Gå till huvudinnehållet

Nyheter|01 feb, 2024

Glädjande besked från Skogsstyrelsen – inte längre möjligt att avregistrera nyckelbiotoper

svensk-skogsdunge-marcus-westberg-wwf

Skogsstyrelsen kommer fortsätta att visa registrerade nyckelbiotoper som underlag för tillsynen. Det blir inte längre möjligt att avregistrera dem på markägarens begäran. Beslutet står klart sedan Skogsstyrelsen analyserat en vägledande dom nyligen från Högsta förvaltningsdomstolen. WWF Sverige välkomnar de nya beskeden.

–Nyckelbiotoperna är ett otroligt viktigt kunskapsunderlag i myndigheternas tillsyn. De hjälper även skogssektorn att ta sitt ansvar att bevara skogar med höga naturvärden. Exempelvis får virke från skogsbruk som skadar registrerade och oregistrerade nyckelbiotoper inte föras in i det frivilliga certifieringssystemet FSC, säger Peter Roberntz, senior skogexpert på WWF. 

Innan Högsta förvaltningsdomstolens besked kom har Skogsstyrelsen helt eller delvis avregistrerat cirka 150 registreringar efter begäran av skogsägare och cirka 70 efter domstolsavgöranden. I dagsläget finns cirka 115 000 nyckelbiotoper och objekt med naturvärden registrerade.

Men WWF anser att Skogsstyrelsen bör återregistrera tidigare avregistrerade nyckelbiotoper. Allmänna skattemedel har använts för att identifiera och registrera dem och då bör rimligen miljöinformationen vara tillgänglig för allmänheten enligt svensk lagstiftning och EU-rätt, enligt Peter Roberntz.

Högsta förvaltningsdomstolens dom berör inte bolagen och storskogsbruket som ansvarar för sina egna inventeringar. FSC-certifierade aktörer ska självständigt kunna identifiera nyckelbiotoper genom den naturvärdesbedömning som sker före avverkning. Men Skogsstyrelsens registrering gör det lättare att leva upp till kraven i praktiken.

WWF och andra miljöorganisationer har uppmärksammat fall där nyckelbiotoper som avregistrerats på markägarens begäran i ett senare skede avverkningsanmälts.

–Genom klagomål i FSC-systemet kring kontrollerat virke har vi kunnat stoppa avverkningen av två avregistrerade nyckelbiotoper. I ett annat fall fick Norra skogsägarna en större avvikelse för att avverkat en avregistrerad nyckelbiotop, säger Isak Lodin, sakkunnig skog på WWF.

Gammelskog. Foto: Ola Jennersten, WWF

Läs mer om WWFs arbete med FSC-klagomål: https://www.wwf.se/skog/vad-vill-och-gor-wwf/fsc-klagomal/#hantering-av-klagomal

Beslutet från Skogsstyrelsen: https://www.skogsstyrelsen.se/nyhetslista/registrerade-nyckelbiotoper-kvar-i-karttjansterna-efter-vagledande-dom/

Beslutet från Högsta förvaltningsdomstolen: https://www.domstol.se/hogsta-forvaltningsdomstolen/nyheter/2024/01/dom-i-mal-om-registrering-av-nyckelbiotop/

Koll på virket_0.pdf (fsc.org)

Skogsbruksstandard | Forest Stewardship Council (fsc.org) 


Fakta: Nyckelbiotoper är skogsområden med höga naturvärden som har stor betydelse för skogens flora och fauna. Skogsstyrelsen har sedan 90-talet registrerat nyckelbiotoper och objekt med naturvärden, främst på mark ägd av mindre privata skogsägare. Skogsstyrelsen registrering av nyckelbiotoper upphörde helt 21 december 2021. Då blev det också möjligt för skogsägaren att begära att nyckelbiotoper och objekt med naturvärden som registrerats efter 27 juni 2019 kunde avregistreras från Skogsstyrelsens databas.

FSC-certifierade markägare ska identifiera nyckelbiotoper på det egna innehavet och undanta dem från skadliga skogsbruksåtgärder. FSC-certifierade skogsägare med mer än 50 000 hektar produktiv skogsmark ska även redovisa sina nyckelbiotoper på en karta på deras hemsidor, medan mindre skogsägares nyckelbiotoper ska lämnas ut på förfrågan. Dessutom innebär regelverket för FSC -kontrollerat virke att inget virke från åtgärder som skadat nyckelbiotoper får föras in i FSC- systemet.

Kraven inom FSC gäller oavsett om nyckelbiotopen är registrerad i Skogsstyrelsens databas.


För frågor, kontakta:

Peter Roberntz, senior skogsexpert WWF, 073- 342, 32 27

Isak Lodin, sakkunnig svensk skog, isak.lodin@wwf.se

Marie von Zeipel, senior pressekreterare WWF, 070-629 10 77

Dela gärna:

Annat aktuellt

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 02/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se