Gå till huvudinnehållet
Våtmark på Gotland Lars Vallin Sportfiskarna

Finish och WWF

Ett samarbete för att restaurera våtmarker på Gotland.

2022 ingick WWF Sverige och företaget Finish ett treårigt projekt kring vatten för att tillsammans återskapa viktiga våtmarksområden på Gotland. Den lokala satsningen är en del av ett globalt partnerskap mellan WWF och Finish moderbolag Reckitt, som syftar till att skydda sötvattensresurser globalt.

Vad innebär samarbetet?

Projektet innebär en satsning för att tillsammans återskapa viktiga våtmarksområden på Gotland. Samarbetet fokuserar på naturvårdsinsatserna på Gotland som organiseras av WWF i samarbete med Sportfiskarna, med stöd av Finish. Flera våtmarker ska återskapas under samarbetsperioden. Dessa våtmarker förväntas bland annat gynna fiskar, fåglar och insekter samtidigt som de bidrar till att öka landskapets förmåga att hålla vatten.

Finish ska även öka sina kunders medvetenhet kring en mer hållbar vattenanvändning i hushållen. Genom informationskampanjer lyfter Finish betydelsen av vatten, och hur mycket vatten som kan sparas genom att använda resursen på ett mer hållbart sätt.

 

Varför samarbetar vi?

Sötvatten är en livsviktig resurs som vi behöver ta hand om bättre. Även om Sveriges vattenförhållanden kan tyckas goda jämfört med andra regioner i världen är svenska regioner hårt drabbade i perioder. Gotland är ett sådant exempel. Genom samarbetet med Finish kan vi öka medvetenheten kring vatten som en värdefull resurs, samtidigt som vi gör konkret naturvårdsnytta genom att återskapa våtmarker på Gotland.

 

Läs mer om det globala partnerskapet mellan WWF och Reckitt här.

Samarbetsansvarig

Dela gärna:

Senast ändrad 14/03/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se