetar vi?

WWF och AstraZeneca samarbetar eftersom vatten är en prioriterad fråga för båda parter. Att producera läkemedel kräver stora mängder rent vatten, samtidigt som denna produktion kan förorena vattenresurserna. Därtill kommer användningen av läkemedel där substanser som inte tas om hand kan skada djur och natur. För läkemedelsindustrin är vatten en stor och växande utmaning. AstraZeneca har sedan tidigare drivit på för en mer effektiv vattenanvändning och för att säkra utsläpp av läkemedelsrester från tillverkning och användning men tar nu ett bredare grepp på vattenfrågans strategiska betydelse för verksamheten och branschen.

WWF har å sin sida länge arbetat för att få till mer ansvarsfull vattenförvaltning globalt och samarbetar med såväl civilsamhällen, politiker som den privata sektorn, däribland bolag som AstraZeneca, för att åstadkomma denna förändring.

Om hållbar vattenförvaltning: En hållbar vattenförvaltning (water stewardship) handlar om att företag förstår riskerna med vattenbrist och föroreningar. Det innebär också att de vidtar åtgärder för att säkerställa att vattnet hanteras hållbart som en gemensam offentlig resurs. Det räcker inte att bara sträva efter effektivitet. Med en hållbar vattenförvaltning tar man ett steg längre där den privata sektorn samarbetar med regeringar, andra företag, organisationer och lokalsamhällen för att skydda och vårda de gemensamma sötvattenresurserna.

Om vatten: Vatten täcker 70 procent av vår planet. Bara 1 procent av världens vatten är sötvatten som är tillgängligt för människor. På många håll i världen råder det brist på vatten, och det vatten som finns tillgängligt blir allt smutsigare. Både människor och djur drabbas, idag saknar nästan tre av tio personer världen över rent dricksvatten hemma och står inför ökad risk för kolera, dysenteri och tyfus. Men vattenproblematiken slår även mot många industrier där vatten är en nödvändig och knapp resurs. Företag och beslutsfattare måste därför agera för att vända den negativa trenden.

Katarina Ageborg

”Vi vet att en hälsosam planet bidrar till friskare människor och hälsa är kärnan i det vi gör. Som företag vill vi ta ansvar för en mer hållbar vattenförvaltning, samtidigt som samarbetet med WWF är en investering i vår framtida affärsverksamhet – tillgång till rent och friskt vatten är avgörande för produktionen av läkemedel”

Katarina Ageborg, EVP Sustainability, AstraZeneca

Resultat

  • Under 2020 gjordes en vattenriskanalys i WWFs Vattenriskfilter som ligger till grund för det fortsatta arbetet.
  • Mellan 2021-2022 har partnerskapet arbetat med att utarbeta en vattenstrategi för AstraZeneca.
  • Under perioden 2024-2026 utökas samarbetet med samverkansprojekt för gemensam vattenförvaltning med lokala intressenter i prioriterade regioner (collective action).

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt biofarmaceutiskt företag med rötter i Sverige och Storbritannien. Bolaget levererar läkemedel till patienter genom innovativ forskning och excellens inom utveckling och marknadsföring. Fokus ligger på tre huvudsakliga forskningsområden: Cancer; Kardiovaskulära, metabola & njursjukdomar (CVRM) och Andningsvägar & Immunologi. AstraZeneca bedriver också forskning inom områdena autoimmunitet, neurovetenskap och infektion.

Büyük Menderes coast.

Pressmeddelande 22 april 2020

AstraZeneca och WWF i samarbete för mer hållbar vattenförvaltning

Nu inleder läkemedelsbolaget AstraZeneca och Världsnaturfonden WWF ett samarbete för att kartlägga verksamhetens påverkan på vatten. I ett första steg ska partnerskapet identifiera AstraZenecas vattenrisker och ta fram rekommendationer för företagets långsiktigt hållbara vattenförvaltning.

Läs mer

Samarbetsansvarig

Dela gärna:

Senast ändrad 30/11/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se