Ny WWF-rapport:

Bristande lagstiftning stort hot mot Arktis


2009-01-20 

En ny rapport från Världsnaturfonden WWF – där befintliga regler för förvaltningen av Arktis naturresurser har granskats – visar att bristande lagstiftning utgör ett stort hot mot Arktis. Avsaknaden av regelverk för fisket, sjöfarten och hanteringen av olja och gas riskerar en ohämmad exploatering. 

Arktis är den region på jorden som förändras snabbast på grund av klimatförändringarna. Avsmältningen av de arktiska havsisarna medför att områden som tidigare skyddats av istäcket nu av många anses bli tillgängliga för utvinning av naturresurser som fisk, gas, olja och mineraler. Myndigheterna i USA förutspår till exempel att 20 procent av världens oupptäckta och kvarvarande olje- och gasresurser finns i Arktis. Där finns dessutom några av jordens rikaste fiskområden, och med stigande vattentemperatur kan fisket flytta längre norrut och in på andra länders territorium.

Analyserna i WWFs rapport visar att aktiviteterna på internationell nivå i Arktis i vissa fall regleras av frivilliga riktlinjer – som för utvinning av olja och gas – och att ingen kontroll av att reglerna efterlevs någonsin sker. Trots detta har flera arktiska länder föreslagit att reglerna inom FNs Havsrättskonvention (UNCLOS) ska vara fullt tillräckliga för förvaltningen och den framtida exploateringen av Arktis resurser. Men WWFs rapport visar att FNs Havsrättskonvention på många punkter är otillräcklig och har stora brister.

– Avsaknaden av regelverk utgör ett hot mot Arktis unika ekosystem. Om vi inte får ett regelverk för fisket, sjöfarten och hanteringen av olja och gas riskerar vi en ohämmad exploatering av Arktis, säger Lasse Gustavsson, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF. När olika aktörer drivs av en rush efter resurser är Arktis på väg att bli en säkerhetspolitisk fråga.

Det finns inte heller några reglerande institutioner som täcker verksamhet ute till havs och utvinningen av naturresurser. Senare i år presenterar WWF ytterligare en rapport som visar på möjligheter och ger förslag till en framtida förvaltning av Arktis.

– Förvaltningen av de aktiviteter som sker i Arktis måste förbättras radikalt. Lagarna som reglerar fiske och sjöfart, hanteringen av olja och gas och som skyddar miljön är ofta inte tillräckligt kraftfulla och har för stora brister för att Arktis ska kunna skyddas, menar Tom Arnbom, Arktisexpert på Världsnaturfonden WWF. När konkurrensen om Arktis resurser ökar, kan dessa brister leda till konflikter och en miljöförstörelse med oanade konsekvenser.

 


För mer information, kontakta:

Lasse Gustavsson, generalsekreterare, WWF
Tfn: 08-624 74 02, 070-105 30 55

Tom Arnbom, Arktisexpert, WWF
Tfn: 070-554 40 66

Katarina Herou, pressekreterare, WWF
Tfn: 08-546 57 507, 0702-825 125
 
 
Senast uppdaterad 2009-01-19
 
 
 
Bild för nedladdning
Foto: Jon Aars / Norwegian Polar Institute / WWF-Canon
Rapporten för nedladdning