Gå till huvudinnehållet
Våtland i Litauen

Sötvatten i Sverige

Att få fler fria vandringsvägar i rinnande vatten för migrerande arter är en utmaning. Men genom politisk påverkan för att minska antalet vandringshinder i vattendrag och modellprojekt med goda exempel på restaurering av livsmiljöer, har vi tagit några steg på vägen. Exempel på arter som är hotade och gynnas av fria vandringsvägar är ål, vildlax och flodpärlmussla. Men många fler arter som bidrar till biologisk mångfald i våra vattendrag gynnas när vattnet får flöda fritt. Arbetet är inte färdigt med att regeringsbeslut tagits om återställande.

Våtmark på Kowalskis gård_Foto Anna Sosnowska_WWF_12

Våtmarker är ovärderliga i naturvårdsarbetet

Östersjön har historiskt varit ett fiskrikt och produktivt hav. Pittoreska kust- och fiskesamhällen vittnar om vad fisket betytt för en levande skärgård. I dag är situationen tyvärr annorlunda, och bland andra arter minskar gädda och abborre längs kusten.

Även om läget är allvarligt går utvecklingen att vända. Det behövs aktivt handlande från kommuner, företag och lokalt engagerade människor för att återskapa fria vandringsvägar och naturliga flöden. För att hjälpa Östersjön har arbetet med restaurering av våtmarker pågått under en del år. Våtmarker fungerar som broms av näringsämnens utflöde till havet och vårt arbetet med lantbruksföretag har gett resultat men mer behöver göras. Våtmarker nära kusten är bra  för gäddor som kan simma upp för att föröka sig, så kallade ”gäddfabriker”. Att återställa våtmarker är en nödvändighet för att bland andra gädda och abborre ska få bättre förutsättningar att föröka sig. Fiskarna får här en möjlighet att leka, finna föda och vandra i en skyddad miljö. Det har visat sig fungera mycket bra, med ökade bestånd som resultat.

Insatser som stärker minskade populationer av gädda ökar också insekts- och fågellivet samt bidrar till att minska utflödet av övergödande ämnen som istället kan bindas i våtmarkens växter.

 

Kanadagås i våtmark i stadsmiljö
Buffertdamm_Vatmark_HR
Morgonljus över Helagsfjällen
Ko i våtmark, Sverige
Tjäder (Tetrao urogallus)
Bushfire in Bowraville, NSW, Australia, November 2019

Årsöversikt 2019

Året då världen vaknade.

Läs mer

Dela gärna:

Senast ändrad 15/09/20

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se