Gå till huvudinnehållet
Musslor och tång_Nåttarö

Skydd under ytan

Utveckla skötselmetoder för marina miljöer

Fokus för naturvård har ofta varit på landmiljöer, men nu går vi ner under ytan för att vårda marina miljöer i naturreservat. Under ytan finns det en fantastisk värld full av liv som de flesta av oss sällan får chans att uppleva.

Tångskogarna och ålgräsängarna i havet är lika rika miljöer som skogarna och ängarna på land. Att ta hand om miljöerna på bottnar i grunda vikar är lika viktigt för stora som för små vattenägare. I projektet Skydd Under Ytan testas olika metoder och följs upp vetenskapligt, för att se vad som fungerar väl och vad som fungerar mindre bra.

Målet med projektet är att ta fram olika metoder för att bevara skyddsvärda arter som är hotade samt att få kustmiljön i balans  så att växter och djur kan föröka sig. Metoderna utformas för skötsel av naturreservat, men kommer att beskrivas så att de kan spridas vidare till andra markägare som vill bidra till att stärka det marina livet i sin vik. Projektet, som finansieras av Apotea, genomförs av WWF i samarbete med engagerade partners. Åtgärderna genomförs på Nåttarö och Gålö i Stockholms södra skärgård, där inventeringar av bottenmiljön gjorts, testbäddar placeras ut och följs upp för att se vad som fungerar.

Följ med när vi planterar ut ålgräs, förankrar bojar, matar kossor med vass, och odlar potatis i tång!

Skörda vass och odla med tång?

Att skörda vass från olika delar av växtsäsongen kan vara ett sätt att bidra till minskad övergödning av Östersjön. Vass som skördas ovanför vattenytan växer upp igen och minskar då näringen i bottensedimentet.

I projektet skördas vass för att undersöka testa möjlighet att göra ensilage och få foder till nötkreatur. På så sätt kan ett problem bli en resurs. För att vassen ska skördas på ett sätt som inte skadar övrigt djurliv, som exempelvis häckande fåglar, genomförs testen i samarbete med forskare.

Blåstång som lossnat och flutit iland på stränderna innehåller näring och användes i äldre tider som odlingsbädd i skärgården. Nu testar vi hur det fungerar i modern tappning. Vi har odlat potatis och grönsaker i tångbäddar.

Erbjuda bojar istället för ankring i naturhamnar

Bojar för ankring i naturhamn vid Nåttarö

Ankring i naturhamnar kan bidra till skador på de viktiga sjögräsängar som finns i grunda vikar med mjuka bottnar. Genom att erbjuda bojar som alternativ till ankring är tanken att se hur det rörliga fritidslivet kan bidra till att det marina livet återhämtar sig över tid.

På bojstenarna har vi odlat blåstång, som fått rena ytor att fästa och växa på. Nu finns det massor av tångbebisar på tillväxt som bidrar till en friskare havsvik.

Resultat

  • Inventering av undervattensmiljöer på ett antal områden kring Gålö och Nåttarö har gjorts för att få en bild av hur bottnar och växtlighet ser ut idag. Studien är en uppföljning av tidigare genomförd inventering och har bidragit till kunskap om utvecklingen över tid.
  • Projektet har haft ett runda-bords-samtal med externa forskare och sakkunniga kring musselodling i Östersjön där deltagarna fick ge sin syn på lämpligheten av musselodling i Östersjön som metod för att minska övergödning.
  • Bojar har satts ut i Östemarsfladen på Nåttarö för att erbjuda alternativ till ankring. På bojstenarna växer nu tångbebisar.
  • Ålgräs har planterats ut på botten i Östemarsfladen, för att restaurera den viktiga bottenvegetationen.
  • Potatis och grönsaker har odlats i tång som drivit iland, för att testa om det kan vara en metod för att använda tången som resurs.
  • Vass har skördats på Gålö, ensilerats och testats som foder till nötkreatur och hästar.
  • Slutresultat för hela projektet kan hittas här.

Senast ändrad 17/05/22

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se