Gå till huvudinnehållet

WWF och pandaförsäljningen

Ett samarbete för djur och natur

Pandaförsäljningen engagerar tusentals ungdomar varje år som vill göra en insats för djur och natur. För varje såld produkt från Pandakatalogen tillfaller en summa Världsnaturfonden WWFs arbete.

Genom Pandaförsäljningen säljer ungdomar varor från katalog för hem och fritid, såsom textilier, inredning, husgeråd, böcker, kramdjur, pussel och mycket mera. För varje såld vara tillfaller ett tydligt angivet belopp Världsnaturfonden WWF.

Pandaförsäljningen AB ansvarar för hela försäljningskedjan, från framtagning av varor och försäljningsmaterial till marknadsföring, kundrelationer och distribution. Pandaförsäljningen arbetar kontinuerligt att göra sitt produktsortiment mer hållbart och nå de hållbarhetsmål som satts upp i samverkan med WWF.

Samarbetet med Pandaförsäljningen startade 1983 och är ett av WWFs äldsta.

Varför samarbetar vi?

Pandasäljarna är en av Sveriges största bidragsgivare till WWF och pengarna går till WWFs arbete för att rädda hotade djur, växter och naturområden. Pandaförsäljningen engagerar tusentals barn och ungdomar varje år. De engagerade försäljarna får i sin tur information ifrån WWF vilken nytta dessa pengar har gjort för djur och natur över världen.

Panda bakom träd, Kina

”Vi valde att samarbeta med WWF för att det är en seriös organisation som arbetar med frågor som vi anser vara viktiga och som svenska barn och ungdomar lätt kan relatera till. Grundtanken med samarbetet är att få barn och ungdomar att engagera sig, lära sig mer om WWFs arbete samtidigt som de gör en insats för djur och natur.”

Kristofer Svaninger, vd Pandaförsäljningen

RESULTAT

Så här mycket har pandaförsäljarna samlat in till WWF under de senaste åren:

  • 2021: 8,1 miljoner
  • 2020: 7,7 miljoner
  • 2019: 6,4 miljoner
  • 2018: 5,6 miljoner
  • 2017: 5,3 miljoner

Varje år har ett särskilt djur i fokus där en tredjedel av de insamlade medlen går till arbetet med att skydda denna hotade art och dess livsmiljöer och två tredjedelar till arbetet för en levande planet.

2021 var årets fokusdjur delfinen.

Tack vare stödet från pandasäljarna kan vi jobba ännu mer för att rädda världens delfiner.

Delfiner lever både i hav och floder. Floddelfinerna är inte lika välkända då de är så få och svåra att studera. De simmar i grumliga vatten och kommer bara upp till ytan korta stunder för att andas. Det finns sex arter floddelfiner kvar. Tyvärr hotas de alla av utrotning.

Fiske är det största hotet mot både havs- och flodlevande delfiner. Av misstag kan de fastna i fiskenät och då drunknar de oftast. Floddelfiner hotas även av föroreningar och gifter i vattnet och av vattenkraftsdammar som förstör deras hem. Delfinerna störs också av undervattensbuller från båttrafik.

WWF arbetar hårt för att minska hoten mot delfinerna. Ett nytt program har nyligen startats upp i Myanmar för att rädda de cirka 80 Irrawaddydelfiner som finns kvar där. Bland annat arbetar vi tillsammans med lokalbefolkningen för att samla in mer information om delfinerna så att vi tillsammans kan utveckla fiskemetoder som är hållbara och delfinsäkra.

Tidigare års bidrag har gått till hotade arter som tiger, panda, orangutang, isbjörn med fler. Läs mer om vårt arbete med hotade arter.

Pandasäljarna Eric Norlén och Selma Skareson överlämnar 2021 års check till Världsnaturfonden WWFs generalsekreterare Gustaf Lind.

Om Pandaförsäljningen AB

Sedan starten 1983 säljer barn och ungdomar i hela landet produkter till förmån för WWF, försäljningen äger rum varje år från skolstart fram till jul. Produkterna som säljs är bruksföremål för hem och fritid. De framställs enbart för Pandaförsäljningen och kan inte köpas någon annanstans. Pandaförsäljningen drivs av Semic som är en del av Bonnierkoncernen.

Har du frågor kring produkterna eller premierna, mejla info@pandaforsaljningen.se eller ring 054 – 10 00 07.

Läs mer

Samarbetsansvarig

Har du frågor kring produkterna eller premierna?
Mejla info@pandaforsaljningen.se eller ring 054 – 10 00 07.

Dela gärna:

Senast ändrad 15/03/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se