Gå till huvudinnehållet

Nyheter|11 jan, 2020

WWF beklagar licensjakt på varg 2021

Varg (Canis lupus)
Foto: Ola Jennersten

WWF anser att det i nuläget inte finns utrymme för licensjakt på varg. Läs mer om vargjakt och rådande bevarandestatus.

WWF anser att det i nuläget inte finns utrymme för licensjakt på varg. WWF vill understryka att populationen fortfarande är liten, sårbar, inavlad och utsatt för illegal jakt och ska förvaltas med stor försiktighet. Visserligen visar årets inventering att populationen nu ligger strax över gränsen till gynnsam bevarandestatus men detta är ett golv, inte ett tak. WWF efterlyser ett samordnat arbete för att öka toleransen för varg och minska den illegala jakten som är ett stort hot mot en livskraftig vargstam.

Årets varginventering visar att antalet vargar i Sverige ligger strax över gynnsam bevarandestatus som är 300 individer vilket gör att vargstammen fortfarande är sårbar och känslig. Ett stort hot är den omfattande tjuvjakten som under perioden 2011 – 2017 årligen uppgick till 60 – 70 vargar enligt en ny studie, se nedan. Licensjakten på 28 vargar i 4 revir gör att stammen kommer att ligga oroväckande nära gränsen för gynnsam bevarandestatus och WWF anser därför att det inte är lämpligt med en licensjakt under vintern 2021. WWF har inte överklagat besluten om licensjakt, men Naturskyddsföreningen och Rovdjursföreningen har överklagat. WWF kommer att verka för ett samordnat arbete för att öka toleransen för varg och minska den illegala jakten som är det stora hotet mot en livskraftig vargstam.

Referenser

Liberg O, Suutarinen J, Andrén H, Åkesson M, Wabakken P, Wikenros C, and Sand H. 2020. Poaching-related disappearance rate of wolves in Sweden was positively related to population size and negatively to legal culling. Biological Conservation 243: 108456

Sand H, Liberg O, Andrén H, Wikenros C, och Åkesson M. 2020. Ökande illegal jakt — orsakar stagnation i den svenska vargstammen. FAKTA SKOG – Rön från Sveriges lantbruksuniversitet. Nr 1 – 2020.

Dela gärna:

Annat aktuellt

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 01/11/21

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se