Gå till huvudinnehållet

Nyheter|17 maj, 2022

WWF: Bra att fler företag sätter mål för biologisk mångfald – samtidigt efterlyses insatser i naturen

Sensommar röd rudbeckia m amiral
Amiral (Vanessa atalanta) på röd solhatt ( Echinacea purpurea). Foto: Ola Jennersten

Idag släppte Ecogain sitt biodiversitetsindex som visar på en ökande andel bolag i Norden och Sverige som sätter mål för och kommunicerar om biologisk mångfald. Positivt att intresset från näringslivet växer, menar WWF, men efterlyser både mer vetenskapligt grundade företagsmål och insatser som främjar den biologiska mångfalden i hav och på land. 

Vid jämförelse av resultaten från Ecogains index 2021 respektive 2022 har andelen bolag som satt någon form av mål för biologisk mångfald ökat från 27 till 38 procent i Norden och från 21 till 29 procent i Sverige. Att näringslivet i ökande utsträckning intresserar sig för biologisk mångfald är en bild som WWF delar. 

- Intresset för biologisk mångfald och insikten om att det är en affärskritisk fråga ökar i näringslivet. Men bland de undersökta bolagen har bara en bråkdel satt mål kopplade till vetenskapen - här måste näringslivet växla upp. Annars finns det risk att mål och strategier inte leder till verklig effekt, vare sig för näringslivet eller planeten, säger Margareta Renström, sakkunnig Biologisk Mångfald & Näringsliv på WWF.  

WWF uppmanar bolag att sätta mål som radikalt minskar påverkan enligt IPBES drivkrafter, och tar fram holistiska strategier för biologisk mångfald. Parallellt behöver företagen även göra positiva insatser för natur och arter.  Det krävs långtgående insatser för att säkra fungerande ekosystem i framtiden – ekosystem som inte minst företagen själva är beroende av.  

- Vi hoppas att fler företag som sätter mål också innebär att företagen skalar upp och ökar tempot i arbetet i naturen. Tillräcklig kunskap finns. I Sverige har vi, utöver vår globala påverkan genom företags värdekedjor, sedan lång tid förlorat mycket biologisk mångfald, i och med utbyggnad av vattenkraft och modernt skogs- och lantbruk. Denna måste nu återskapas, och här kan företag göra stora insatser, säger Camilla Välimaa, sakkunnig Biologisk Mångfald & Näringsliv på WWF. 

Under kommande år ska globala initiativ som ska hjälpa och tydliggöra för företag att sätta och utvärdera mål i linje med vetenskapen släppas, bland annat Science Based Targets for Nature och WWFs biodiversitetsfilter.  

Läs Ecogains rapport här 

WWFs råd: Så bör bolag arbeta med biologisk mångfald  

  1. Kartlägg verksamhetens och värdekedjans beroende och påverkan på biologisk mångfald. 
  2. Sätt vetenskapligt baserade mål för biologisk mångfald, gärna enligt Science Based Targets Network (SBTN) 
  3. Agera nu – ta fram strategi för att minska negativ påverkan och öka det positiva bidraget. Läget är akut och allt måste inte vara perfekt från start. Aktiviteter som bidrar till ohållbar påverkan på planeten och biologisk mångfald måste upphöra till förmån för dem med positiva effekter.  
  4. Samverka med och påverka andra att ta ställning för biologisk mångfald. Engagera er i initiativ som Business for Nature eller Science Based Targets for Nature för att driva frågor om biologisk mångfald tillsammans med andra företag. 

Läs mer om hur WWF jobbar med biologisk mångfald och näringslivet.  

Dela gärna:

Annat aktuellt

Senast ändrad 17/05/22

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se