Fiskstim nära Galapagos öarna

Strömma och WWF samarbetar för att rädda Östersjön

Strömma Turism & Sjöfart och Världsnaturfonden WWF samarbetar för ett renare Östersjön. Resenärer och partners ska utbildas om Östersjöns miljöutmaningar och företaget ska bidra till lokala naturvårdsprojekt som kan förbättra havsmiljön i regionen.

– Vi har nästan 80 passagerarfartyg som gör utflykter i Östersjöns vatten. Det är viktigt för Stromma att stolt kunna visa upp våra vackra och unika miljöer. Både länder och företag behöver ta ansvar för att havsmiljön inte mister sin attraktion som rekreationsområde. Vi stödjer WWFs opinionsbildande arbete och vill gärna involvera våra kunder och partners i det, säger Jan Larsén vd för Strömma Turism & Sjöfart.

– WWF har valt att samarbeta med Stromma i arbetet för att förändra Östersjöns miljö i mer hållbar riktning. De vill också inspirera andra att ta efter deras goda exempel. Vi är väldigt glada över att de vill stödja lokala naturvårdsprojekt i Östersjöregionen, säger WWFs generalsekreterare Håkan Wirtén.

Ett rent Östersjön kan ge 550 000 nya jobb

Östersjöns miljö har drabbats hårt av miljögifter och överfiske genom åren. Allt färre havsfåglar syns och omfattande algblomningen har blivit ett årligt återkommande inslag under sommaren. Östersjön är inte bara viktig för alla semesterfirare utan också en viktig inkomstkälla för alla länder i regionen. Ett Östersjön i ekologisk balans skulle kunna skapa 280 miljarder kronor i årligt mervärde och en halv miljon jobb till regionen år 2030, enligt rapporten Turning adversity into opportunity: A business plan for the Baltic Sea utförd av Boston Consulting Group.

Samarbetet omfattar Sverige, Finland och Danmark

Samarbetet omfattar hela Strommakoncernen och omfattar Sverige, Finland och Danmark. Strommas mål är att bli ledande när det gäller hållbarhetsfrågor i sin bransch och bidra till att driva på utvecklingen och öka passagerarnas miljömedvetenhet.

Mer om samarbetet

Strömma Turism & Sjöfart och Världsnaturfonden WWF inleder ett treårigt samarbete för ett renare Östersjön. Stromma kommer framförallt att stödja WWFs opinionsbildande arbete. Strommas mål är att bli ledande när det gäller hållbarhetsfrågor i sin bransch och bidra till att driva på utvecklingen och öka passagerarnas miljömedvetenhet. Stromma stödjer även ett svenskt WWF-projekt, Rikare Skärgårdshav, där konkreta åtgärder genomförs för att förbättra havsmiljön.

Stödet till WWFs arbete kring Östersjön går till bland annat till att skydda Östersjön från överfiske, stoppa övergödningen, stoppa farliga utsläpp av miljögifter, skapa säkrare sjöfart och minska oljeutsläpp.

Läs mer om WWFs arbete för att rädda Östersjön

Tält och kajal i skärgården, Östersjön, Sverige
Tält och kajal i skärgården, Östersjön, Sverige

Projektet Rikare Skärgårdsliv

Stromma stödjer ett svenskt utvecklingsprojekt, Rikare Skärgårdshav, som är ett samarbete mellan WWF, Upplandsstiftelsen och Skärgårdsstiftelsen. Projektets syfte är att bevara skärgårdens ekosystem och dess tjänster för framtiden. Genom en långsiktig och hållbar skärgårdsförvaltning vill projektet motverka den negativa utvecklingen vad gäller utarmning av flora och fauna, samt den försämrade vattenkvaliten i projektområdet.

Projektets mål är att samarbetet ska leda till faktiska förbättringar i området, samt ge exempel på skötselåtgärder som gynnar naturmiljön. Detta ska bland annat göras genom restaurering av våtmarker och tillrinnande vattendrag, restaurering av ängs-, hagmarker och skogsbeten samt specifika åtgärder för missgynnade och hotade arter i projektområdet.

Korta fakta om Strömma

Strömma Turism & Sjöfart AB och många av företagets varumärken har en stark koppling långt tillbaka i svensk turisthistoria. Stromma har sina rötter i ett finskt bolag, Ångfartygs AB Bore, som grundades 1897 av bland annat Fredric von Rettig. Än idag är det släkten von Rettig som äger Stromma genom Hans von Rettig och hans familj.

Sedan 1999 har Strömma förvärvat bland annat det anrika företaget Rederi AB Göta Kanal, bussbolagen Interbus och EkmanBuss Flexibussitet samt sightseeingföretaget Royal Sightseeing. Idag består företaget av en mängd olika varumärken runt om i hela Sverige – från Malmö i söder till Stockholm i norr. Vi har även verksamhet i Danmark, Norge och Finland. Läs gärna mer om deras varumärken.

Kontakt

Kontakta oss för mer information om våra företagssamarbeten.
08-624 74 00
foretag@wwf.se

daniel_dsc1855_1024x655

Daniel Robertsson

Chef Samhälls- & Näringslivsutveckling

08-624 74 16

072-511 03 53

daniel.robertsson@wwf.se

Mer om mig

Senast ändrad: 2019-02-18

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se