Gå till huvudinnehållet
En hand på palmnötter som ska bli palmolja, Kongo

Palmolja – viktig men problematisk

Palmoljan är den viktigaste matoljan och kalorikällan för många miljoner människor i syd och palmoljeproduktionen förväntas bli fyra gånger större år 2050. Enorma arealer av världens mest artrika regnskog har huggits ned och ersatts av oljepalmsodlingar. I samband med det har människor, djur och växtarter trängts undan och fått kraftigt försämrade eller förstörda livsmiljöer. Urfolks hävdvunna rättigheter sätts åt sidan och lokalbefolkningarnas intressen hotas. Ofta är vi konsumenter inte medvetna om vilka effekter våra inköp och vår konsumtion har. Det behöver vi ändra på. Vi måste både reagera och agera!

Palmolja – på ont och gott

Hur många av oss tänker på vilken sorts matolja som finns i det vi äter? Världens viktigaste vegetabiliska olja, palmolja, finns i mat och produkter som vi använder varje dag. Förutom i margarin, kakor, friterade produkter och choklad kan palmolja också finnas i smink, tvål, tvättmedel, ljus, biodrivmedel och mycket annat. Restprodukter efter utvinning av palmkärnolja från oljepalmsodlingarna i Sydostasien används också och exporteras till Sverige för att bli djurfoder. En ständigt ökande världshandel gör att vi konsumenter allt mer påverkar förhållanden på andra håll i världen.

Vy över regnskog i Sumatra

Ska vi bojkotta all palmolja?

WWF tror inte på bojkott av palmolja. Det hjälper vare sig regnskog eller orangutanger eller alla de människor i Indonesien som drabbats av bränderna. Bojkott kan till och med ha motsatt effekt. Vi kan inte hejda världens sug efter palmolja, efterfrågan växer globalt hela tiden, framför allt från en växande medelklass i Indien och Kina. Att ersätta palmolja med andra oljor som kokos-, soja- eller sheaolja skulle också leda till att betydligt mer mark skulle behöva tas i anspråk. Istället är det viktigt att vi använder oss av de möjligheter vi har när det gäller att arbeta för en mer ansvarsfull utveckling. Vi konsumenter i de rikare delarna av världen måste ställa tuffare krav på de företag som handlar med palmolja och som använder palmolja i sina produkter. Ett alternativ är ekologisk palmolja, men dessvärre utgör den ekologiska produktionen en mycket liten del av den globala palmoljeproduktionen.

Roundtable on Sustainable Palm Oil – RSPO

Certified Sustainable Palm Oil RSPODärför har WWF tillsammans med intressenter i hela kedjan – från plantage till butik – initierat Roundtable on Sustainable Palm Oil – RSPO för att ta fram en standard för en mer hållbar produktion.

RSPO löser naturligtvis inte alla problem inom palmoljeproduktionen. Men tillsammans med andra åtgärder och en stark lagstiftning och lagefterlevnad har certifiering en betydelsefull roll i att stoppa destruktiva oljepalmsplantager.

I november 2018 tog RSPO ett stort steg framåt när en ny standard röstades fram av medlemmarna.  Det innebär en väsentlig förstärkning jämfört med den tidigare standarden och utgör nu ett viktigt verktyg för företag att säkerställa att palmoljan inte bidrar till avskogning, expansion på torvmarker, exploatering av arbetskraft samt användning av eld för röjning – mycket av det som miljöorganisationer har kämpat för. Läs mer om WWFs syn på den nya standarden WWF’s position on the adopted 2018 RSPO Principles and Criteria.

Dessutom arbetar WWF i länder där oljepalmproduktionen sker för att sätta press på politikerna om att stärka lagstiftning avseende påverkan på miljö och hotade arter.  Det handlar också om att försöka stoppa expandering av palmoljeplantager där värdefulla skogsmarker riskerar att skövlas, att få till restaurering av viktiga habitat som förstörts och om kontroll av lagefterlevnad i plantagerna.

Film

Sustainable Palm oil production

Mycket palmolja produceras i Malaysia och Indonesien på land som en gång var blomstrande regnskog. När den globala efterfrågan växer blir allt fler skogar skövlade.

Ställ krav på certifierad palmolja!

Som konsumenter ska vi ställa krav på att palmoljan som finns i de hushållsprodukter vi använder och i de livsmedel vi äter ska vara certifierad enligt RSPO. De företag som handlar med och använder palmolja måste omgående se till att de endast köper RSPO certifierad eller ekologiska palmolja som kommer från certifierade plantager och är spårbar. Palmolja används ibland också i biodiesel (HVO). Med tanke på den stora efterfrågan på flytande bränslen i världen så är WWFs ståndpunkt att palmolja inte ska användas som bränsle. Detta gäller även om den är certifierad. Detsamma gäller för PFAD, den biprodukt som uppstår vid tillverkning av palmolja.

