Gå till huvudinnehållet
Stromma_

WWF och stromma

Samarbete för en hållbar sjöfartsbransch

Världsnaturfonden WWF och Stromma, Skandinaviens största upplevelseföretag, samarbetar för att väcka liv i Östersjön. Stromma, vars verksamhet till stor del består av båtturer och utflykter till havs, vill vara en ledande och positiv kraft som tar ansvar för en hållbar upplevelse- och sjöfartsbransch.

Vad innebär samarbetet?

Målet med samarbetet är att Stromma ska driva på utvecklingen och bli ledande när det gäller hållbarhetsfrågor i upplevelse- och sjöfartsbranschen. Stromma har också som mål att minska sin egen miljöpåverkan genom att sätta, och följa, branschledande miljömål för exempelvis ökad användning av förnybara bränslen, begränsade utsläpp av CO2, kväve, svavel, avfall, återvinning, ballastvatten och användning av giftfri bottenfärg.

Strommas stöd till WWFs östersjöarbete går till bland annat till att skydda Östersjön från överfiske, att minska övergödning och utsläpp av skräp- och miljögifter samt säkrare sjöfart och ökad beredskap för oljeutsläpp. Stromma stödjer bland annat projekten Rikare Skärgårdslandskap och Rädda tumlaren. Stromma stödjer även WWFs opinionsbildande arbete som syftar till att påverka politiker och beslutsfattare att värna och skydda miljön i Östersjön.

Stromma utbildar både passagerare, personal och samarbetspartners om Östersjöns problem och vad vi tillsammans kan göra för att förbättra situationen.

Varför samarbetar vi?

Stromma, vars verksamhet till stor del är beroende av Östersjön, vill tillsammans med WWF ta ansvar och vidta åtgärder för att väcka liv i Östersjön och samtidigt bidra till en hållbar upplevelse- och sjöfartsbransch. Samarbetet med Stromma stärker WWFs Östersjöarbete på flera fronter och visar på att vi uppnår bättre och större resultat när vi samarbetar.

Samarbetet omfattar hela Strommakoncernens verksamhet.

Projektet Rikare Skärgårdslandskap

Stromma stödjer ett svenskt utvecklingsprojekt, Rikare Skärgårdslandskap, som är ett samarbete mellan WWF, Upplandsstiftelsen och Skärgårdsstiftelsen. Projektets syfte är att bevara skärgårdens ekosystem och dess tjänster för framtiden. Genom en långsiktig och hållbar skärgårdsförvaltning vill projektet motverka den negativa utvecklingen vad gäller utarmning av flora och fauna, samt den försämrade vattenkvaliteten i projektområdet.

Projektets mål är att samarbetet ska leda till konkreta förbättringar i området, samt ge exempel på skötselåtgärder som gynnar naturmiljön. Detta genomförs bland annat genom restaurering av våtmarker och tillrinnande vattendrag, restaurering av ängs- och hagmarker samt skogsbeten och specifika åtgärder för missgynnade och hotade arter i projektområdet.

Läs mer om projektet på här.

Patric_Sjoberg

”Vi har nästan 80 passagerarfartyg som gör utflykter i Östersjöns vatten. Det är viktigt för Stromma att stolt kunna visa upp våra vackra och unika miljöer. Både länder och företag behöver ta ansvar för att havsmiljön inte mister sin attraktion som rekreationsområde. Vi stödjer WWFs opinionsbildande arbete och vill gärna involvera våra kunder och partners i det.”

Patric Sjöberg, VD Stromma

Resultat

  • Som ett resultat av vårt samarbete har Stromma satt upp målet om att minska sina koldioxidutsläpp med 40 procent till år 2030 och att öka andelen förnybara bränslen med 20 procent till år 2020. Stromma arbetar aktivt med att öka andelen certifierade livsmedel av den mat som serveras ombord. All fisk och skaldjur som serveras ska vara i enlighet med rekommendationerna från WWFs Fiskguide och och samtliga av Strömmas restauranger i Sverige är KRAV-märkta.

Om Stromma

Stromma är den ledande leverantören av upplevelser inom sightseeing i Skandinavien. Stromma erbjuder sightseeingturer, underhållning och aktiviteter för turister, lokalbefolkning och företag. Stromma bedriver verksamhet i Amsterdam, Utrecht, Köpenhamn, Århus, Oslo, Bergen, Ålesund, Geiranger, Stavanger, Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingfors och Berlin. Strommas 15 varumärken inkluderar de välkända namnen Göta Kanal Rederiaktiebolag, Paddan Sightseeing, Strömma Kanalbolaget, Canal Tours Köpenhamn, Helsingfors Sightseeing, Canal Tours Amsterdam.

Läs mer

Samarbetsansvarig

Dela gärna:

Senast ändrad 06/07/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se