Gå till huvudinnehållet

Nyheter|09 maj, 2022

Invigning av restaurerad våtmark i Stockholms skärgård

WWF & Apotea inviger Ålö våtmark
Sofia Modig, Apotea, Karin Strandfager, Skärgårdsstiftelsen, Pär Svärdson, Apotea, Marcus Öhman och Sara Dreijer, båda från WWF är med och klipper bandet till invigningen av Ålö restaurerade våtmark.

I fredags invigdes en av de största restaurerade våtmarkerna i sitt slag, våtmarken vid Ålö gård i Stockholms ytterskärgård, av Skärgårdsstiftelsen, Apotea och WWF. Den kommer att gynna fiskar, fåglar och många andra våtmarksberoende arter, och samtidigt bidra till ökad biologisk mångfald, skydda mot översvämningar och minska näringsläckage till Östersjön. 

Den nyrenoverade våtmarken ligger strax söder om Utö i Stockholms skärgård. Med en yta på nio hektar, motsvarande cirka 18 fotbollsplaner, är den ytterskärgårdens största våtmark.  

Just detta område söder om Utö valdes ut på grund av dess unika läge och goda möjligheter att gynna biologisk mångfald och ett renare Östersjön.

Yvonne Blombäck, senior programsamordnare kust och skärgård på Världsnaturfonden WWF och en av initiativtagarna till satsningen.

Våtmarken, som sköts av Skärgårdsstiftelsen, kommer att fungera som lekplats för fiskar, rast- och häckningsplats för fåglar och gynna trollsländor och andra våtmarksberoende arter. Marken kommer också att fånga upp näring från närliggande åkermarker, och bidrar därigenom till ett friskare Östersjön. 

Området som tidigare var igenväxt har nu öppnats upp och skapat ett helt nytt intryck på platsen. Besökare kommer verkligen märka stor skillnad och kunna ta del av den ökade biologiska mångfalden genom att t.ex. se och höra fler fåglar.

Cecilia Wibjörn vattenförvaltare på Skärgårdsstiftelsen. 

Utöver de välgörande effekterna för Östersjöns miljö kan även allmänheten ta del av våtmarken. En plattform med fin utsikt och viloplats med bänk finns tillgänglig för besökare som passerar området.  

Stockholms skärgård med sina 30 000 öar är ett världsunikt marint naturlandskap. Det ovanliga och känsliga ekosystemet är hotat av övergödning, ökad sjöfart och överfiske. Tecknen på att Östersjön inte mår bra ser vi på den årliga algblomningen, fiskarna som fylls av miljögifter och de döda bottnarna som breder ut sig. Genom projekt som detta vill vi vara med och bidra konkret till att rädda Östersjön. 

Pär Svärdson, VD för Apotea.
WWF & Apotea inviger Ålö våtmark
Mingel vid den nybyggda plattformen med utsikt över vattenspegeln i våtmarken.

Fakta om projektet:  

Vid Ålö gård på Utö i Stockholms skärgård har WWF, i samarbete med Skärgårdsstiftelsen och med hjälp av Apotea som finansiär, restaurerat en våtmark och skapat en fiskvandringsväg som ska hjälpa gädda och abborre att hitta lekplatser. Jordbruksmarkerna vid Ålö gård drabbades tidigare av översvämningar varje vår och höst. I och med restaureringen av våtmarken kommer problemet med översvämningar att försvinna då våtmarken kan hantera vattenflöden naturligt. Våtmarken är ca 9 hektar stor och kommer att bidra till en ökad mångfald av arter, bland annat fåglar och insekter. Då våtmarken ligger i ytterskärgården gynnar den arter som har flyttsträck över havet och kan därmed bli en viktig rastplats under vår- och höststräcket. 

Bakgrundsfakta om Östersjön:  

Under det senaste seklet har en fjärdedel av Sveriges våtmarker försvunnit på grund av utdikning och markexploatering. I skärgården utgör övergödning det största skälet till att våtmarker försvinner, men även utdikning till förmån för jordbruksmark och till viss del har även landhöjningen betydelse. Hela 17 procent av Sveriges rödlistade arter är beroende av våtmarker för sin överlevnad, så de är livsviktiga för en stor mängd arter. Våra viktiga kustnära rovfiskar gädda och abborre har svårt att hitta lekplatser för att kunna lägga sin rom. De kustnära våtmarkerna med koppling till Östersjöns grunda vikar blir då viktiga att restaurera och återskapa för den biologiska mångfalden och för att hjälpa gädda och abborre att återhämta sig. På sikt hjälper detta också Östersjön att bli ett friskare hav. 

Läs mer om återskapandet av våtmarken och se fler bilder.

Dela gärna:

Annat aktuellt

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän

Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Senast ändrad 09/05/22

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se