Varg bland tallar (Canis lupus)

Varg i Sverige

Vargen är ett socialt djur som lever i en flock på åtta till tolv djur. En vargflock är starkt hierarkisk och styrs av ett alfapar. Vargen har ökat i antal i Sverige sedan den nästan helt försvann under 1970-talet. Stammen är fortfarande liten med ca 305 vargar enligt inventeringsresultaten från vintern 2017/18. Historiskt sett så har vi haft vargar i hela Sverige, förutom på Gotland. Enligt Artdatabanken är vargen sårbar i Sverige.

Vetenskapligt namn

Varg (Canis Lupus)

Storlek och livslängd

Kroppslängd: 90-150 cm
Vikt: 30-55 kg

Antal i det vilda ( år 2017/2018 i Sverige )
305
Bevarandestatus (Artdatabanken)
 • LC
 • NT
 • VU
 • EN
 • CR
 • EW
 • EX
 • DD

En vargflock är en familj

En vargflock består nästan alltid av en familjegrupp med ett föräldrapar, det så kallade alfaparet, och deras valpar. Ungarna föds i början av maj och en kull består oftast av 4-6 ungar. När valparna är knappt ett år vandrar de flesta iväg för att hitta ett eget hemområde och förhoppningsvis en livskamrat. Det händer dock att en eller flera ungvargar stannar och hjälper föräldrarna att ta hand om den nya valpkullen under ytterligare något år.

Vargen har god anpassningsförmåga

Vargen har en anpassningsförmåga som få andra djur. Den är därför inte utrotningshotad i ett globalt perspektiv. Däremot har man lyckats utrota den inom stora delar av dess forna utbredningsområde. I Sverige fanns länge en så kallad skallplikt, en skyldighet att på olika sätt jaga varg. Det var på den tiden när Sverige var ett bondesamhälle och vi fruktade vargen för att den hotade bondens försörjning genom att döda tamboskap.

Vargen är hotad i Sverige

Vargen är inte utrotningshotad i ett globalt perspektiv. Däremot har man lyckats utrota den inom stora delar av dess forna utbredningsområde. I Sverige fanns länge en så kallad skallplikt, en skyldighet att på olika sätt jaga varg. Det var på den tiden när Sverige var ett bondesamhälle och vi fruktade vargen för att den hotade bondens försörjning genom att döda tamboskap.

När vargen fredades i Sverige, så sent som 1966, fanns det bara ett fåtal djur, troligen färre än 10. Efter en trevande start under 1980-talet har vargen i Skandinavien börjat återta sina gamla jaktmarker.
Vargens möjligheter att överleva idag beror på om vi människor vill dela med oss av livsrum och skogens bytesdjur.  Årliga inventeringsresultat visar att populationen varierar i antal och enligt den senaste inventeringen finns ungefär 305 vargar i Sverige, en minskning med 14 % från föregående år, vilket är mycket i en redan liten och sårbar population.

Länkar

Varg (Canis lupus), hona
Varg (Canis lupus)
Varg (Canis lupus)
Varg (Canis lupus), hona
Varg (Canis lupus)
Varg (Canis lupus)
Visste du att

Varg och hund fortfarande är så mycket släkt att de kan para sig med varandra och få fertil avkomma.

Visste du att

Mellan åren 1827 och 1839 dödade man i genomsnitt 520 vargar per år i Sverige. Då fanns vargen i alla landskap, utom på Gotland.

Visste du att

Varg ylar när de ska berätta för familje-medlemmarna var de är eller tala om för andra vargar att området är upptaget.

Varg (Canis lupus)
Varg (Canis lupus)
Varg (Canis lupus)
Varg (Canis lupus)

Vad gör WWF?

WWF anser att vargen har en rättmätig plats i vårt land. Arten tillhör den naturliga skandinaviska faunan.

Samtidigt finns det olika problem med vargar som tar tamdjur som behöver lösas. Det är viktigt att skapa bra skydd för de får och andra tamdjur som finns i vargrevir.

För att få till en förvaltning av vargstammen som bygger på biologiska fakta så stöder WWF det Skandinaviska Vargprojektet, ett svenskt/norskt vargforskningsprojekt. Inom ramen för projektet studeras vargarnas levnadssätt, genetik, antal och utbredning.

WWF arbetar mot illegal jakt på varg. Ofta i samarbete med andra organisationer som Natur-skyddsföreningen och Svenska Rovdjursföreningen. WWF arbetar även aktivt för att främja samarbetet mellan tull, polis och naturbevakare i kampen mot den illegala jakten på vargar och andra djur.

Majestic lion

WWF-fadder

 • Tjuvjakten på lejon har ökat
 • Snöleoparden är ett av de hotade vilda kattdjuren
 • Finns endast cirka 6 600 geparder kvar
 • En kamp mot tiden om vi ska lyckas rädda dem
 • Hjälp oss stoppa utrotningen!
Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

Som fadder blir du månadsgivare via autogiro och bidrar regelbundet till WWFs arbete.

Premie

Faktureringsadress

Sverige

Signera ditt autogiro

Ha tålamod, din bank kontaktas.

 • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Senast ändrad 03/10/19

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se