Råd till företag

 1. Bli medlem av RSPO, Roundtable on Sustainable Palm Oil och engagera er i arbetet och rapportera årligen om era framsteg.
 2. Börja köpa certifierad och fullt spårbar palmolja med omedelbar verkan, gärna från företag som är verifierade enligt Palm oil Innovation Group (POIG) Charter.
 3. Var öppen och transparent om användningen av palmolja, palmkärnolja eller andra palmoljebaserade ämnen som finns i kemisktekniska produkter, i djurfoder samt biobränslen.
 4. Samverka med andra företag för att gemensamt driva på att primära leverantörer är RSPO-medlemmar och att alla deras plantager är RSPO certifierade – också de som ägs av moder-, dotter- eller systerföretag.

Råd till konsumenter

Ställ krav på ansvarsfullt producerad palmolja – fråga i butiken och köp endast produkter från företag som använder 100 procent ekologisk eller RSPO-certifierad palmolja. Produkterna bör vara märkta.

Råd till kommuner och andra offentliga upphandlare

Ställ krav på era leverantörer – köp endast produkter från företag som använder 100 procent ekologisk eller RSPO-certifierad och fullt spårbar palmolja.

Råd till banker och finansiella institutioner

Svenska banker och finansiella institutioner som investerar i palmoljeproducerande företag, direkt eller indirekt genom andra banker, bör kräva att företagen:

 • är RSPO-medlemmar och att alla deras plantager är RSPO certifierade – också de som ägs av moder-, dotter- eller systerföretag.
 • årligen publicerar tredje-parts verifierade rapporter på hur arbetet framskrider.
Tocotukan (Ramphastos toco)

BLI REGNSKOGSFADDER

Som fadder bidrar du till att:

 • Stoppa avskogningen
 • Öka skyddade regnskogsområden
 • Stoppa massutrotningen
 • Återskapa förstörda skogar

Det enda vi inte får göra är inget. BLI FADDER!

Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

Som fadder blir du månadsgivare via autogiro och bidrar regelbundet till WWFs arbete. Med ditt fadderskap planteras ett träd i regnskogen.

Fyll i uppgifter

Faktureringsdetaljer

Sverige

Signera autogiro

 • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Fakta om Oljepalmen

Oljepalmen (Elaesis guineensis) växer naturligt i det tropiska Västafrika och är nära släkt med kokospalmen. Köpmän och kolonisatörer tog den med sig till Sydostasien på 1800-talet. Oljepalmen är en grov palm som kan bli 15 meter, ibland upp till 30 meter hög, och leva i 200 år. De orangea fruktklasarna sitter i toppen av palmen. Man kan utvinna två sorters olja: palmkärnolja från palmkärnan och palmolja från fruktköttet. Resterna pressas till så kallade presskakor och används som djurfoder.

Jämförelse hur mycket olja som olika råvaror producerar

Jämförelse hur mycket olja som olika råvaror producerar

Producerad olja i ton per hektar.

Se större bild

Klase av palmolja frukt, Indonesien

WWFs globala rankning av palmoljeanvändare

Läs WWFs rankning av globala palmoljeanvändare. Den visar på positiva inslag, t ex att 131 av de 173 företagen åtagit sig att enbart köpa certifierad palmolja. Men många av de stora globala företagen och varumärkena har mycket kvar att göra. Det handlar om att ta sitt fulla ansvar för att stoppa avskogning, skydda hotade arter och säkra ansvarsfulla arbetsvillkor i palmoljeproduktionen. Förutom att köpa 100% RSPO-certifierad palmolja måste de aktivt bidra till en positiv förändring i hela palmoljesektorn – genom att t ex bidra till att skydda biologisk mångfald, gynna en hållbar odling hos småbrukare och delta i sektorsdialoger.

 Läs här
Senaste rankningen (jan, 2020)

Läs här
Tidigare rankning (2016)

Vita och blå kålhuvuden i Sydafrika

Mer om mat och jordbruk

Är du nyfiken på matens påverkan på klimatet och andra viktiga hållbarhetsaspekter kring mat?

Läs här

Sojabönor på ett fält, Kongo

Soja – en viktig proteinkälla

Soja är en av världens största och viktigaste grödor för produktion av vegetabiliskt protein och olja.

Läs här

Sidan är granskad av mig

Olle Forshed

Olle ForshedAdjungerad personalrepresentant, expert regnskog & tropiskt skogsbruk

Utbildad jägmästare samt doktor i tropisk regnskogsekologi och skötsel. Mina specialområden är tropiska regnskogar, biologisk mångfald – växter och djur i regnskogen, tropiskt skogsbruk, urfolk i regnskogen samt Agroforestry och Non-timber forest products.

Mer om mig

Dela gärna:

Senast ändrad 20/11/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se