Gå till huvudinnehållet

Nyheter|29 jul, 2021

Internationella Tigerdagen 29 juli

Tiger som slickar sin tass
Tiger (Panthera tigris) slickar sin tass. Ranthambore tigerreservat, Indien.

På internationella tigerdagen uppmärksammas världens tigrar och de hot artens överlevnad står inför. WWF vill i år belysa det allvarliga läget i Sydostasien och samtidigt lyfta de länder som vittnar om framgång vad gäller bevarandet av arten.

WWF har tidigare rapporterat om att läget för tigrarna i Sydostasien är allvarligt, tre länder i regionen; Laos, Vietnam och Kambodja, har under de senaste åren helt förlorat vilda tigrar och i Malaysia är de nära utrotning.

För hundra år sedan fanns runt 100 000 vilda tigrar i världen, men under det senaste seklet har populationen minskat drastiskt och 2010 registrerades en bottennotering på endast 3 200 individer. Samma år slöt världens tigerländer, i samarbete med WWF och andra organisationer, samman om ett mål att fördubbla antalet tigrar till år 2022, det så kallade TX2- målet som representerar ett av de mest ambitiösa bevarandemål som någonsin satts upp för en enda art.

Nästa år är det enligt den kinesiska kalendern, tigerns år samt slutåret för TX2. Rapporter visar att antalet tigrar har ökat i flera av de medverkande länderna. Buthan, Indien, Kina, Nepal och Ryssland har samtliga uppnått eller kommit oerhört nära att uppnå deras nationella mål i bidragandet till fördubblingen av tigrar.

Samtidigt kontrasteras de positiva rapporterna med mörka siffror från Sydostasien där en kraftig nedgång i antalet tigrar är oroväckande för artens överlevnad i området. Det är nu en nära sanning att inget av länderna i Sydostasien inte bara kommer att ligga långt ifrån sitt kollektiva målbidrag till TX2, utan de kommer även att ha färre tigrar än de hade 2010.

Estimat över världens tigerpopulationer. Källa: WWF

”Trots globala löften om att öka antalet tigrar har de fortsatt minska i Sydostasien, men det är ännu inte försent att skydda de sista fästena i Sydostasien om åtgärder vidtas nu. Genom att skydda tigrarna och de landskap de lever i skyddas även andra arter och vattenavrinningsområden, klimatförändringen minskas och även effekterna av naturkatastrofer” säger Louise Carlsson, naturvårdsexpert på WWF Sverige.

De främsta hoten mot tigrarna är tjuvjakt, både på tigrar och deras bytesdjur. Handeln med vilda djur är enorm och tigrarnas  skinn och skelett säljs i olika många olika former. Dessutom förlorar tigrarna och deras byten sina livsmiljöer genom skogsskövling och utbyggnad av infrastruktur. När förbindelser mellan livsmiljöer går förlorade isoleras tigrar i mindre populationer, vilket ökar exponeringen för jägare, konflikter med människor samtidigt som det påverkar deras genetiska mångfald.

I höst hålls den fjärde konferensen Asia Ministerial Conference on Tiger Conservation, i Kuala Lumpur, Malaysia. WWF uppmanar berörda länders regeringar, framför allt de sydostasiatiska, att agera genom att sätta bevarandet av tigrar på högsta prioritet och ta fram återhämtningsplaner om den nedåtgående trenden ska kunna vändas. Att inrätta nationella tigerkommittéer, med politisk representation har visat sig vara ett lyckosamt tillvägagångssätt då andra länder uppnått stora bevarandevinster på kort tid.

Läs mer:

Tiger: https://www.wwf.se/djur/tiger/

TX2: https://tigers.panda.org/our_work/about_tx2_public/

Bli tigerfadder: https://www.wwf.se/stod/bli-fadder/tigerfadder/#bli-fadder

För frågor, kontakta:
Louise Carlsson, biolog och naturvårdsexpert WWF, 070-603 84 64

Dela gärna:

Annat aktuellt

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 12/08/21

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se