Gå till huvudinnehållet

Nyheter|15 dec, 2021

WWF om vargjakten 2022

Varg på snö i skymning

Trots en svag vargstam har licensjakt på 27 vargar beviljats år 2022. WWF beklagar beslutet.

Länsstyrelserna har beslutat om en licensjakt på 27 vargar mellan den 2 januari och 15 februari 2022. WWF anser att utrymmet för licensjakt på varg är mycket litet. Populationen är liten, sårbar, hotas av inavel och illegal jakt och behöver därmed hanteras med försiktighet. Någon plan för hur vargen ska få en livskraftig population i Sverige finns inte. Mot den bakgrunden borde inte någon licensjakt tillåtas.

– WWF anser att beslutet om licensjakt på varg är djupt olyckligt, då problemen med hög inavel kvarstår och spridningen söderut går långsamt. Vi efterlyser ett samordnat arbete för att öka toleransen för varg och minska den illegala jakten som är ett stort hot mot en livskraftig vargstam, säger Peter Westman, biträdande generalsekreterare WWF.

Den inventering som gjordes vintern 2020/2021 visade på att det fanns omkring 395 vargar i Sverige uppdelade på 39,5 familjegrupper och 21,5 revirmarkerande par. De halva familjegrupperna och reviren är sådana som delas med Norge. Det är en mindre ökning från föregående vinter då antalet uppskattades till 365. Trots ökningen kvarstår problemen med inavel, då många av familjegrupperna härstammar från samma individer. Detta gör vargpopulationen mer känslig för exempelvis sjukdomar.

Illegal jakt ett stort hot

Den illegala jakten på varg är ett stort hot mot en livskraftig vargstam och WWF menar att krafttag behöver tas för att hindra den. För att göra det behövs en förutsägbar, långsiktig förvaltning av rovdjuren och samordnade insatser för motverka brott. WWF har tröttnat på att politiken inte har kunnat lösa frågan om en långsiktig förvaltning av varg under de senaste 15 åren, och inte ser ut att kunna göra det framöver heller.

WWF hoppas att den nya förvaltningsplan som nu arbetas fram av Naturvårdsverket ska vara långsiktig och visa en väg framåt för att få en livskraftig vargstam. För att den ska bli praktiskt användbar krävs dock politiska beslut med ändrad lagstiftning.

Ingen överklagan

Besluten om licensjakt på varg är prövad av domstolar många gånger under de senaste åren. De grunder som länsstyrelserna har för besluten har inte ifrågasatts av domstolarna och så länge inte lagstiftningen ändras kommer besluten att bli desamma. WWF anser därför att det i nuläget inte är meningsfullt att överklaga besluten om licensjakt på varg i svensk domstol.

Driver på för avgörande på EU-nivå

WWF kommer i stället att driva på för att få vargjakten prövad i EU-domstolen. Redan 2010 initierade WWF, tillsammans med andra naturvårdsorganisationer, ett så kallat överträdelseärende hos EU-kommissionen som ett första steg i att få den svenska licensjakten prövad. Sedan dess har det varit många turer fram och tillbaka, men ännu har kommissionen inte tagit frågan vidare till EU-domstolen.  

Det är hög tid att frågan avgörs på EU-nivå och att kommissionen tar frågan vidare till domstolen så att Sveriges regering och politiker kan börja ta sitt ansvar och ge den svenska vargstammen en ärlig chans att bli livskraftig.

– Så som situationen är nu gynnas varken människor eller djur. Få människor har förtroende för vargförvaltningen och konflikterna är stora. Dödläget behöver brytas, säger Peter Westman.

Läs mer om WWFs arbete med varg och de andra stora svenska rovdjuren här: www.wwf.se/djur/svenska-stora-rovdjur

Dela gärna:

Annat aktuellt

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 02/01/22

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se