Gå till huvudinnehållet
Svensk skog, Foto av Marcus Wetsberg/WWF.

WWF driver klagomål för att åstadkomma en bättre efterlevnad av FSC regelverket

Inom certifieringssystemet FSC har intressenter och allmänhet möjlighet att framföra synpunkter och klagomål om man upplever att efterlevnaden av FSC regelverket brister.

Klagomål inom FSC systemet hanteras på tre olika nivåer:

  1. I ett första skede skall klagomål framföras till certifikatsinnehavaren, vilket exempelvis kan vara ett skogsbolag eller ett gruppcertifikat bestående av många mindre skogsägare.
  2. Om man inte är nöjd med certifikatsinnehavarens hantering har man möjlighet att ta klagomålet vidare till revisionsföretaget som har certifierat och skall kontrollera certifikatsinnehavaren.
  3. Som en sista möjlighet kan man överklaga revisionsföretagets bedömning till ASI (Assurance Service International).

På FSC Sveriges hemsida hittar du mer information om hur klagomål och synpunkter hanteras inom FSC systemet.

För att förbättra efterlevnaden av FSC regelverket driver WWF Sverige tillsammans med BirdLife Sverige klagomålsärenden på alla nivåer i FSC:s klagomålssystem. Vi driver ärenden avseende efterlevnaden av den svenska skogsbruksstandarden som det FSC certifierade skogsbruket ska följa. Vi driver även klagomål avseende efterlevnaden av regelverket för FSC kontrollerat virke som skall följas av spårbarhetscertifierade företag som för in virke från ej FSC certifierad skogsmark i FSC systemet. Sidan uppdateras löpande nedan med ett urval av avslutade klagomålsärenden.

Avslutade klagomål

FSC kontrollerat virke

FSC certifierat skogsbruk

Sidan är granskad av mig

Peter Robertnz, senior rådgivare skog

Peter RoberntzSenior rådgivare skog

Dela gärna:

Senast ändrad 13/05/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se