Gå till huvudinnehållet

Nyheter|04 jan, 2023

WWF beklagar vargjakten 2023

Två vargar i skog
Foto: Ola Jennersten/WWF

Licensjakt på hela 75 vargar har beviljats år 2023. WWF beklagar beslutet.

WWF beklagar den stora licensjakten på 75 vargar i Sverige. Många vargar är inavlade och den höga jaktkvoten innebär en risk för populationen, som vid den senaste inventeringen uppskattades till 460 individer. Siffran kan jämföras med de totalt 203 vargar som dödats sedan 2010, då licensjakten återupptogs.

–  Vi är oroliga för att Sverige saknar en långsiktig plan för hur den genetiska statusen hos vargarna kan stärkas. Den problematiken är ännu inte löst, säger WWFs rovdjursexpert Benny Gäfvert.

Åtgärder krävs för att motverka konflikter mellan rovdjur och människor

Licensjakt löser inte alla problem för tamdjursägare. Regeringen och riksdagen behöver avsätta mer pengar till förebyggande åtgärder för att skydda tamdjur. Det handlar om full ersättning och bättre stöd till dem som drabbas av rovdjursskador, inte minst till skötsel av rovdjursavvisande stängsel.

WWF arbetar aktivt med att utveckla effektiva och innovativa lösningar i större skala, så att människa och rovdjur kan existera sida vid sida, med minskade konflikter som följd. Vi satsar till exempel på att ge stöd till rovdjursavvisande staket och utveckling av smart kamerateknik för att övervaka tamdjur.

Rovdjur i Sverige ska ha en gynnsam bevarandestatus

Vi på WWF vill se att rovdjuren i Sverige har en gynnsam bevarandestatus. En viktig förutsättning är att konflikterna minskas och en fördjupad dialog förs med politiker, myndigheter och frivilliga aktörer både i Sverige och i vårt europeiska nätverk, så att inte EU-lagstiftningen om rovdjur urholkas.

– Varg och andra rovdjur har viktiga roller i naturen. Rovdjur är viktiga för ekosystemen och den biologiska mångfalden, bland annat genom att reglera hur bytesdjuren rör sig och äter, säger Benny Gäfvert.

Läs mer om WWFs arbete med varg och de andra stora svenska rovdjuren här: www.wwf.se/djur/svenska-stora-rovdjur

Dela gärna:

Annat aktuellt

Senast ändrad 04/01/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se