Gå till huvudinnehållet
odlingslandskap-pixabay

WWF och hållbar livsmedelskedja

Ett samarbete kring hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion

Hållbar Livsmedelskedja är ett initiativ med fokus på att öka omställningstakten till en hållbar produktion och konsumtion av livsmedel i Sverige.

Initiativet till Hållbar Livsmedelskedja togs av några företag och startades upp år 2015 tillsammans med tio av Sveriges ledande livsmedelsföretag, idag har nätverket 15 medlemmar. Det som är unikt med initiativet är att det är företag från hela värdekedjan vilket är viktigt för att hitta lösningar på hållbarhetsutmaningarna. Initiativet verkar för att uppmuntra och inspirera företag till samverkan och att agera för en hållbar produktion och konsumtion av livsmedel som håller sig inom planetens gränser.

WWF tillfrågades att vara experter, koordinera, utmana och granska initiativets arbetet med att skapa en hållbar livsmedelsbransch. Vi tackade ja då vi ser en hållbar livsmedelskonsumtion och -produktion som en oerhört viktig förutsättning för en levande planet. WWF arbetar globalt med mat som en av våra prioriterade frågor, och med vår globala expertis och långa erfarenhet av att arbeta med marknadspåverkan gör det oss inte bara till lämpliga koordinatörer, utan också som utmanare. I vårt arbete med marknadspåverkan har vi bland annat satt ljus på riskgrödor för avskogning, klimatpåverkan, biologisk mångfald och fiske. Vi har också aktivt etablerat flera av de stora certifieringssystemen som vi ser idag för riskgrödorna. Tillsammans med företagen arbetar vi strategiskt och hittar gemensamma lösningar för att närma oss mer hållbara matsystem.

Hållbar Livsmedelskedja består av en begränsad grupp företag som ska agera som accelerator i arbetet för att hela branschen ska bli hållbar. Material som tas fram är open source och hela gruppen har åtagit sig att aktivt bidra till att all livsmedelskonsumtion och -produktion ska bli väsentligt mer hållbar till 2030.

Läs mer på initiativets hemsida: hallbarlivsmedelskedja.se

Beets from Mindy’s garden in Iowa, United States.

”Livsmedelssektorn använder en mycket stor del av våra naturresurser och har en stor påverkan på människors välbefinnande, lantbrukets djur och vår natur. För att nå en hållbar konsumtion och produktion arbetar WWF gärna tillsammans med ansvarsfulla företag. Företag som förstår vikten och värdet av att driva sin verksamhet på ett hållbart sätt för att förändra hur råvaror utvinns, produceras, transporteras, bearbetas och konsumeras.”
Camilla Välimaa, Manager Corporate Partnerships på WWF.

Läs mer

Ansvariga från WWF

Dela gärna:

Senast ändrad 20/09/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se