Gå till huvudinnehållet

Nyheter|18 sep, 2019

Sköldpaddor, tigrar och andra arter får ytterligare skydd vid globalt CITES-möte om vilda djur:

Savannelefant (Loxodonta africana)

Goda nyheter för många arter men fler behöver starkare stöd

Regeringar från hela världen samlades nyligen för att diskutera hotet från handeln med hotade arter av vilda djur och växter. Världens största globala möte om handeln med vilda djur – den 18:e konferensen (CoP18) gällande konventionen om internationell handel med hotade arter av vilda djur och växter (CITES) – granskade ett rekordstort antal förslag. När mötet var slut hade vissa arter fått ett starkare skydd, men det fanns obesvarade frågor om framtiden för många fler arter.

  • Karettsköldpadda och andra havssköldpaddor: Helt oväntat beslöt mötets regeringar att sätta in kraftfulla åtgärder för att ta itu med olaglig handel med havssköldpaddor för att stoppa minskningen hos dessa arter. Ländernakommer att samarbeta för att förbättra övervakning, upptäckt och brottsbekämpande aktiviteter både i kustområden och på handelsplatser. De fartyg som fiskar i områden där marina sköldpaddor landar, måste ta ett ökat ansvar samtidigt som övervakningen av fiskefartygen ska intensifieras.
    Slutligen krävs DNA-provtagning för att förbättra spårbarheten för olagliga produkter och deras ursprung, en åtgärd som också kommer att hjälpa till att övervaka olaglig aktivitet och minskning hos arterna.
  • Asiatiska stora kattdjur: Med endast cirka 3 900 tigrar kvar i det vilda verkar efterfrågan på andra stora kattdjur öka inom den illegala handeln med vilda djur. Ett överväldigande stöd gavs gällande åtgärder för att hantera handeln med stora kattdjur som leopard och jaguar. Krav framfördes även på en mer effektiv granskning och rapportering om avelsanläggningar som exempelvis tigerfarmer. Även om dessa åtgärder är ett steg framåt för att skydda dessa ikoniska arter, måste mycket mer göras för att stävja den illegala handeln med stora kattdjur.
  • Vilda djur och världsarv: En resolution antogs för att stärka samarbetet mellan CITES och Världsarvskonventionen. Ett samarbete mellan dessa två organisationer kommer både att ge ett bättre skydd för hotade arter och stärka insatserna mot den ohållbara handeln med vilda djur och växter och samtidigt skydda av några av världens mest värdefulla livsmiljöer.
  • Afrikanska elefanter: Även om deltagande länder röstade för att upprätthålla det befintliga internationella förbudet mot elfenbenshandel som gäller för alla länder, misslyckades de deltagande länderna med att stärka nationsspecifika åtgärder för att hantera elfenbenshandeln. De rådande nationella planerna med specifika och tidsbundna åtgärder mot den illegala handeln med elfenben behöver mer öppenhet och ansvarstagande. Tyvärr behandlades inte denna fråga så grundligt som WWF hade hoppats, och strategin för att identifiera och genomföra dessa planer förblir i stort sett oförändrad.
  • Handel och konsumtion av vilda djur i Vietnam: Den största besvikelsen i årets CoP var misslyckandet med att hålla Vietnam ansvarigt för de massiva flödena av illegal handel med vilda djur genom och inom landets gränser. Vietnam är en huvuddestination och transitpunkt för illegalt elfenben, noshörningsdelar och andra djurprodukter. Det saknas tillräcklig öppenhet kring den handel som äger rum, de beslag som gjorts och den efterföljande hanteringen av konfiskerade föremål. Vietnam har också många tigerfarmer som upprätthåller handeln med tigrar och därmed äventyrar vilda tigerpopulationer.

WWF Sverige har under mer än 30 års tid bidragit med pengar som fördelats till olika delar av världen och som varit mycket viktiga för att undersöka handel och för att påverka myndigheter att vidta åtgärder så att illegal handel med vilda djur och växter stoppas. Detta har varit möjligt tack vare det stora stöd vi fått av våra supporters! Många stora framgångar har blivit resultatet av dessa pengar men mer arbete återstår!

WWF fortsätter insatserna för att skydda världens mest utsatta arter. WWF arbetar runt om i världen med regeringar, lokala samhällen och andra partners för att skydda värdefulla livsmiljöer och hotade arter.

Stöd WWFs kamp för att stoppa utrotningen av vilda djur!

Dela gärna:

Annat aktuellt

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 12/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se