Varg och brunbjörn

Svenska stora rovdjur

Rovdjur är en viktig och självklar del av naturens biologiska mångfald, precis som andra vilda arter här i Sverige.

WWFs mål är att vi ska ha livskraftiga rovdjursstammar och en förvaltning av vilda djur som utgår ifrån en ekosystembaserad grundsyn, där både människor och djur respekteras. En gynnsam bevarandestatus för varje rovdjur är ett minimikrav, samtidigt som det är viktigt att minska konflikter mellan till exempel tamdjursägare och rovdjur.

Ekoturism gynnas av att det finns rovdjur, men rovdjuren kan medföra både oro och risker för andra grupper. Därför är det viktigt att skapa ett gott skydd för landets tamboskap, arbeta med förebyggande åtgärder samt ha en fungerande och långsiktig förvaltning, som tar hänsyn till olika intressen.

För att lyckas med detta behövs det en väl sammanhållen lagstiftning kring förvaltningen av vilt och rovdjur, tydliga förvaltningsplaner och en förstärkning av våra vargars genetiska status.

”WWF föreslår därför att politiker tillsammans, över partigränser, åtgärdar bristerna i jaktlagstiftningen för att kunna arbeta fram en långsiktig och hållbar förvaltning av rovdjur och andra vilda däggdjur och fåglar.”

WWF beklagar licensjakt på varg 2021

WWF anser att det i nuläget inte finns utrymme för licensjakt på varg. WWF vill understryka att populationen fortfarande är liten, sårbar, inavlad och utsatt för illegal jakt och ska förvaltas med stor försiktighet

Viltstängsel Foto Ola Jennersten WWF

WWF om rovdjur och tamdjur

WWF tycker att det är viktigt att fokusera på förebyggande åtgärder som skyddande rovdjursavvisande stängsel för tamdjur och underhåll, bidrag till skyddsväst för jakthundar i etablerade vargrevir samt ersättning vid skada – både vid förlust av djur samt för merarbete. Förebyggande åtgärder minskar risken för rovdjursangrepp och kan leda till minskad risk för lidande hos tamdjuren, minskad oro för djurägaren och i förlängningen ökad acceptans för rovdjuren.

1-varg-canis-lupus-s-1.jpg

WWF om illegal jakt / stoppa illegal jakt

Den illegala jakten förstör för alla, både för de vilda djuren, för alla de jägare som jagar etiskt och legalt och även för förvaltningen. Den illegala jakten på rovdjuren i Sverige är omfattande, grym och det enskilt största hotet mot rovdjuren idag. WWF vill se krafttag mot den illegala jakten på rovdjur. En nyckel till denna insats är jaktlagstiftningen, som behöver moderniseras. En logisk viltförvaltning som alla kan förstå och följa är viktig för ett framgångsrikt arbete i alla viltfrågor och en absolut förutsättning för att skapa trygghet i rovdjursfrågan.

Se unik WWF-film från Polen när varg möter lo!

Varg (Canis lupus)

Se unik WWF-film från Polen när varg möter lo!

Brunbjörn (Ursus arctos)
Järv
Lodjur

WWFs målsättning

WWFs målsättning är livskraftiga stammar av björn, järv, lo och varg i Skandinavien i samexistens med oss människor. Ökad förståelse och acceptans för rovdjur, kombinerat med en långsiktig och tydlig viltförvaltning och rejäla krafttag mot den illegala jakten i Sverige är viktigt för att säkra rovdjurens nutid och framtid.

Lodjur

Lodjur

Lodjur är skygga, ensamlevande skogsdjur som trivs särskilt bra i bergig och brant terräng.

Lodjursfakta

Varg (Canis lupus), hona

Varg

Vargen är ett socialt djur som lever i en flock på åtta till tolv djur. En vargflock är starkt hierarkisk och styrs av ett alfapar.

Varg i Sverige

Järv

Järv

Som en långbent grävling, med stora tassar och lång yvig svans, rör sig järven över stora områden i vår fjällkedja.

Fakta om Järv

fjällräv-fadder-bild

Naturfadder

Hjälp oss skydda hotade arter och rädda svensk natur genom att:
  • SKYDDA minst 30 % av svensk natur till år 2030
  • Arbeta för ett HÅLLBART skogs- och jordbruk
  • ÅTERSKAPA naturtyper
Låt naturen fortsätta ge oss unika upplevelser – BLI FADDER!
Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

Som fadder blir du månadsgivare via autogiro och bidrar regelbundet till WWFs arbete.

Välj fadderpremie

Fyll i uppgifter

Faktureringsadress

Sverige

Signera autogiro

Ha tålamod, din bank kontaktas.

  • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Senast ändrad 11/01/21

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se