Gå till huvudinnehållet

Nyheter|08 feb, 2024

Axfood och AP2: ”Därför väljer vi att följa TNFD”

kollage

I höstas släppte Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD), som WWF är initiativtagare till, det ramverk som ska hjälpa företag och finansiella aktörer att rapportera risker, påverkan och beroenden av naturen. Bland de hundratals aktörer, så kallade ”TNFD Early Adopters”, som redan nu åtagit sig att rapportera enligt TNFD finns en handfull svenska aktörer, däribland AP2 och Axfood.

Vi frågade Axfoods hållbarhetsinnovatör Helena Allard och AP2s seniora hållbarhetsstrateg Åsa Mossberg om hur de ser på arbetet framåt. 

Foto: Elin Andersson.

Helena Allard, hållbarhetsinnovatör på Axfood:

 1. Ni har meddelat att ni ämnar rapportera enligt Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD). Vad fick er att fatta detta beslut?

Produktion av mat är den största drivkraften till förlust av biologisk mångfald och den innebär därför även en stor risk för livsmedelsförsörjningen. Men eftersom livsmedelsproduktionen har så stor påverkan har vi också stora möjligheter att påverka. Biologisk mångfald är redan en av våra viktigaste hållbarhetsfrågor och vi vill gärna vara transparenta med hur vi arbetar. Eftersom vi redan börjat rapportera enligt klimatramverket TCFD har steget till att även inkludera TNFD varit ganska naturligt för oss.

 1. Vad kommer en rapportering enligt TNFD att innebära för er verksamhet?

Vi gör en första ansats för att rapportera enligt TNFD redan i hållbarhetsredovisningen för 2023 där vi integrerat den med rapporteringen för TCFD. Rapporten släpps i slutet av februari. Syftet är att synliggöra vår påverkan på den biologiska mångfalden och hur vi arbetar för att förbättra situationen. Genom att vara transparenta utmanar vi också oss själva att accelerera vår omställning. Rapporterar vi blir det ännu viktigare att kunna visa på framsteg. TNFD erbjuder även bra verktyg för att kunna strukturera det interna arbetet med biologisk mångfald, framför allt i våra leverantörskedjor, där vår påverkan är som störst och där vi även har störst chans att göra skillnad.

 1. Vilka är involverade i arbetet i er organisation?

Rapporteringen görs framför allt i samarbete mellan inköpsorganisationen som har kunskap om våra leverantörskedjor och de som arbetar med den ordinarie hållbarhetsredovisningen.

 1. Vilka vinster/synergier ser ni att arbetet kan ge er och/eller er sektor?

Vi är ett av de företag som är först ut att rapportera enligt CSRD, EU:s nya direktiv för hållbarhetsredovisning. Eftersom biologisk mångfald även är en viktig del av det ramverket kommer vi på sikt att kunna dra fördelar av det. Dessutom är biologisk mångfald och klimatfrågan tätt sammankopplade. Genom att synliggöra vår påverkan på den biologiska mångfalden kan vi lättare identifiera åtgärder som ger positiv effekt inom båda områdena.

 1. Vilka utmaningar kan det innebära – hur kommer ni runt dem?

Vi har tagit ett första steg i TNFD-rapporteringen, som dock inte ännu är helt komplett. För oss är det viktigt att sätta ned spaden och börja arbeta, för att sedan ha siktet inställt på att komplettera och förbättra. Genom att delta i ett tidigt skede hoppas vi både kunna lära av andra som rapporterar enligt ramverket och förhoppningsvis också att kunna bidra med våra erfarenheter för att underlätta för andra.

 1. Hur ser ni att ramverk som TNFD kan påverka näringslivet och politiken framåt? Vilka faktorer är viktiga för att nå dit?

Genom att på olika sätt synliggöra hållbarhetsarbetet och vara tydliga med våra ambitioner hoppas vi inspirera varandra och driva på utvecklingen framåt. Vi visar politiken att näringslivet vill förändra inom det här området och att vi behöver en handlingskraftig, ambitiös och långsiktig miljöpolitik som underlättar den hållbara omställningen. Rapportering enligt standardiserade system som TNFD underlättar för investerare att jämföra hur företag presterar inom hållbarhetsområdet och kan därför enklare driva på för fler och större gröna investeringar.

