trädtoppar-pixabay

WWF och pandaförsäljningen

Ett samarbete för djur och natur

Pandaförsäljningen engagerar tusentals ungdomar varje år som vill göra en insats för djur och natur. För varje såld produkt från Pandakatalogen tillfaller en summa Världsnaturfonden WWF.

Genom Pandaförsäljningen säljer ungdomar varor från katalog för hem och fritid; textilier, inredning, husgeråd, böcker, kramdjur, pussel och mycket mera. För varje såld vara tillfaller ett tydligt angivet belopp Världsnaturfonden WWF.

Pandaförsäljningen ansvarar för hela försäljningskedjan; från framtagning av varor och försäljningsmaterial till marknadsföring, kundrelationer och distribution. Samarbetet med Pandaförsäljningen startade 1983 och är ett av WWFs äldsta. Pandaförsäljningen drivs av Semic som är en del av Bonnierkoncernen.

Varför samarbetar vi?

Pandasäljarna är en av Sveriges största bidragsgivare till WWF och pengarna går till WWFs arbete för att rädda hotade djur, växter och naturområden. Pandaförsäljningen engagerar tusentals barn och ungdomar varje år. De engagerade försäljarna får i sin tur information ifrån WWF vilken nytta dessa pengar har gjort för djur och natur över världen.

panda–Richard-Barrett-WWF-UK

”Vi valde att samarbeta med WWF för att det är en seriös organisation som arbetar med frågor som vi anser vara viktiga och som svenska barn och ungdomar lätt kan relatera till. Grundtanken med samarbetet är att få barn och ungdomar att engagera sig, lära sig mer om WWF’s arbete samtidigt som de gör en insats för djur och natur.”

Kristofer Svaninger, vd Pandaförsäljningen

RESULTAT

Så här mycket har pandaförsäljarna samlat in till WWF under de senaste åren:

  • 2020: 7,7 miljoner
  • 2019: 6,4 miljoner
  • 2018: 5,6 miljoner
  • 2017: 5,3 miljoner
  • 2016: 4,3 miljoner

Varje år har ett särskilt djur i fokus där en tredjedel av de insamlade medlen går till arbetet med att skydda denna hotade art och dess livsmiljöer och två tredjedelar till arbetet för en levande planet.

2020 var årets fokusdjur snöleoparden.

Tack vare stödet från pandasäljarna har vi kunnat fortsätta med att stärka skyddet för detta gåtfulla kattdjur som lever högt upp i bergen i tolv länder i Asien. Ingen vet säkert hur många snöleoparder det finns, men kanske bara 4000. Eftersom vi vet så lite är det svårt att skydda dem. Men nu samlar vi in mer information.

Tjuvjakt och klimatförändringar är stora hot mot snöleoparden. WWF arbetar hårt mot tjuvjakten och den illegala handeln med djur och djurdelar. Vi samarbetar också med de människor som lever närmast snöleoparderna och hittar tillsammans sätt som underlättar för dem och de vilda djuren att leva sida vid sida. Ett annat viktigt arbete är förstås att stoppa klimatförändringarna som påverkar både oss människor och många andra arter på vår planet.

Tidigare års bidrag har gått till hotade arter som tiger, panda, orangutang, isbjörn med fler. Läs mer om vårt arbete med hotade arter.

Peter Westman med pandasäljarna Joline Bromejus och Gustav Brorson

Pandasäljarna Joline Bromejus och Gustav Brorson överlämnar 2020 års check till Världsnaturfonden WWFs biträdande generalsekreterare Peter Westman.

Om Pandaförsäljningen

Sedan starten 1983 säljer barn och ungdomar i hela landet produkter till förmån för WWF, försäljningen äger rum varje år från skolstart fram till jul. Produkterna som säljs är bruksföremål för hem och fritid. De framställs enbart för Pandaförsäljningen AB och kan inte köpas någon annanstans. Pandaförsäljningen arbetar kontinuerligt att göra sitt produktsortiment mer hållbart och nå de hållbarhetsmål som satts upp i samverkan med WWF.

Har du frågor kring produkterna eller premierna, mejla info@pandaforsaljningen.se eller ring 054 – 10 00 07.

Läs mer

Samarbetsansvarig

Har du frågor kring produkterna eller premierna?
Mejla info@pandaforsaljningen.se eller ring 054 – 10 00 07.

Dela gärna:

Senast ändrad 15/09/21

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se