Gå till huvudinnehållet
Uppsala_Björns-skärgård-Pär-Eriksson-Upplandsstiftelsen-1200×500

Ytterskärgårdens största våtmark

Våtmarker tillhör våra mest artrika miljöer och är viktiga för den biologiska mångfalden. I maj 2022 invigde Apotea, Skärgårdsstiftelsen och WWF en återställd våtmark på Ålö strax söder om Utö i Stockholms skärgård. Våtmarken fungerar nu som reproduktionsplats för lekvandrande fiskar, bidrar till ökad biologisk mångfald och fångar upp näring som kommer från närliggande åkermarker och bidrar på så sätt till ett friskare Östersjön.

FILM från Youtube: Se igenvuxna sumpskogen förvandlas till en vacker våtmark!

Skydd i grunda vikar

Under ytan finns det en fantastisk värld full av liv som de flesta sällan får chans att uppleva. Tångskogarna och ålgräsängarna i havet är lika rika miljöer som skogarna och ängarna på land. Samtidigt hotas undervattensmiljön av övergödning och ankringsskador från fritidsbåtar.

I projektet Skydd Under Ytan har WWF och Apotea tillsammans med markägaren Skärgårdsstiftelsen testat olika metoder för att bevara och stärka arter och skydda den marina kustmiljön i grunda vikar. Inom projektet har vi bland annat odlat i ilandfluten tång, skördat vass för utfordring av kreatur och satt ut bojar för att skydda bottnen mot ankringsskador. Resultatet från alla testbäddar finns att läsa i slutrapporten.

Under 2022 fördjupade vi samarbetet med Apotea för att skala upp arbetet med att skydda bottenmiljön i grunda vikar. Nu undersöker vi fler vikar där bojar kan skydda växtligheten på bottnen, samt utforskar andra metoder för att skydda bottnen i vikar där bojar inte fungerar lika väl.

FILM från Youtube: Så skapar WWF skydd under ytan – YouTube

havsöring

Öppna upp för kustens rovfiskar

Rovfiskarna längs Östersjöns kust har det svårt och bestånden av exempelvis gädda minskar. Fiskar som simmar upp i vattendrag för att hitta lugna, skyddade områden för att leka och lägga sin rom har svårare att hitta lämpliga lekplatser. Många lekplatser som åar och våtmarker har försvunnit då de torrlagts, dämts eller vuxit igen.

I projektet Fiskevård i norra Roslagen jobbar WWF och Apotea tillsammans med Upplandsstiftelsen för att förbättra och öka lekområden för Östersjökustens viktiga rovfiskar, som gädda och abborre. I september 2022 genomfördes en uppföljande inventering i Nerhammarforsen, en fiskvandringsväg (omlöp) kopplat till Hargsån, som WWF och Upplandsstiftelsen öppnat upp i ett tidigare projekt.

Vid inventeringen hittades bland annat gädda och abborre. Extra roligt var att åtgärderna även varit lyckade för både havsöringen och det hotade flodnejonögat. I Hargsån som tidigare biotopvårdats fanns det gott om larver i olika storlekar av flodnejonöga, och i omlöpet var det rena babyboomen för havsöring. Totalt noterades 115 havsöringar i omlöpet vilket kan jämföras med bara en handfull i ån innan åtgärderna.

Med stödet från Apotea jobbar vi nu vidare för att öppna upp ett större område uppströms för att förbättra livsmiljöerna och göra mer plats för de här viktiga fiskarna och öka den biologiska mångfalden med biotopvårdande åtgärder i kantzonerna.

 

hargs bruk apotea

På fältbesök vid Hargs bruk hösten 2022 tillsammans med Apotea, Upplandsstiftelsen och WWF. Tomas Loreth Remén, Upplandsstiftelsen, pekar ut och berättar om det vandringshinder som ska åtgärdas för Pär Svärdsson, VD för Apotea. Foto: Sara Dreijer, WWF

ÅR framsida 2023-04-21 103353

Årsöversikt 2022

WWF firade Tigerns år 2022 med framgångar där tigrarna ökat i antal i flera geografier.  WWFs Living Planet report visade samtidigt att populationerna av vilda ryggradsdjur har minskat med 69 %. Året var också ett ödesår för miljön med val i Sverige som ledde till nedmonterad miljöbudget. WWF har därför ökat samarbetet ytterligare med företag för att ta fram strategier och mål för att främja den biologiska mångfalden och minska klimatpåverkan.

LÄS MER

Dela gärna:

Senast ändrad 24/05/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se