Foto: Robert Lipic.

Åsa Mossberg, senior hållbarhetsstrateg på AP2:

 1. Ni har meddelat att ni ämnar rapportera enligt Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD). Vad fick er att fatta detta beslut?

Biologisk mångfald är ett av våra fokusområden inom hållbarhet. En stor utmaning med denna fråga är dess komplexitet och att det inte finns några ”enkla” sätt att mäta biologisk mångfald. Vi ser TNFD som ett välkommet ramverk som kommer att hjälpa oss att förstå och hantera viktiga naturrelaterade beroenden, påverkan, risker och möjligheter i vår portfölj. För oss är transparens en viktig del av arbetet inom alla fokusområden – vilket innebär både att vi efterfrågar transparens från våra portföljbolag, och att vi själva måste leva som vi lär och själva vara transparenta. Vi kommer att förespråka att våra portföljbolag rapporterar enligt TNFD – och vi anser därför att vi även bör göra det själva.  

 1. Vad kommer en rapportering enligt TNFD att innebära för er verksamhet?

Vi har använt oss av ramverket när vi har definierat fondens strategi för biologisk mångfald och tycker att riktlinjerna kring väsentlighetsanalys har varit till hjälp när vi har identifierat fondens största påverkan och beroenden av naturresurser. Detta har styrt våra prioriteringar inom området till att fokusera vårt arbete på avskogning och sektorerna för mat och skog.

Tillgång till data är en utmaning i vårt arbete, framförallt att vi saknar data för den exponering vi har genom våra portföljbolags leverantörskedjor. Vi hoppas att när fler bolag rapporterar enligt TNFD kommer denna data att bli tillgänglig och vi kan förbättra vår träffsäkerhet.

 1. Vilka är involverade i arbetet i er organisation?

I själva rapporteringen är hållbarhets- och kommunikationsgrupperna involverade. I det dagliga arbetet med att hantera naturrelaterade påverkan, beroenden, risker och möjligheter är det många fler, till exempel våra portföljförvaltare.  

 1. Vilka vinster/synergier ser ni att arbetet kan ge er och/eller er sektor?

Den övergripande vinsten är förhoppningsvis att investerare integrerar natur och biologisk mångfald i sina investeringsprocesser och som aktiva ägare, vilket förhoppningsvis kan påverka fler bolag till att arbeta mot en naturpositiv utveckling. Ett gemensamt ramverk är en stor fördel, data blir jämförbar och kan aggregeras, risker och möjligheter synliggörs. Genom att rapportera redan nu, innan all data är på plats och när arbetet fortfarande är under utveckling, tror jag också är viktigt för oss att dela med oss och lära av varandra.  

 1. Vilka utmaningar kan det innebära – hur kommer ni runt dem?

Framförallt det jag nämnde ovan, att allt inte är på plats, vi rapporterar på vad vi kan med förhoppningen att allt eftersom fler rapporterar så förbättras datan och även rapporteringen. Jag tycker det är viktigt att inte ta avsaknaden av perfekt data, eller oförmågan att rapportera på alla indikatorer, som en ursäkt att inte rapportera eller ens påbörja sitt arbete med biologisk mångfald.

 1. Hur ser ni att ramverk som TNFD kan påverka näringslivet och politiken framåt? Vilka faktorer är viktiga för att nå dit?

Ramverk som TNFD är viktiga för att leda arbetet i en fråga i en gemensam riktning. Det är viktigt med en bred enighet och förankring kring samma ramverk, ett tydligt ”best practice”.

Fler svenska företag som anslutit sig till TNFD är bland andra AP7, Tredje AP-fonden, OX2 Vasakronan, Ingka Group, Inter Ikea Group och East Capital Group.

Läs mer om TNFD:

The Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (tnfd.global)
TNFD: ”Låt arbetet med naturen bygga på klimatarbetet” - Världsnaturfonden WWF
WWF välkomnar nya globala ramverket TNFD - Världsnaturfonden WWF
Naturrelaterade risker måste in i bolagens värderingar - Världsnaturfonden WWF

Dela gärna:

Annat aktuellt

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän

Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Senast ändrad 09/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se